Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Enzim Modifiye Yumurta Ürünlerinin Fonksiyonel ve Reolojik Karakteristiklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 214O376, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Taze kayısıların kalite özelliklerinin termal olmayan tekniklerle muhafazası ve sayısal görüntüleme ile değerlendirilmesi", BAP Doktora, FDK-2015-444, Yönetici, Devam Ediyor
"Ozon Uygulamasının Taze Eriğin Kalite Kriterlerinin Muhafazasındaki Etkinliği", BAP Y.Lisans, FYL-2014-371, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğal Antimikrobiyal Katkılı Kitosan Kaplama İle Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması", BAP Y.Lisans, ÇOMÜ BAP-2012/009, Yönetici, 2013
"Yumurtanın Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri ile Raf Ömrünün Arttırılması", SAN TEZ, SAN-TEZ- 00729.STZ.2010-2, Yönetici, 2013
"Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri İle Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması", BAP Doktora, ÇOMÜ BAP-2010/151, Yönetici, 2011
"Kitosan/Montmorillonite Nanokompazitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, ÇOMÜ BAP-2009/132, Yönetici, 2011
"Modifiye Atmosfer Uygulamalarının Çileğin Raf Ömrüne Etkisi", BAP Y.Lisans, ÇOMÜ BAP-2008/70, Yönetici, 2010
"Farklı Kaplama Materyallerinin Kiraz Kalitesi ve Tüketici İstekleri Üzerine Etkisinin Kinetik Modelleye Dayanılarak Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 106O258, Yönetici, 2008
"Ayçiçeği yağının oksidasyon stabilitesi üzerine çeşitli tohum ekstraktlarının etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ANKARA BAP, Araştırmacı, 2007
"Fındıkların Uçucu Yağ içeren Yenilebilir Protein Filmlerle Kaplanmasının Depolama Sırasındaki Oksidatif Stabilite ve Duyusal Kalite Üzerine Etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ANKARA BAP, Araştırmacı, 2009
"Uçucu Yağ İlaveli Yenilebilir. Kaplamaların. Kavrulmuş Fındığın. Raf Ömrüne Etkisi", TÜBITAK Projesi, 106O238, Araştırmacı, 2008
"Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-2002K120170, Araştırmacı, 2007
"Peynir Altı Tozu Kaplama Materyalinin Yumurtanın Raf Ömrüne Etkisi", BAP Y.Lisans, ÇOMÜ BAP-2005/1, Yönetici, 2006
"Yumurtaların Raf Ömrünü Artırmada Kitosan Kaplama Materyalinin Etkinliği", TÜBITAK Projesi, 104O293, Yönetici, 2006
"Packaging materials for high-pressure processing foods", Diğer Projeler, FDA- Michigan State University, Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi