Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Manyetize Acayip Kuark Maddenin f(R,T) Teorideki Davranışı", BAP Y.Lisans, FYL-2020-3264, Yönetici, Devam Ediyor
"Homojen Anizotropik Modellerin f(R,T) Teoride İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3087, Yönetici, Devam Ediyor
"Çeşitli Topolojik Kusurların f(R,T) Çekim Teorisinde İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-1435, Yönetici, 2018
"Tetrad Teoride Kara Delik ve Solucan Delikleri için Enerji Momentum Dağılımlarının Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2018-1437, Araştırmacı, 2018
"Alternatif Gravitasyon Teorilerinde Yeni Çözüm Önerileri Üzerine", BAP Diğer, FBA-2017-1123, Yönetici, 2017
"Evrenin ivmelenmesi probleminin f(R,T) gravitasyon teorisinde araştırılması ", BAP Diğer, FBA-2017-1073, Araştırmacı, 2017
"Creation Field Teoride Bazı Topolojik Kusurlar", BAP Y.Lisans, FYL-2016-643, Yönetici, 2016
"Creation Field teori ve evrenin ivmelenmesi probleminin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2016-615, Araştırmacı, 2016
"Taşınabilir Cihazlar İçin Otomatik Anket Oluşturucu Uygulaması", BAP Diğer, FBA-2015-620, Yönetici, 2016
"Kuark Maddenin Çökmesiyle Kara Delik Oluşumu", BAP Arastırma Projesi, 2011/020, Yönetici, 2013
"Rotasyon Yapan ideal Akışkanlı, skaler alanlı ve ısı akılı kozmolojik Modeller", BAP Diğer, 2001/13, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi