Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. CEMİL TÖLÜ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Zootekni
Ana Bilm Dalı : Hayvan Yetiştirme
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1326
Faks : +90 286 2180545
E Posta Adresi : cemiltolucomu.edu.tr | cemiltoluyahoo.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/cemiltolu/
Ofis : 221
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Terzioğlu Yerleşkesi, 17100-Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, 2005-2009
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, 2002-2005
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 1998-2001
Ön Lisans, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Emirdağ Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, 1996-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Farklı Keçi Genotiplerinde Davranış, Sağlık ve Performans Özellikleri Üzerine Araştırmalar ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Ana Bilim Dalı Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, "Keçilerde Sosyal Hiyerarşi ve Agonistik Davranışlar Üzerine Araştırmalar ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Ana Bilim Dalı Haziran, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Küçükbaş
Hayvan Refahı, Davranış ve Etik
Kanatlı
Diğer
Büyükbaş
Ev ve Deney Hayvanları
Hayvan davranışları ve refahı
Hayvan Sağlık Koruma
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Hayvan Yetiştirme ve Islahı (Sağlık Bilimleri Temel Alanı ile ortak)
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Web Of Science Araştırma Alanları
Agriculture, Dairy & Animal Science
Agriculture, Dairy & Animal Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat , 2009 - 2011
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2004 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fkalütesi, Zootekni Bölümü, 12.12.2017 - 01.07.2019
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat fakültesi, Zootekni, 01.06.2014 - 20.07.2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tölü C., Savaş T., "Dairy goat usage of flooring types varied by material, slope and slat width", Applied Animal Behaviour Science, vol.215, pp.37-44, 2019 (Link)
Tölü C., Göktürk S., Savaş T., "Effects of housing environment on social isolation response, weaning stress, and immune reaction in goat kids", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.41, pp.635-642, 2017
Tölü C., Alatürk F., Özaslan Parlak A., Gökkuş A., "Behaviour of sheep freely grazed on Gökçeada Island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods", JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, vol.155, pp.993-1004, 2017 (Link)
Tölü C., Savaş T., "A Comparison of Natural Eimeria spp. and Gastrointestinal Nematode Infections of Goat Breeds", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.22, pp.522-527, 2016
Tölü C., Irmak S., Açıkel Ş., Akbağ H.I., Savaş T., "Comparison of Milk Yield, Milk Composition and Residual Milk of Machine and Hand-Milked in Turkish Saanen Goats", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.22, pp.462-470, 2016
Tölü C., Semra G., Savaş T., "Effects of weaning and spatial enrichment on behavior of Turkish Saanen goat kids", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.29, pp.879-886, 2016 (Link)
Ozcan M., Demirel G., Yakan A., Ekiz B., Tölü C., Savaş T., "Genotype, production system and sex effects on fatty acid composition of meat from goat kids", ANIMAL SCIENCE JOURNAL, vol.86, pp.200-206, 2015 (Link)
Ozcan M., Yalcintan H., Tölü C., Ekiz B., Yilmaz A., Savaş T., "Carcass and meat quality of Gokceada Goat kids reared under extensive and semi-intensive production systems", MEAT SCIENCE, vol.96, pp.496-502, 2014
Hayaloglu A.A., Yasar K., Tölü C., Sahingil D., "Characterizing volatile compounds and proteolysis in Gokceada artisanal goat cheese", SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.113, pp.187-194, 2013
Hayaloglu A.A., Tölü C., Yasar K., Sahingil D., "Volatiles and sensory evaluation of goat milk cheese Gokceada as affected by goat breeds (Gokceada and Turkish Saanen) and starter culture systems during ripening", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, vol.96, pp.2765-2780, 2013
Hayaloglu A.A., Tölü C., Yasar K., "Influence of goat breeds and starter culture systems on gross composition and proteolysis in Gokceada goat cheese during ripening", SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.113, pp.231-238, 2013
Tölü C., Yurtman İ.Y., Baytekin H., Ataşoğlu C., Savaş T., "Foraging strategies of goats in a pasture of wheat and shrubland", ANIMAL PRODUCTION SCIENCE, vol.52, pp.1069-1076, 2012
Daş G., Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Tölü C., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Effects of Kefir on Coccidial Oocysts Excretion and Performance of Dairy Goat Kids Following Weaning", Tropical Animal Health Production, vol.44, pp.1049-1055, 2011 (Link)
Konyali A., Tölü C., Ayağ B.S., Akbağ H.I., "Observations on hand-mating behaviors, several physiological and hematological parameters in Turkish dairy goats", ANIMAL SCIENCE JOURNAL, vol.82, pp.251-258, 2011
Ozcan M., Yilmaz A., Ekiz B., Tölü C., Savaş T., "Slaughter and carcass characteristics of Gokceada, Maltese and Turkish Saanen suckling kids", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol.53, pp.318-327, 2010
Atasoglu C., Akbag H.I., Tölü C., Das G., Savas T., Yurtman I.Y., "Effects of kefir as a probiotic source on the performance of goat kids", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.40, pp.363-370, 2010
Ekiz B., Ozcan M., Yilmaz A., Tölü C., Savaş T., "Carcass measurements and meat quality characteristics of dairy suckling kids compared to an indigenous genotype", MEAT SCIENCE, vol.85, pp.245-249, 2010
Karabayir A., Tölü C., "Some Behavioral Traits of the Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) Rearing in Cages", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, pp.1214-1217, 2008
Diken F., Uğur F., Tölü C., Akbulut M.D., "Effects of suckling schedule on growth characteristics of Saanen kids", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol.51, pp.55-63, 2008
Savaş T., Konyali C., Tölü C., Das G., Yurtman İ.Y., "Relationships between head-beak morphology and feed intake behaviour as well as rearing of nestlings in a short beak pigeon breed", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.72, pp.90-96, 2008
Doğan İ., Konyali A., Tölü C., Yurdabak S., "Different estrous induction protocols during the transition period in lactating Turkish Saanen does following Al", ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, vol.58, pp.259-266, 2008
Karabayir A., Tölü C., Ersoy I.E., "Some Behavioral Traits of American Bronze and White (California) Turkeys Grazing on Pasture", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, pp.1113-1116, 2008
Tölü C., Savaş T., "A brief report on intra-species aggressive biting in a goat herd", APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE, vol.102, pp.124-129, 2007
Konyali A., Tölü C., Das G., Savaş T., "Factors affecting placental traits and relationships of placental traits with neonatal behaviour in goat", ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE, vol.97, pp.394-401, 2007
Tölü C., Savaş T., Pala A., Thomsen H., "Effects of goat social rank on kid gender", CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.52, pp.77-82, 2007
Uğur F., Ataşoğlu C., Tölü C., Diken F., Pala A., "Effects of different weaning programs on growth of Saanen kids", ANIMAL SCIENCE JOURNAL, vol.78, pp.281-285, 2007
Konyali A., Tölü C., Das G., Savaş T., "Birth, and neonatal behaviour and their effects on growth of Turkish Saanen kids", ZUCHTUNGSKUNDE, vol.78, pp.230-240, 2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tölü C., Coşkun B., Savaş T., "Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunlarında Kene Enfestasyonu ve Hematolojik Değerlere Etkili Faktörler", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.1-10, 2020 (Link)
Tölü C., Hardal K., Savaş T., "Sütten Kesimin Keçilerin Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu ile Oğlakların Büyüme Hızına Etkisi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.371-377, 2019 (Link)
Tölü C., Arikan K.G., "Süt Keçilerinde Tart-Emzir-Tart (TET) ve Elle Sağım (ES) Yöntemlerinin Süt Verimi ve Bileşenleri Ölçümlerinin Karşılaştırılması", Hayvansal Üretim, vol.60, pp.1-7, 2019 (Link)
Tölü C., Savaş T., "Gökçeada, Malta ve Türk Saanen Keçilerinin Gece Ağıl İçi Davranışlarının Karşılaştırılması", ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.), vol.4, pp.59-64, 2017 (Link)
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., Savaş T., "Seasonal changes in daily behavioral rhythms of Gökçeada sheep grazed into rangeland with intense prickly burnet Sarcopoterium spinosum cover", Scientific Papers. Series D. Animal Science, pp.262-267, 2016 (Link)
Öztürk S., Tölü C., "Keçi ve Koyunlarda tahta kauçuk ve ızgara zemin tercihi", Hayvansal Üretim, vol.57, pp.28-34, 2016
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., Tölü C., "Herbage yield and quality of wheat stubble and sorghum sudan grass pastures", Scientific Papers. Series A. Agronomy, pp.374-377, 2016 (Link)
Tölü C., Savaş T., "Gökçeada Keçisi Oğlaklarının Farklı Karkas Parçalarındaki Et Kemik Yağ Oranları Üzerine Üretim Sisteminin Etkisi", İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.171-177, 2016 (Link)
Savaş T., Tölü C., Konyali C., "Hayvan ıslahında veri kalitesi Bazı olası kayıt hatalarının bir örnek üzerinden değerlendirilmesi", Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, ss.20-23, 2015
Tölü C., Savaş T., "Keçilerde Kazeöz Lenfadenitis KLA hastalığına bağlı yüzlek apse sıklığının değişimi", Hayvansal Üretim, vol.55, pp.1-7, 2014 (Link)
Hıdıroğlu Ö., Tölü C., Ersoy İ.E., Savaş T., "Frequency of Agonistic Behavior Within The Dairy Goat Groups During Food Competition", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.50, no.II, pp.591-594, 2013
Tölü C., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Baytekin H., Savaş T., "A study on usable plants for annual winter pastures for goats. ", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.11, pp.892-896, 2013
Tölü C., Savaş T., Yurtman İ.Y., Hakyemez H.B., Gökkuş A., "Buğday hasılı ve dog al mera ile farklı otlatma yoğunluklarının sağmal keçilerin bazı davranıs özelliklerine etkisi", Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.37-45, 2013 (Link)
Savaş T., Tölü C., "Asil keçi ırkı: Toggenburg.", Tarım Türk, cilt.40, ss.56-57, 2013
Savaş T., Tölü C., ""Fakirin ineği" deyimini hakeden bir keçi ırkı: Maltız keçisi.", Tarım Türk, cilt.39, ss.73-74, 2013
Savaş T., Tölü C., "Ülkemiz tarımsal biyoçeşitliliği için bir değer: Gökçeada keçisi.", Tarım Türk, cilt.41, ss.72-73, 2013
Tölü C., Hıdıroğlu Ö., Savaş T., "Keçi Genotiplerinin Oğlağını Tanıma ve Emzirme Davranışları Bakımından Karşılaştırılması.", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.73-77, 2013
Tölü C., Savaş T., "Gökçeada Malta ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Doğum ve Oğlak Büyümesi Açısından Karşılaştırılması", Hayvansal Üretim, vol.53, pp.17-25, 2012 (Link)
Tölü C., Savaş T., "Keçilerde Aşım Yönetimi: "Döl veriminin ilk durağı"", Hasad Hayvancılık, cilt.319, ss.52-55, 2011
Tölü C., Topaloğlu N., Savaş T., " Gökçeada, Malta ve Türk Saanen Çebiçlerinde Ağır Bir Ektima (Ecthyma contagiosum) Olgusu Üzerine Gözlemler", Hayvansal Üretim, vol.52, pp.39-43, 2011
Tölü C., Savaş T., "Damızlık oğlak kalitesi Aşımdan ilkine damızlıkta kullanma yaşına kadar çevre etkileri", Hasad Hayvancılık, cilt.311, ss.46-50, 2011
Tölü C., "Keçi ve keçicilik üzerine kısa bir değerlendirme.", Tarm Türk, cilt.25, ss.116-120, 2010
Tölü C., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Gökçeada Malta ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Süt Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması", Hayvansal Üretim, vol.51, pp.8-15, 2010 (Link)
Tölü C., Savaş T., "Gökçeada, Malta Ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Döl Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.113-121, 2010
Tölü C., "Oğlak ishal sıklığının genotip yıl ve aylara göre değişimi", Hasad Hayvancılık, cilt.295, ss.50-52, 2009
Tölü C., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Türk Saanen Keçilerinde Canlı Ağırlık ve Değişimi Üzerinde Değerlendirmeler", Hayvansal Üretim, vol.50, pp.9-17, 2009
Savaş T., Yurtman İ.Y., Tölü C., "Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı Felsefi Bakış Nesnel Arayışlar", Hayvansal Üretim, vol.50, pp.54-61, 2009 (Link)
Tölü C., Savaş T., "Süt keçiciliğinde mevcut üretim sistemi ve süt üretimini tüm yıla yayma olanakları üzerine bir tartışma", Hasad Hayvancılık, cilt.273, ss.34-38, 2008
Tölü C., Savaş T., "Yeni doğan oğlaklar için öneriler", Hasad Hayvancılık, cilt.275, ss.48-52, 2008
Tölü C., Savaş T., "Süt keçiciliğinde makineyle sağım şart", Hasad Hayvancılık, cilt.281, ss.30-33, 2008
Tölü C., Savaş T., "Bazı yerli keçi genotiplerimize yönelik kısa bir değerlendirme", Hasad Hayvancılık, cilt.277, ss.34-37, 2008
Tölü C., Savaş T., "Çiftlik hayvanlarında sosyal sıra ve agonistik davranışlar", Hayvansal Üretim, vol.47, pp.26-31, 2006
Savaş T., Tölü C., Korkmaz G., "Güvercin Yem Tüketimi Günde bir Öğün Yemlenen ve Önlerinde Sürekli Yem Bulunan Durgunluk Dönemindeki Güvercinlerin Yem ve Su Tüketimleri ile Canlı Ağırlık Değişimlerinin Karşılaştırılması", Türkiye Güvercin Yetiştiricileri Birliği Dergisi., 2006 (Link)
Tölü C., Konyali A., "Süt keçilerinin erken damızlıkta kullanılması kazançlı Hasad Hayvancılık", Hasad Hayvancılık, cilt.255, ss.74-77, 2006
Tölü C., "Keçi yetiştiriciliğinde damızlıkta kullanma yaşı", Hasad Hayvancılık, cilt.245, ss.55-56, 2005
Tölü C., "Keçi Yetiştiriciliğinde Önemli Bir Sorun:Boynuzlu mu? Kabak mı?", Hasad Hayvancılık, cilt.237, ss.22-25, 2005
Konyali A., Tölü C., Daş G., Göncü C., Savaş T., "Keçilerde Doğum Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.397-401, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yazgan N., Erdoğan S., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Savaş T., Tölü C., "Effect of Melatonin on Sexual Behaviors in Rams and Bucks", International Conference on Agricultural Science and Business, Stara Zagora, BULGARISTAN, , vol.1, pp.12-12
Tölü C., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Baytekin H., Savaş T., "Türkiye’de Organik Hayvancılık Üzerine Bir Tartışma", 6. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, TÜRKIYE,
Toker S., Kozan Ç., Daş G., Tölü C., Konyali A., "Plasenta Özelliklerinin Sürüde Kalma Süresi Üzerine Etkisi", 9. ULUSAL TARIM KONGRESİ, Bursa, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.34-34
Tölü C., Yazgan N., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Relations between melatonin implants and hematological values of Tahirova sheep and Turkish Saanen goats", XIth International Animal Science Conference, Nevşehir (Kapadokya), TÜRKIYE, , vol.1
Tölü C., "Gönen’de Südürülebilir Hayvansal Üretim Sistemleri", Gönen Vizyon 2023, Gönen (Balıkesir), TÜRKIYE,
Can Y., Çakir N., Demirtaş M., Yazgan N., Akbağ H.I., Tölü C., "KOYUN VE KEÇİLERDE DOĞUM VE SONRASINA İLİŞKİN BAZI GÖZLEMLER", 9. ULUSAL TARIM KONGRESİ, Bursa, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.69-69
Tölü C., Yazgan N., Erdoğan S., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Effects of Melatonin on Mating Behavior and Mating Performance of Tahirova Sheep and Turkish Saanen Goats", International Conference on Agricultural Science and Business,, Stara Zagora, BULGARISTAN, , vol.1, pp.5-5
Mandaci M., Erdem H., Savaş T., Tölü C., "Genetic Parameter Estimation of Testday Milk Traits in Turkish Saanen Goats via Gibbs Sampling", International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, TÜRKIYE, , vol.1, pp.25-25
Kurtuldu M., Savaş T., Gülaçar O., Sağir U., Coşkun B., Tölü C., "Tick Infestations and Hematological Changes in Turkish Saanen Goats and Tahirova Sheep", International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, TÜRKIYE, , vol.1, pp.24-24
Tölü C., Yazgan N., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Effects of Melatonin Implants on Reproductive Performance of Tahirova Sheep and Turkish Saanen Goats", International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, KAYSERİ, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, vol.1, pp.82-85
Demirbaş A.N., Yazgan N., Hepkarşi F., Gülşen T., Tölü C., "DOĞUM DÖNEMİNDEKİ KOYUN VE KEÇİLERDE ANA-YAVRU DAVRANIŞLAR", 9. ULUSAL TARIM KONGRESİ, Bursa, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.36-36
Bosdan K., Göktürk Yetişti S., Tölü C., Savaş T., "Productive life and culling reasons in Çanakkale sheep production", XIth International Animal Science Conference, Nevşehir (Kapadokya), TÜRKIYE, , vol.1
Akbağ H.I., Tölü C., Yazgan N., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Effects of palmitic acid supplementation on mid lactational performance of dairy goats", XIth International Animal Science Conference, Nevşehir (Kapadokya), TÜRKIYE, , vol.1
Tölü C., Yazgan N., Öztürk N., Akbağ H.I., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Effects of forage: concentrate ratio on abnormal stereotypic behaviors in Turkish Saanen goat-kids", XIth International Animal Science Conference, Nevşehir (Kapadokya), TÜRKIYE, , vol.1
Yazgan N., Yurtman İ.Y., Savaş T., Akbağ H.I., Topaloğlu K., Tölü C., "Effect of Forage: Concentrate Ratio on Abnormal Stereotypic Behaviors in Lambs", XIth International Animal Science Conference, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2019, vol.1, pp.82-85
Savaş T., Tölü C., Yurtman İ.Y., Coşkun B., "Organik Hayvancılıkta Sağlık Koruma Yönetimi:Türkiye Koşulları Açısından bir Değerlendirme", 6. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, TÜRKIYE,
Yazgan N., Çakir N., Demirtaş M., Akbağ H.I., Savaş T., Yurtman İ.Y., et al., "Birth and neonate behaviors in Tahirova sheep and Turkish Saanen goats treated with melatonin", XIth International Animal Science Conference, Nevşehir (Kapadokya), TÜRKIYE, , vol.1, pp.437-440
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., "The changes of live weight of Gökçeada sheep freely grazed on Gökçeada island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , vol.1, pp.149-149
Mandaci M., Erdem H., Akbağ H.I., Savaş T., Tölü C., "Heritabilities based on sire model and test days for milk performance traits in Turkish Saanen goats", 10. International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.629-630
Atalay C., Tölü C., "Hematological values and coccidial oocyst of lambs and goat kids which reared in wood slatted and straw floors", 10. International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.621-623
Tölü C., "Tahirova koyunu", Türk Saanen Keçisi ve Tahirova koyunu Çalıştayı (Türk Saanen ve Tahirova Konuşuyoruz), Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.17-27
Akbağ H.I., Tölü C., Konyali A., Savaş T., Coşkun B., Yurtman İ.Y., "Reproductive Performance of Sheep and Goats Supplemented With Corn Grain and Corn Flake during breeding season", 10 th International Animal Science Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, vol.1, no.-, pp.152-155 (Link)
Tölü C., Hanoğlu Oral H., Alatürk F., Atalay C., Alaca B., Özaslan Parlak A., et al., "The behavior of Karacabey Merino sheep freely grazed on different pasture types throughout the year", 10. International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.172-174
Tölü C., Savaş T., "Preference of sheep and goats for rubber, slatted wooden, concrete and straw floors in summer and winter", 10. International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.134-136
Atalay C., Tölü C., "Mother-offspring behaviors during suckling in Gökçeada, Maltese and Turkish Saanen goats", 10. International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.618-620
Atalay C., Tölü C., "Saman Altlık ve Tahta Izgara Zeminde Büyütülen Kuzu ve Oğlaklarda Performans ve Tüketim Özelliklerinin Karşılaştırılması", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.103-103 (Link)
Konyali A., Akbağ H.I., Savaş T., Tölü C., Yurtman İ.Y., "Bir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Markası: Türk SaanenKeçisi", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.35-35
Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., Yurtman İ.Y., Uğur F., Savaş T., "Süt Koyunu Projesi: Tahirova Genotipi", II. Çanakkale tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.29-29
Akbağ H.I., Tölü C., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Performance and Some Blood Parameters of Three Goat Genotypes During Lactation", 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, KOSOVA, , vol.1, pp.130-130
Kaplan Ş., Tölü C., "Gökçeada’da Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Tespit ve Öneriler", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.101-101
Hanoğlu Oral H., Ergenekon O., Alatürk F., Tölü C., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., "Fertility traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble and Sorghum Sudan grass Pature at Mating Period", 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, KOSOVA, , vol.1, pp.102-10
Tölü C., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Yöntemlerle Islah Edilmiş Aptesbozanlı (Sarcopoterium spinosum) Meralarda Büyütülen Gökçeada Kuzularında Kesim ve Karkas Özellikleri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.102-102
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., Savaş T., "SEASONAL CHANGES IN DAILY BEHAVIORAL RHYTHMS OF GÖKÇEADA SHEEP GRAZED INTO RANGELAND WITH INTENSE PRICKLY BURNET (SARCOPOTERIUM SPINOSUM) COVER", The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 9-11 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.82-82
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., Hanoğlu H., Tölü C., "Herbage yield and quality of wheat stubble and sorghum sudan-grass pastures", The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 9-11 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.82-82
Elersu B.B., Tölü C., "Ülkemiz biyoçeşitliliği için önemli bir koyun ırkı Gökçeada İmroz koyunu", 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.15-15
Göktürk S. , Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Goat Kids Need Bipedal Stance and/or Climbing", 12th International Conference on Goats, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Eylül 2016, pp.157-157
Tölü C., Coşkun V. , Göktürk S. , Savaş T., "Behavioral Characteristics of Goats with Different Spatial Environment History in Structured Environment", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.209-213 (Link)
Atalay C., Mandacı M. , Savaş T., Tölü C., "Behavior of Lambs and Goat Kids which Raised in Wood Slatted and Straw Floors", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.163-163
Konyali C., Coşkun B., Tölü C., Daş G., Savaş T., "Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Türk Saanen Oğlaklarına Ait Sağlık Uygulaması Kayıtlarında Aylık Hastalık İnsidansı Değişimi", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14 Eylül 2011 - 16 Eylül 2015, ss.---
Tölü C., Akbağ H.I., Ayağ B.S., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Keçilerde Yemleme Yönetimi ve Hayvan Refahı:Sosyal Hiyerarşinin Beslenmeye Etkisi ", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.590-590
Tölü C., Akbağ H.I., Bekir Sitki A., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Keçilerde yemleme yönetimi ve hayvan refahı Sosyal hiyerarşinin beslenmeye etkisi", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Bahri A., Tölü C., Savaş T., "Oğlaklarda meleme sıklığının sosyal çevreye bağlı değişimi", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.756-761
Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Tölü C., Parlak M., Alatürk F., et al., "Aptesbozan kaplı Gökçeada meralarının ıslah edilebilme imkanları", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.101-101
Savaş T., Tölü C., "Deve güreşleri ve diğer hayvan dövüşleri", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.847-851
Tölü C., Öztürk S., Cihan B., Savaş T., "Süt keçilerinin farklı özelliklerdeki zeminleri yatma amaçlı tercihleri", Uluslar arası katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.150-151
Öztürk S., Tölü C., "Keçi ve koyunlarda tahta kauçuk ve ızgara zemin tercihi", X. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.95-95
Gülşah M., Tölü C., Coşkun B., Akbağ H.I., "Oğlaklarda süt tüketimi kısıtlamasının besleme maliyetine etkisi", VI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.693-697
Mısır G., Akbağ H.I., Coşkun B., Tölü C., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Yapay Büyütme Koşullarındaki Oğlaklarda Kısıtlanmış Süt Tüketiminin Performans Üzerine Etkileri", Uluslararası katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2014, pp.158-159
Savaş T., Semra G., Tölü C., "Hayvan ıslahında veri kalitesi Bazı olası kayıt hatalarının bir örnek üzerinden değerlendirilmesi", Uluslararası katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.124-125
Akbağ H.I., Tölü C., Savaş T., Coşkun B., Baytekin H., Yurtman İ.Y., "Keçi yetiştiriciliğinde çalılı mera alanlarının organik besleme koşulları açısından potansiyeli", Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.154-159
Akbağ H.I., Tölü C., Baytekin H., "Abdestbozan Sarcopoterium spinosum bitkisinin besleme potansiyeli", VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi,, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.335-338
Tölü C., "Çevre ve Hayvan Refahı", Biga Sığırcılık Çalıştayı, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.87-90
Tölü C., Alatürk F., Murat K., Gökkuş A., "Farklı ıslah yöntemleri uygulanan yoğun abdestbozan Sarcopoterium spinosum ile kaplı merada Gökçeada koyunlarının otlama davranışları ve bazı performans özellikleri", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.491-491
Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., "Türkiye de süt koyunculuğunu geliştirme yolları ve öneriler", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.490-490
Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., "Türkiye’de Süt Koyunculuğunu Geliştirme Yolları ve Öneriler.8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.443-443
Tölü C., Burak K., Coşkun B., Savaş T., "The effect of ad libitum roughage and concentrated feed on Turkish Saanen goats", 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, , , vol.1, pp.289-295
Tölü C., Savaş T., "Endoparasite burdens in different goat genotypes", 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.161-161
Ömer H., Tölü C., İsmail Erbil E., Savaş T., "Frequency of agonistic behavior within the dairy goat groups during food competition", 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.155-155
Tölü C., Savaş T., "An important genetic material for the Turkish goat production The Maltese goat", 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.296-304
Konyali C., Coşkun B., Tölü C., Daş G., Savaş T., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Saanen Keçi Sürüsünde Sağlık Uygulama Kayıtlarının Analizi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.522-527
Tölü C., Savaş T., "An Important Genotype For The Turkish Agro-Biodiversity: Gökçeada Goat. ", RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2011, pp.267-274
Tölü C., Hayaloglu A.A., Sahingil D., Yasar K., "Proteolysis level and volatile aroma compounds in Gökçeada goat milk cheese.", IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, Athens, YUNANISTAN, 16-18 Mayıs 2011, vol.1, pp.1-1
Savaş T., Yurtman İ.Y., Tölü C., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi keçicilik çalışmaları ve Çanakkale Keçiciliğine katkısı", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, cilt.1, ss.1-1
Tölü C., Savaş T., Göktürk S., "Oğlaklarda mekansal çevre zenginleştirme nesnelerinin kullanım sıklıkları", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, cilt.1, ss.1-1
Genç S., Tölü C., Akbağ H.I., "Süt keçiciliğinde hasıl kullanımı.", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, cilt.1, ss.1-1
Konyali C., Coşkun B., Tölü C., Daş G., Savaş T., "Çanakkale koşullarında yetiştirilen Türk Saanen oğlaklarına ait sağlık uygulaması kayıtlarında aylık hastalık insidansı değişimi", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , cilt.1
Tölü C., Yaşar K., Hayaloğlu A.A., Savaş T., "Gökçeada’da üretilen keçi sütlerinden yapılan peynirlerin bazı özellikleri.", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, cilt.1, ss.1-1
Tölü C., Göktürk S., Üçtepe A., Savaş T., "Oğlaklarda mekânsal çevre zenginliğinin davranış, sağlık ve performans özelliklerine etkisi.", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, cilt.1, ss.1-1
Konyali C., Coşkun B., Tölü C., Daş G., Savaş T., "Çanakkale koşullarında yetiştirilen Türk Saanen oğlaklarına ait sağlık uygulaması kayıtlarında aylık hastalık insidansı değişimi", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, ss.---
Semra G., Tölü C., Savaş T., "Hayvan davranışları çalışmalarında kullanılan testler ve bir uygulama", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, TÜRKIYE,
Tölü C., Savaş T., "Genotip ve mevsimin keçi sağlığına etkisi Sağlık uygulaması kayıtları temelinde bir analiz", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.387-391
M Akif Y., Sezenler T., Yildirir M., Tölü C., "Kıvırcık Sakız ve Gökçeada yerli koyun ırklarımızın aşım dönemi bazı eşeysel davranışlarınınz belirlenmesi", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , cilt.1
Hıdıroğlu Ö., Tölü C., Savaş T., "Farklı keçi genotiplerinde analık kabiliyetine ilişkin bazı bözlemler", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, cilt.1, ss.1-1
Yalcintan H., Ozcan M., Ekiz B., Yilmaz A., Tölü C., Savaş T., "Yarı entansif ve ekstansif üretim sistemlerinde yetiştirilen Gökçeada oğlaklarının karkas ve et kalitesi özellikleri", III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Afyonkarahisar, TÜRKIYE,
Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Gürkan M., Hayretdağ S., Uzatici A., Tölü C., et al.,"Süt Emen Oğlaklarda Probiyotik Tüketiminin İncebağırsağın Morfometrik Yapısı Üzerine Etkileri", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.292-294
Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Hayretdağ S., Gürkan M., Uzatici A., Tölü C., et al.,"Sütten Kesim Öncesi Dönemde Probiyotik Tüketen Oğlaklarda Rumenin Morfometrik Yapısı", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.288-291
Savaş T., Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., Yurtman İ.Y., "Tırmanma Oğlaklar için Davranışsal Bir Gereksinim.Ulusal Keçicilik Kongresi", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.106-109
Taşkin T., Kaymakçı M., Koşum N., Dellal G., Savaş T., Konyali A., et al., "Üniversitelerde keçi konulu araştırmalar ve bunların sahaya yansımaları", Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.26-36
Tölü C., Cem G., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Farklı yemleme tekniği kullanılan genç keçilerde vücut sıcaklığı ve solunum sayısı", Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.283-287
Savaş T., Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., Yurtman İ.Y., "Tırmanma oğlaklar için davranışsal bir gereksinim mi", Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.106-109
Tölü C., Tunca H., Tamer G., Savaş T., "Keçilerde vücut sıcaklığının hava sıcaklığı ve hava nemi ile etkileşimi", Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.110-113
Uğur F., Tölü C., Daş G., Konyali A., Savaş T., "Biga (Çanakkale) İlçesinde Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Genel Durumlarının Anket Yoluyla Belirlenmesi ", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.180-183
Yurtman İ.Y., Gökçe G., Tölü C., Gürkan M., Hayretdağ S., Savaş T., et al., "Açlığın güvercinlerde bazı organ ağırlıkları ve koksidiyal yük üzerindeki etkileri", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.54-59
Savaş T., Taşkin T., Esenbuğa N., Ozcan M., Tölü C., "Türkiye koyunculuğunda sağlık korumanın yapılanmasına ilişkin bir görüş", Ulusal Koyunculuk Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.106-116
Akbağ H.I., Tölü C., Ataşoğlu C., Baytekin H., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Mediterranean maquis A sustainable pasture for goat production", 1 St Internatıonal Congress on Global Climate Changes and Agrıculture, Tekirdağ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.263-270
Konyali C., Tölü C., Daş G., Savaş T., " Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Saanen Sürüsünde Sağlık Uygulamaları Sıklığı", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongres6, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2009, ss.---
Tölü C., Yurtman İ.Y., Baytekin H., Savaş T., "Farklı keçi ırklarının buğdaygil ve baklagil hasılında davranış özellikleri", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Erzurum, TÜRKIYE,
Doğan İ., Konyali A., Tölü C., Serkan Y., "Laktasyondaki Türk Saanen keçilerinde geçiş periyodu süresince farklı östrus indüksiyon protokollerini takiben suni tohumlama", V. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Elazığ, TÜRKIYE,
Konyali C., Gürbüz D., Tölü C., Savaş T., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Saanen sürüsünde sağlık uygulamaları sıklığı", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE,
Uğur F., Hicran T., Tölü C., Ecmel D., "Saanen oğlaklarının uygun canlı ağırlıklarda sütten kesimine yönelik bir araştırma", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Erzurum, TÜRKIYE,
Akbağ H.I., Tölü C., Bekir Sitki A., Konyali A., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Süt keçilerinde rasyon yapısı ve ağız sütü üretimi", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE,
Savaş T., Tölü C., Baytekin H., Yurtman İ.Y., "Çalı ve buğday hâsılından oluşan bir merada farklı keçi ırklarının otlama davranışları üzerine bir araştırma", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Erzurum, TÜRKIYE,
Tölü C., Savaş T., "Farklı keçi ırklarında boynuzun kaynak paylaşımına etkisi", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE,
Savaş T., Yurtman İ.Y., Ataşoğlu C., Tölü C., Gürbüz D., "Zootekni bölümlerinde akademik kuşakların ilgili bilim alanını algıları", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE,
Tölü C., Ozcan M., Savaş T., "Gökçeada keçisinin biyolojisine ilişkin ilk rapor", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Gökçeada/Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.103-116
Tölü C., Serkan Y., Uğur F., Konyali A., Savaş T., Aktürk D., et al., "Türkiye nin önemli hayvancılık bölgelerinden Biga koyunculuğuna genel bir bakış", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Savaş T., Konyali C., Tölü C., Konyali A., Pala A., Yurtman İ.Y., "Kısa gagalı bir güvercin irkında yavru büyütme baş gaga morfolojisi ve yem tüketme davranışı arasındaki ilişkiler", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Konyali A., Tölü C., Bekir Sitki A., Öztürk S., İrfan Y., Zübeyde Y., "Çanakkale de Türk Saanen süt keçisi tipinin ıslahı projesi", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Savaş T., Konyali A., Tölü C., "Doğum süresi ve yeni doğan oğlak davranışlarına ilişkin kalıtım derecesi tahminleri", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Brka M., Nn R., Tölü C., Savaş T., "Heritability of supernumerary teats in Turkish saanen goats", 58st Annual Meeting of the EAAP, Dublin, IRLANDA, , vol.1, pp.75-75
Tölü C., Ataşoğlu C., Yurtman İ.Y., "Effects of different feedstuffs on reproduction parameters in goats", The V. Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology, Travnik/Vlasic, BOSNA HERSEK, , vol.1, pp.59-59
Tölü C., Cem G., Yurtman İ.Y., "Effects of level of feeding in growing period on subsequent performance of young dairy goats", The V. Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology, Travnik/Vlasic, BOSNA HERSEK, , vol.1, pp.60-60
Savaş T., Konyali C., Tölü C., Konyali A., Pala A., Yurtman İ.Y., "Kısa Gagalı bir Güvercin Irkında Yavru Büyütme, Baş-Gaga Morfolojisi ve Yem Tüketme Davranışı Arasındaki İlişkiler", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.33-35
Daş G., Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Tölü C., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Can Kefir Reduce Coccidial Oocysts Output in Goat Kids?", 58st Annual Meeting of the EAAP, Dublin, Ireland, Dublin, IRLANDA, 26-29 Ağustos 2007, no.13, pp.198-198
Ataşoğlu C., Tölü C., Akbağ H.I., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Probiyotik Uygulaması Altındaki Süt Keçisi Oğlaklarında Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Gözlemler", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.1-1
Konyali A., Tölü C., Ayağ B.S., Akbağ H.I., "Süt Keçilerinde Aşım Davranışları ve Döl Verim Parametreleri Arasındaki İlişkiler", 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.2-2
Ataşoğlu C., Daş G., Akbağ H.I., Tölü C., Yurtman İ.Y., "Ani Sütten Kesilen Oğlaklarda Kefir Kullanımının Etkileri", 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.1-1
Tölü C., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Zootekni uygulamaları Hayvan refahı bağlamında bir tartışma", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Van, TÜRKIYE,
Konyali A., Tölü C., "Yapay tohumlama uygulanan Türk Saanen keçilerinde farklı toplulaştırma yöntemlerinin döl verimi parametreleri üzerine etkileri", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Tölü C., Gürbüz D., Konyali A., Savaş T., "Yarı entansif sistemde yetiştirilen süt keçilerinde canlı ağırlık ve kondisyon değişimi üzerine bir araştırma", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Van, TÜRKIYE,
Tölü C., Konyali A., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Malta ve Gökçeada keçisinde doğum oğlak büyümesi ve erken laktasyon süt verimi", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Tölü C., Bekir Sitki A., Akbağ H.I., Konyali A., "Effects of some physiological and hematological parameters on conception rate in estrus period of goats", The V. Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology, Travnik/Vlasic, BOSNA HERSEK, , vol.1, pp.50-50
Gürbüz D., Tölü C., Mattias G., Savaş T., "Effect of sub clinical parasitic infections on growth of dairy goat kids", 58st Annual Meeting of the EAAP, Dublin, IRLANDA, , vol.1, pp.258-258
Ecmel D., Tölü C., Karabayir A., "Farklı oksijen içerikli içme sularını tüketen etlik piliçlerde bazı davranış özellikleri", V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, TÜRKIYE,
Tölü C., Yurtman İ.Y., Baytekin H., Savaş T., "Grazing preferences of three goat genotypes grazed on wheat forage and natural shrubland", The V. Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology, Tarvnik/Vlasic, BOSNA HERSEK, , vol.1, pp.49-49
Tölü C., Savaş T., "Süt keçilerinde agonistik davranışlar ve yetiştirme problemleri", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.89-94
Daş G., Tölü C., Konyali A., Brka M., Savaş T., "Observations on the course of Eimerian oocyst output from naturally infected kids.", XVIII. Ziraat ve Gıda Endüstrisi Sempozyumu,, Neum, BOSNA HERSEK, 14 Eylül - 16 Mayıs 2005, pp.1-1
Şen B., Tölü C., Savaş T., "Keçilerde tür içi agresif isirma ve tos vurma üzerine bir araştirma", I. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.59-62
Konyali A., Tölü C., Konyali C., "Türk Saanen keçilerinde elde aşıma ilişkin bazı gözlemler", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.74-78
Gürbüz D., Tölü C., Konyali A., Muhammed B., Savaş T., "A study of the course of Eimerian oocyst output from naturally infected kids", 18th Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Neum, BOSNA HERSEK, , pp.65-71
Nalan K., Savaş T., Tölü C., Yurtman İ.Y., "Kaba yem sunumunun olmadığı koşullarda yetiştirilen erkek oğlaklarda genotipin bazı davranış özelliklerine etkisi", IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.35-38
Karabayir A., Tölü C., "Merada yetiştirilen Amerikan bronz ve beyaz kaliforniya hindilerde bazı davranış özellikleri", IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.67-70
Pala A., Tölü C., "Keçilerde oğlak cinsiyetine etkili faktörlerin belirlenmesi", IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.46-49
Konyali A., Tölü C., Savaş T., "Bazı doğum özelliklerinin oğlak büyümesi üzerine etkileri", IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.257-262
Tölü C., Savaş T., "Keçilerde agonistik davranışlara etkili faktörlerin analizi", IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.245-250
Tölü C., Savaş T., "Factors Affecting Development of Rank-Order in Goats.", BALNIMALCON 2003, The second joint meeting of Departments of Animal Science of the Balkan countries associated with the 32 nd Annual Session of Scientific Communications of the Bucharest Faculty of Animal Science, Bükreş, ROMANYA, 15-17 Ekim 2003, pp.1-1
Konyali A., Savaş T., Daş G., Tölü C., Göncü C., "Observations on the Birth of Turkish Saanen Goats", BALNIMALCON 2003, The second joint meeting of Departments of Animal Science of the Balkan countries associated with the 32 nd Annual Session of Scientific Communications of the Bucharest Faculty of Animal Science, Bükreş, ROMANYA, 15-17 Ekim 2003, pp.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kaymakçı M., Tölü C., "Keçi Yetiştiricliğinde Temel Bilgiler", Yetiştiricilikten Kültüre Türklerde KEÇİ, Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, Doç. Dr. Dİlek Arsoy, Dr. Eren Akçiçek, Ed., Yakın Doğu Üniversirsitesi Yayınları, Lefkoşa, ss.27-60, 2020
Diğer Yayınlar
Savaş T., Tölü C., Korkmaz G., "Güvercin Yem Tüketimi: Günde bir Öğün Yemlenen ve Önlerinde Sürekli Yem Bulunan Durgunluk Dönemindeki Güvercinlerin Yem ve Su Tüketimleri ile Canlı Ağırlık Değişimlerinin Karşılaştırılması.", Teknik Rapor, ss.1, 2006 (Link)
Savaş T., Daş G., Tölü C., "Hayvan Hakları Kanunu Ortada Kaldı", Diger, ss.26, 2006 (Link)
Savaş T., Tölü C., "Doğacak yavru keçinin cinsiyeti problemi", Teknik Rapor, ss.937-5, 2005 (Link)
Desteklenen Projeler
"Gökçeada'da Yetiştirilen Farklı İki Genotipteki Keçi Sütlerinden Üretilen Peynirlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2010/104, Yönetici, 2011
"Mekansal Çevre Zenginliğinin Oğlaklarda Davranış, Sağlık ve Performans Özelliklerine Etkisi ", TÜBITAK Projesi, 110 O 009, Yönetici, 2011
"Güvercinlerde Takla Davranışının Hayvanları Koruma Kanununun 5. Maddesi Bağlamında İncelenmesi: Beyin Morfolojisi ve Histolojisi", BAP Arastırma Projesi, 2010/52, Araştırmacı, 2011
"Açlık Sonrası Kefir Uygulamasının Güvercinlerde (Columba livia f. Domestica) Performans, Sağlık Bağırsak Histolojisine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, 2008/51, Araştırmacı, 2009
"Türk Saanen Süt Keçisi Tipinin Suni Tohumlama Yoluyla Islah Çalışmaları ve Araştırma Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2010
"Saanen Oğlakların Uygun Canlı Ağırlıklarda Sütten Kesimine Yönelik Bir Araştırma.", TÜBITAK Projesi, 106O509, Araştırmacı, 2007
"Malta ve Gökçeada Keçi Genotiplerinde Bazı Davranış ve Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar. ", TÜBITAK Projesi, 106O411, Araştırmacı, 2008
"Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projes (Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği-Çiftçi Eğitimi) ", AB Destekli Diğer Projeler, 1, , 2010
"Gökçeada'da Bodur Çalılı Meraların Yakma ve Mekanik Yollarla Islahı İle Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 110 O 260, Araştırmacı, 2013
"Farklı Probiyotik Kaynaklarının Oğlaklarda Büyüme Üzerine Etkileri. ", TÜBITAK Projesi, 106O514, Araştırmacı, 2007
"Eksojen Hormon Kullanılarak Kızgınlıkları Toplulaştırılan Süt Keçilerinde Aşım Dönemine İlişkin Sorunların Analizi. ", BAP Arastırma Projesi, 2006/13, Araştırmacı, 2007
"Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi ", BAP Alt Yapı, 2012/64, Yönetici, 2015
"Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Barınak Zemini Niteliği Üzerine Bir Araştırma ", TÜBITAK Projesi, 112O880, Yönetici, 2014
"Saman altlıklı ve tahta ızgara zeminde büyütülen kuzu ve oğlaklarda davranış, performans ve sağlık özelliklerinin karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-712, Yönetici, 2017
"Koyun ve Keçiler için Hazırlanan Flushing Rasyonlarında Dane ve Flake Formda Mısır Kullanımının Etkileri", BAP Diğer, FBA-2017-1305, Araştırmacı, 2019
"Türk Saanen Keçisi ve Tahirova koyunlarında kene yükünün değişimine etkili faktörler", BAP Diğer, FHD-2017-1335, Yönetici, 2018
"Keçi ve koyunlarda melatonin uygulamasının üreme özellikleri ve üreme davranışlarına etkisi", BAP Diğer, FBA-2018-2601, Yönetici, 2019
"Koyunlarda Melatonin Uygulamasının Aşım Davranışları, Bazı Üreme Performansı ve Hormonlarına Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3063, Yönetici, Devam Ediyor
"Süt Koyunu ve Keçisi Rasyonlarında Enerji Yoğunluğunu Arttırmaya Yönelik Farklı Stratejilerin Etkileri", BAP Diğer, FBA-2019-2899, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kuzu ve Oğlaklarda KabaKesif Yem Oranının Anormal Stereotipik Davranışlara Etkisi", BAP Diğer, FBA-2019-2866, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Melatonin Uygulanan Teke ve Koçlarda Reprodüktif Hormon Profilinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FHD-2019-2842, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 07.04.2019 - Devam Ediyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.10.2016 - Devam Ediyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.10.2012 - 04.10.2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 489
Web Of Science H İndeksi : 8
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi