Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2009-2017
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 2005-2008
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1999-2004
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Kentsel Gelişmenin Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri:Bursa Örneği", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları Mart, 2017.
Yüksek Lisans, ""Üniversite-sanayi İşbirliğin'de Teknoparklar ; Bursa ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği" ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi /Kentleşme ve Çevre Sorunları Ekim, 2008.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi