Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgili A., Sam N., ""Bursa’nın Kentsel Yaşam Kalitesinin Faktör Analizi ve Sıralı Lojistik Regresyon İle İncelenmesi"", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,, pp.100-132, 2017 (Link)
Bilgili A., ""Yaşam Kalitesi Kavramı: Bursa Kenti Üzerine Bir Saha Araştırması"", Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, pp.45-64, 2017 (Link)
İpek S., Işik S., Bilgili A., "6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, pp.93-106, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Görün M., Bilgili A., ""Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Biga Belediyesi Örneği"", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2017, pp.104-105 (Link)
İpek S., Işik S., Bilgili A., ""6360 SAYILI KANUNLA BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"", 10. Kamu Yönetimi sempozyumu(KAYSEM), İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.535-553
Bilgili A., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerde E-Devlet Olgusu; Nilüfer Belediyesi E-Belediyecilik Uygulamaları", 9. Kamu Yönetimi sempozyumu (KAYSEM), MALATYA, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.5-15
Bilgili A., ""-Çevre Sorunlarına Çözüm Olarak Alternatif Bir Bakış Açısı: Derin Ekoloji Yaklaşımı"", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.5-15
Bilgili A., "" İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçiş Projesinin Bursa'ya etkileri Üzerine Eleştirel Bir Bakış"", Cumhuriyet Döneminde Bursa'da Kentleşme Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2011, ss.353-365 (Link)
Bilgili A., Kef E., "" İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçiş Projesinin Bursa'ya etkileri Üzerine Eleştirel Bir Bakış"", Cumhuriyet Döneminde Bursa'da Kentleşme Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2011, ss.5-15
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bilgili A., "Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik ve İyi Yönetişim", Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş M.,Karatepe S.,Benli F., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.161-180, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi