Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirbaş Ç.E., "Haklı SavaşÖğretisinin Fikri Temelleri Üzerine Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.895-921, 2017
Karagül S., Demirbaş Ç.E., "Koruma Sorumluluğu Doktrini Açısından Suriye Krizi: Bir ‘İnsancıl Müdahalesizlik’ Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.481-510, 2017
Demirbaş Ç.E., Aydin G., "Bir Örgütlenme Çerçevesi Olarak ASEAN Yolu nun Başarısı", Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.10, pp.71-107, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirbaş Ç.E., "Koruma Sorumluluğundan, Korurken Sorumluluğa İnsancıl Müdahalenin Gündemi", 3. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-7 Nisan 2019, pp.112-112
Demirbaş Ç.E., "Yemen'de İnsancıl Durum: Uluslararası Toplum Açısından Çıkarımlar", 11. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2019, pp.38-38
Demirbaş Ç.E., "İnsan Hakları ve İnsancıl Müdahalenin Felsefi Dayanaklarının Uyuşmazlığına İlişkin Bir Değerlendirme", 1. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, TÜRKIYE, , pp.47-47
Karagül S., Demirbaş Ç.E., "Uluslararası Politikada İnsancıl Müdahale ve Devlet Egemenliği İkilemi: Bir Sistem Eleştirisi", VIII. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler, Bursa, TÜRKIYE, , pp.416-438
Aydin G., Demirbaş Ç.E., "Bölgesel İşbirliği Çerçeveleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz Karadeinz İşbirliği Örgütü KEİ ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN", Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirbaş Ç.E., "Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türk Dış Politikasında İdeal-Gerçek İkilemi: Suriye Örneği", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal Gerçek İkilemi, Soner Karagül; İbrahim Arslan, Ed., Ekin, ss.11-55, 2015
Demirbaş Ç.E., "Çin-Japonya İlişkilerinde Karşılıklı Bağımlılık ve Detente Dönemi", Didem Yaman Anı Kitabı, A. Mete Tunçoku; Gürol Baba, Ed., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yay., Çanakkale, ss.184-211, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi