Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2018 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2017 - 2018
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2006 - 2017
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Bölümü, , 04.03.2019 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇEVSAM, , 26.09.2018 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İİBF/Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, 05.05.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İdare Hukuku, Lisans, 2018-2019
Kent Politikaları Analizi, Doktora, 2018-2019
Çevre Psikolojisi, Lisans, 2018-2019
Yenilik Yönetimi ve Kentler, Lisans, 2018-2019
Siyaset Bilimine Giriş I, Lisans, 2018-2019
Sosyoloji, Lisans, 2018-2019
Sosyoloji, Lisans, 2018-2019
Kent, Kültür ve Kimlik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Kent Analizi, Lisans, 2018-2019
Çevre ve Siyaset, Lisans, 2017-2018
Kamu Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Kamu Yönetimi 1, Lisans, 2017-2018
Kamu Yönetiminde Güncel Konular, Lisans, 2017-2018
Çağdaş Devlet Düzenleri, Lisans, 2017-2018
Kamu Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Medeni Hukuk, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, R.Yüksel, "" Sansür Bağlamında Türkiye'de Siyaset ve Sinema İlişkisi"", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlilik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Uludağ Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, Uludağ Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Uludağ Üniversitesi, Ekim, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi