Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdemir O., Aktaş C., "Anisotropic universe models with magnetized strange quark matter in f(R) gravity theory", Modern Physics Letters A, vol.35, pp.2050111-2050111, 2020 (Link)
Aktaş C., "Energy–momentum distributions of Ruban universe in general relativity and teleparallel gravity", International Journal Of Modern Physics A, vol.34, pp.1950011-1950011, 2019 (Link)
Aygün S., Aktaş C., Mishra B., "Quadratic equation of state solutions with \Lambda in f(R, T) gravitation theory", Indian Journal Of Physics, vol.93, pp.407-414, 2019 (Link)
Aktaş C., "Massive and massless scalar field models for Kaluza–Klein universe inf(R,T) gravity", MODERN PHYSICS LETTERS A, vol.34, pp.1950066-1950066, 2019 (Link)
Aktaş C., "Various dark energy models for variables G and ? inf(R, T) modified theory", MODERN PHYSICS LETTERS A, vol.34, pp.1950098-1950098, 2019 (Link)
Aygün S., Baysal H., Aktaş C., Yilmaz İ., Sahoo P.K., Tarhan İ., "Teleparallel energy–momentum distribution of various black hole and wormhole metrics", INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, vol.33, pp.1850184-1850184, 2018 (Link)
Aygün S., Aktaş C., Sahoo P.K., Bishi B., "Scalar Field Cosmology in f(R,T) Gravity with \Lambda", Gravitation & Cosmology, vol.24, pp.302-307, 2018 (Link)
Aktaş C., Aygün S., Sahoo P.K., "Relationship between magnetic field and anisotropy parameter in f(R,T) gravitation theories", MODERN PHYSICS LETTERS A, vol.33, no.24, pp.1850135-1-1850135-18, 2018 (Link)
Aktaş C., Aygün S., "Magnetized strange quark matter solutions in f(R,T) gravity with cosmological constant", Chinese Journal Of Physics, vol.55, pp.71-78, 2017 (Link)
Aygün S., Aktaş C., Yilmaz İ., Şahin M., "Higher dimensional FRW universe solutions with quark and strange quark matter in creation field cosmology", CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, vol.54, pp.810-819, 2016 (Link)
Aygün S., Aktaş C., Yilmaz İ., "Strange quark matter solutions for Marder’s universe in f(R,T) gravity with \Lambda", ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, vol.361, 2016 (Link)
Aygün S., Caglar H., Taser D., Aktaş C., "Quark And Strange Quark Matter Solutions For Higher Dimensional Frw Universe In Lyra Geometry", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, vol.130, 2015
Aktaş C., Aygün S., Yilmaz İ., "Behaviors Of Dark Energy And Mesonic Scalar Field For Anisotropic Universe In F (R) Gravity", PHYSICS LETTERS B, vol.707, pp.237-242, 2012
Yilmaz İ., Baysal H., Aktaş C., "Quark and strange quark matter in f(R) gravity for Bianchi type I and V space-times", GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, vol.44, pp.2313-2328, 2012
Aktaş C., Aygün S., "Non-Existence Of A Massive Scalar Field For The Marder Universe In Lyra And Riemannian Geometries", JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS, vol.62, pp.100-106, 2012
Aktaş C., Yilmaz İ., "Is The Universe Homogeneous And Isotropic In The Time When Quark-Gluon Plasma Exists?", GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, vol.43, pp.1577-1591, 2011
Aktaş C., Yilmaz İ., "Magnetized quark and strange quark matter in the spherical symmetric space time admitting conformal motion", GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, vol.39, pp.849-862, 2007 (Link)
Yilmaz İ., Aktaş C., "Space-Time Geometry Of Quark And Strange Quark Matter", CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, vol.7, pp.757-763, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aygün S., Aktaş C., Yilmaz İ., "The Behaviour of Magnetized Strange Quark Matter on Bianchi V Ih Universe in the Framework of f(R,T) Theory", Archives of Current Research International, vol.11, pp.1-8, 2017 (Link)
Gültekin N., Aktaş C., "Creation Field Teoride Yüksek Boyutlu Kaluza-Klein Uzay-Zamanı İçin Bazı Topolojik Kusurlar", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.38-47, 2017 (Link)
Aktaş C., "Magnetized strange quark matter in reconstructed f(R,T) gravity for Bianchi I and V universes with cosmological constant", TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.41, ss.469-476, 2017 (Link)
Aktaş C., Aygün S., "Time Periodic Varying Deceleration Parameter in Reconstructed f(R,T) Gravity", Archives of Current Research International , vol.11, pp.1-6, 2017
Çağlar H., Aygün S., Nalbant G., Aktaş C., "HIGHER DIMENSIONAL FRW UNIVERSE SOLUTIONS IN LYRA GEOMETRY", BALKAN PHYSICS LETTERS, vol.24, pp.212-219, 2016
Aktaş C., "Lrs Bianchi I Model With Strange Quark Matter Attached To String Cloud In Brans-Dicke Theory ", Balkan Physics Letters, vol.22, no.221014,, pp.129-137, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kaplan E., Aktaş C., "Bianchi V Universe Model For String Cloud With Perfect Fluid In Lyra Manifold", Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, ,
Demir E.E., Aktaş C., "Solutions For Some Dark Energy Models In Kaluza- Klein Space Time", Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, ,
Kömürcü C., Aktaş C., "String Cloud With Perfect Fluid Matter Distribution For Homogenous And Anisotropic Space-Time In f(R,T) Gravity", Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, ,
Demir E.E., Aktaş C., "FRW Uzay-Zamanında Tachyon Scalar Alan Çözümleri", ADIM Fizik Günleri VIII, TÜRKIYE,
Kizilcik A., Aktaş C., "String Fluid with Perfect Fluid Solutions For Bianchi I Space-Time in f(R,T) Gravity", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Buyrukbilen E.N., Aktaş C., "Cosmological Models with Linearly Varying Deceleration Paramater in Creation Field Theory", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
İmren E., Aktaş C., "Investigation of Space-Time Geometry of String Clouds in f(R,T) Theory Using Linearly Barking Paramater", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Buyrukbilen E.N., Aktaş C., "Space-Time Geometry of Magnetized Strange Quark Matter in Creation-Field Theory", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Özdemir O., Aktaş C., "Some Bianchi Type Universe Models with Linearly Varying Deceleration Parameter in f(R) Theory", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Demir E.E., Aktaş C., "Reconstructing The Tachyon Field in Lyra Geometry", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Özdemir O., Aktaş C., "Magnetized Strange Quark Matter Sollutions For Bianchi-Type I Space-Time in f(R) Theory", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Demir E.E., Aktaş C., "Quintessence Scalar FieldModel Of Dark Energy in Lyra Manifold", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Kizilcik A., Aktaş C., "Bianchi I, III and Kantowski-Sachs Models in f(R,T) Theory", Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, ,
Dal G., Aktaş C., "f(R,T) Teoride Sicim İçeren İdeal Akışkan Çözümleri", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TÜRKIYE,
Aktaş C., Aygün S., Esen Aygün H., Şahin M., "Taşınabilir Cihazlar İçin Otomatik Anket Oluşturucu Uygulaması", International Congress of Research in Education , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Aktaş C., Aygün S., "Gödel type universe in f(R,T) theory with quadratic equation of state", INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING (ICAAMM2017), ,
Aktaş C., "Chaplygin Gas Solutions In f(R,T) Gravity For Gödel Type Universe Model", Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, ,
Özcan K., Aktaş C., "Lyra Manifoldunda Magnetik Alan Çözümleri", ADIM FİZİK GÜNLERİ VI, TÜRKIYE,
Yilmaz İ., Türkyilmaz İ., Camci Ç., Aktaş C., Şahin M., Battaloğlu M., "Solutions Of The Topological Structure In The Early Universe Via Conformal Motions", International Conference of Mathematical Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-10 Ağustos 2009, ss.203-203
Yilmaz İ., Aktaş C., "Evrenin İlk Anlarındaki Kuark Gluon Madde", XVI. ULUSAL ASTRONOMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Aktaş C., Yilmaz İ., Baysal H., Ulu Doğru M., Günay Demirel E.C., "Domain Wall Solutions With Quark Matter In Higher Dimensional Space-Times", The 6th International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul (Turkey), , , vol.899, pp.137-138
Demir İ., Aktaş C., "Ortogonal Koordinatlarda Cauchy Hareket Denklemi ve Sınır Koşulları", Türk Matematik Derneği XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aktaş C., "MAPLE İLE SEMBOLİK HESAPLAMA", PARADİGMA YAYINEVİ, 2016
Aktaş C., "FORTRAN 90 İLE PROGRAMLAMA", PARADİGMA AKADEMİ, ÇANAKKALE, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi