Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. CENGİZ AKBULAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Coğrafya
Ana Bilm Dalı : Beşeri Coğrafya
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1797
Faks : +90 286 2180533
E Posta Adresi : cakbulakcomu.edu.tr | cengizakbulakgmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/cakbulak/
Ofis : 130
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğolu Kampüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 2001-2006
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 1997-1999
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1993-1997
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Türkiye'de Deri Sanayii ve Biga Dericiliğine Coğrafi Bir Bakış", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Haziran, 2009.
Doktora, "İznik Depresyonunun Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Nisan, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Arc-GIS ileri seviye, İşlem Şirketler Grubu, 2006
Araştırma Alanları
Beşeri Coğrafya
İktisadi Coğrafya
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Ekonomik Coğrafya
Yerleşme Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Planning & Development
Demography
Environmental Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen, 2009 - 2015
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2009
Verdiği Dersler
Kırsal Kalkınma, Doktora, 2016-2017
Türkiye'de Arazi Kullanım Sorunları, Doktora, 2016-2017
Bölgesel Planlama, Lisans, 2015-2016
Tarım coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Bölgesel Planlama, Lisans, 2014-2015
CBS ve Uzaktan Algılama, Lisans, 2014-2015
Ulaşım Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Yeraltı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Aygün, "Ardahan İlinde Organik Hayvancılık", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Akgiş, "Kırsal Yoksulluğun Coğrafi Açıdan Analizi: Yenice İlçesi Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Bulut, "Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peyniri Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Everest T., Cengiz T., Akbulak C., Sungur A., "Ecological Risk Assessment for Protected Areas: Case of Troia Historical National Park, Canakkale – Turkey. ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, pp.7463-7472, 2017
Akbulak C., Cengiz T., "Determining ecotourism strategies using A'WOT hybrid method: case study of Troia Historical National Park, Canakkale, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.21, pp.380-388, 2014
Cengiz T., Akbulak C., Özcan H., Baytekin H., "Determination of Optimal Land Use in Gokceada", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.19, pp.148-162, 2013
Özözen Kahraman S., Çalişkan V., Akbulak C., "Impact of spatial differences on demographic characteristics: A comparative survey in Tuzla River Basin", Procedia Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, vol.19, no.19, pp.406-417, 2011 (Link)
Özcan H., Erginal A., Akbulak C., Sungur A., Bozcu M., "Physico-Chemical Characteristics of Coastal Dunes on the Saros Gulf, Turkey", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, no.1, pp.312-142, 2010 (Link)
Cengiz T., Akbulak C., "Application of analytical hierarchy process and geographic information systems in land-use suitability evaluation: a case study of Dumrek village (Canakkale, Turkey)", INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.16, pp.286-294, 2009
Özcan H., Akbulak C., Kelkit A., Tosunoğlu M., Uysal İ., "Ecotourism potential and managment of Kavak Delta", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, pp.781-787, 2009
Ünlü S., Alpar B. , Aydın Ş., Akbulak C., Belkıs N., Barut İ., et al., "Anthropgenic Pollution in Sediment From the Gulf Gemlik (Marmara Sea, Turkey) Cause-Result Relationship", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, pp.1521-1530, 2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akbulak C., Tatli H., Aygün G., Sağlam B., "Forest fire risk analysis via integration of GIS, RS and AHP: The Case of Çanakkale, Turkey", International Journal of Human Sciences, vol.15, no.1, pp.2127-2143, 2018 (Link)
Akbulak C., "Kırsal Kalkınma Potansiyeli Bakımından Kara Menderes Havzası'nın (Çanakkale) Coğrafi Özellikleri", Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.14-38, 2017
Aygün G., Akbulak C., "Ardahan ili organik hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.44-61, 2017 (Link)
Akbulak C., "Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış SWOT Analizi ile Değerlendrilmesi", HUMANITAS, vol.4, no.7, pp.1-30, 2016 (Link)
Akgiş Ö., Akbulak C., "Kırsal yoksulluğun coğrafi açıdan analizi: Yenice ilçesi (Çanakkale) örneği", International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.547-569, 2015
Erduran Nemutlu F., Sağlik A., Kelkit A., Akbulak C., Devecioğlu N.E., "Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi", Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, vol.2, pp.25-40, 2015 (Link)
Sümer A., Çetinkaya O., Adiloğlu S., Adiloğlu A., Sungur A., Akbulak C., "Karamenderes Havzası Topraklarında Bazı Ağır Metallerin (Cr, Ni, Pb) Kirliliğinin Araştırılması", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.83-89, 2013
Güre M., Akbulak C., Özcan H., "Land use determination of Kara Menderes Basin (Çanakkale--Turkey) with remote sensing", South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics , vol.1, pp.17-23, 2012
Özdemir H., Akbulak C., Özcan H., "Çokal Barajı (Çanakkale) çökme modeli ve taşkın risk analizi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.8, pp.659-698, 2011
Everest T., Akbulak C., Özcan H., "Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Havsa İlçesi Örneği", ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.26, ss.251-257, 2011
Akbulak C., "Analitik hiyerarşi süreci ve coğrafi bilgi sistemleri ile Yukarı Kara Menderes Havzası’nın arazi kullanımı uygunluk analizi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.7, pp.557-576, 2010
Özdemir M., Akbulak C., "Görüntü Farkı Alma Metodu ve Beklenti Maksimizasyonu Algoritması İle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Orman Alanlarındaki Mekansal Değişimin Analizi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.115-138, 2010
Çalişkan V., Akbulak C., " “Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Gecekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gecekondular”, ", Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.3, vol.3, pp.115-122., 2010
Akbulak C., "Kara Menderes Havzası’nın (Çanakkale) nüfus özellikleri", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.7, pp.577-610, 2010
Akbulak C., Erginal A., Gönüz A., Öztürk B., Çavuş C.Z., "Investigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta (NW Turkey) Using Remote Sensing", Journal of the Black Sea / Medit. Environ, vol.14, pp.85-96, 2008
Akbulak C., Erginal A., Öztürk B., "Gelibolu Yarımadası’nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.42-50, 2008
Akbulak C., "İznik Gölü Havzası'nda arazi kullanımının seçilmiş köyler üzerinde incelenmesi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi , ss.24-48, 2007
Akbulak C., "İznik Gölü Havzasında Kır Meskenleri", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.246-269, 2007
Akbulak C., "İstanbul’da Tarım ve Orman Arazilerinin Yapılaşmaya Açılmasına bir Örnek: Göktürk", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, ss.79-98, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aygün G., Akbulak C., "Kırsal Kalkınmaya Etkisi Açısından Organik Hayvancılık: Ardahan ili Örnegi", TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası Cografya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.30-30
Aygün G., Akbulak C., "Türkiye’de Organik Hayvancılık İşletmelerinin Mekânsal Dağılışı ve Agro-turizm Potansiyeli", Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi (USEAK-2018), BİTLİS, TÜRKIYE, 27-28 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.11-11
Aygün G., Akbulak C., "Türkiye’de TATUTA Çiftliklerinin Coğrafi Açıdan İncelenmesi", 2nd Internatıonal West Asıa Congress Of Tourısm Research, VAN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.311-311
Gül F. , Akbulak C., "Çan Termik Santrali Çevresel Etkilerinin Yerel Halktaki Algısının İncelenmesi", IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.82-82
Aygün G., Akbulak C., "Arazi Kullanımı Topoğrafya İlişkisinin GIS ile İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği", Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.24-24
Cengiz T., Everest T., Akbulak C., Sungur A., "Ecological Risk Assessment of Soil Potential in Troy Historical National Park ", International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.66-66
Çavuş C.Z., Cengiz T., Akbulak C., "Determination of Trekking Routes in Gökçeada (Imbros) with GIS", International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.313-322
Tatli H., Çekmek M. , Akbulak C., Aygün G., Sağlam B., "Investigation of Çanakkale Forest Fires by Canadian Forest Fire Weather Index", 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.372-380
Tatli H., Akbulak C., Aygün G., Çekmek M., Sağlam B., "Determining Risk of the Forest Fires In Çanakkale Via Geographic Information Systems and Analytic Hierarchy Process", 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.381-392
Aygün G., Akbulak C., "Türkiye’de Erken Evliliklerin Mekânsal Dağılışı ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerle İlişkisi", ASOSCONGRESS 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.338-338
Özelkan E., Cengiz T., Akbulak C., "Multi-temporal Geostatistical Analysis of Tourism Climate Index – A Case Study in Biga Peninsula", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.124-124
Avcıoğlu A., Akbulak C., "Erosion Susceptibility Analysis by GIS-based RUSLE (3D): The Kara Menderes River Basin, Çanakkale", International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.274-274
Aygün G., Akbulak C., "A GIS-assisted Investigation on Poverty in Turkey According to NUTS - Level 2", International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.209-209
Aygün G., Akbulak C., "Ardahan ilinde arazi kullanımının yerşekilleri ve arazi kullanım kabiliyet sınıfları bakımından incelenmesi", I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, pp.481-494
Dönmez U. , Akbulak C., "Gerze’nin (Sinop) Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", YILDIZ international Conference on Educational Research and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.19-19
Akbulak C., "CBS ve çok kriterli karar verme yöntemleri ile arazi kullanımı uygunluk analizi: Kara Menderes Havzası (Çanakkale) örneği", YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.75-91
Metin A., Akbulak C., "CBS metodolojisi ile Hatay ilinde arazi kullanımı etkinlik analizinin yapılması,", Türkiye Kıyıları IX. Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2012, ss.1259-1270
Bulut A., Akbulak C., "Ezine Peyniri coğrafi işaretinin kırsal kalkınmaya etkisi bakımından değerlendirilmesi", Kazdağları III. Ulusal sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2012, ss.127-136
Akbulak C., Özdemir H., Özcan H., "Reconstruction of Çokal Dam (Çanakkale-Turkey) Breach Flooding Using 1D Hydraulic Modeling", Conference on Water Observation and Information System For Decision Support , OHRİD, MAKEDONYA, 25-29 Mayıs 2010, pp.751-765
Kahraman S.O., Çalişkan V., Akbulak C., "Impact Of Spatial Differences On Demographic Characteristics: A Comparative Survey In Tuzla River Basin", 2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, vol.19, pp.406-417
Akbulak C., Özcan H., Güre M., "Land use efficiency of the Kara Menderes Basin (NW Turkey)", Conference on Water Observation and Information System For Decision Support , OHRİD, MAKEDONYA, 25-29 Mayıs 2010, pp.633-640
İnayet Z., Akbulak C., "Troia Tarihi Mili Parkı’ndaki Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile değerlendirilmesi", 11. Ulusal Turizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 2-5 Aralık 2010, ss.203-213
Kelkit A., Akbulak C., Özcan H., Erginal A., "Tourism Activities in Wetlands: A Case Study of Kavak Delta (Çanakkale NW Turkey)", Conference on Water Observation and Information System For Decision Support , OHRİD, MAKEDONYA, 27-31 Mayıs 2008, pp.297-307
Cengiz T., Akbulak C., Çalişkan V., Kelkit A., "Climate Comfortable for Tourism: A Case Study of Canakkale", Third İnternational Conference on Water Observation and Information System for Decision Support,, Ohrid, MAKEDONYA, 27-31 Mayıs 2008, pp.11-20
Güre M., Özdemir M., Yıldırım H., Özel M.E., Akbulak C., "Uydu görüntüleriyle Eceabat İlçesi arazi kullanımının belirlenmesi", Eceabat Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-27 Ağustos 2008, ss.259-270
Özcan H., Güre M., Akbulak C., "Çanakkale ili arazi kullanım durumu", Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2008, ss.114-124
Akbulak C., Özdemir M., "The Application of the Visibility Analysis For Fire Obsevation Towers in the Gelibolu Peninsula (NW Turkey) Using GIS", Conference on Water Observation and Information System For Decision Support , OHRİD, MAKEDONYA, 27-31 Mayıs 2008, pp.249-259
Çavuş C.Z., Akbulak C., "Çardak Çevresinde Arazi Kullanımı", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI.Ulusal Konferansı, MUĞLA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2006, ss.437-446
Özcan H., Yiğini Y., Akbulak C., Erginal A., "Monitoring and Evaluation of Land Use Changes and Their Effects on The Environment in Kumkale Plain (Troy)", II. Göttingen GIS and Remote Sensing Days, Göttingen, ALMANYA, 4-6 Ocak 2006, pp.233-238
Akbulak C., Yaman A., "Kepez Deltasında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi", 1. Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-27 Ağustos 2006, pp.53-64
Erel L., Akbulak C., "Kaş Körfezi Limanlarının Değişen Fonksiyonları", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2004, ss.373-382
Gürbüz O. , Akbulak C., Doğan M., Sertkaya Doğan Ö., "Armutlu Yarımadası’nın Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2004, ss.547-556
Akbulak C., "On the Natural Environment and Landuse in İstanbul Islands", Sixth International Conference On The Meditterranaean Coastal Environment, Medcoast 03, Ravenna, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, pp.497-506
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akbulak C., "Statistical Analysis of the Rural Migration Factors in Ardahan", in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Recpe Efe, İsa Curebal, Gulnara Nysusupova, Emin Atasoy, Eds., ST. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofya, pp.53-71, 2016
Akbulak C., "Kara Menderes Havzası’nda köylerin nüfus miktarını etkileyen faktörler hakkında istatistiksel bir uygulama", Prof. Dr. Süha Göney’e Armağan, Mehmet Bayartan, Ed., İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul, ss.195-238, 2013
Çalişkan V., Akbulak C., "Bir Gecekondu Araştırması: Bursa Kenti Uludağ Yamaçları", Çantay Yayınevi, İSTANBUL, 2010
Akbulak C., "İznik Havzası’nın Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından İncelenmesi", Avrasya Etnografya Vakfı, ANKARA, 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peyniri Örneği", TÜBITAK Projesi, 111K330, Yönetici, 2012
"Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kara Menderes Çayı Havzasında Arazi Kullanımı Uygunluk Analizinin Yapılması", TÜBITAK Projesi, 108K550, Yönetici, 2010
"Gökçeada'da Arazi Kullanımı Planlaması", TÜBITAK Projesi, 107Y337, Araştırmacı, 2008
"İznik Depresyonu’nun Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından İncelenmesi", BAP Doktora, T 34-230072002, Yönetici, 2006
"Bursa’da Gecekondu Olgusu", BAP Arastırma Projesi, 2008/16 , Araştırmacı, 2010
"Tuzla Havzasının Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008/30 , Araştırmacı, 2010
"Çokal Barajının (Çanakkale) Çökme Modellemesi ve Taşkın Risk Analizi", BAP Arastırma Projesi, 4400, Araştırmacı, 2011
"Uzaktan Algılama, CBS ve AHS Yöntemleri Kullanılarak Çanakkale İlinde Orman Yangını Risk Analizi", TÜBITAK Projesi, 116O011, Yönetici, 2017
"Bozcaada’da Kıyı Kumulu Gelişimi ve Kumul Yönetimi ve Planlaması Konusunda Bir Uygulamalı Jeomorfoloji Araştırması", BAP Arastırma Projesi, 2008/32 , Araştırmacı, 2010
"Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Değerlerinin ", BAP Arastırma Projesi, 2011-074 , Araştırmacı, 2013
"Çanakkale İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 017, Araştırmacı, 2015
"Çanakkale İlinde CORINE Arazi Sınıflandırma Çalışması ve Çanakkale İli Bilgi Sistemi İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008/49, Araştırmacı, 2010
"Troia Tarihi Milli Parkı Ekolojik Risk Analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-127, Araştırmacı, 2016
"Çanakkale İli Kırsal Alanlarında Sosyoekonomik Kalkınma Analizi", BAP Diğer, SBA-2017-1236, Yönetici, Devam Ediyor
"Çan Termik Santrali Çevresinde Ağır Metal ve Sülfürün Coğrafi Dağılışı ve Çevresel Etkileri", BAP Y.Lisans, 1383, Yönetici, 2018
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Ekim 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi