Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. CUMALİ YAŞAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm :
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 3110
E Posta Adresi : cyasarcomu.edu.tr | cumali.yasargmail.com
Mobil Telefon : +90 +905052423644
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/cyasar/ | https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=CE71439DB25BFC5E
Ofis : Eğitim Fakültesi b1:101
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, fen bilimleri enstitüsü, fizik, 2015-
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, fen bilimleri enstitüsü, matematik, 2015-
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, 2005-2007
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, 1985-1990
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "WordNet Ontolojisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Haziran, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Bilgi Kuramı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Kuantum mekaniği, alan teorileri ve özel relativite
Genel Fizik
Programlama Dilleri
Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı
Temel Parçacıklar ve Alanlar
Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı (Software Engineering)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Computer Science, Software Engineering
Computer Science, Information Systems
Computer Science, Theory & Methods
Computer Science, Artificial Intelligence
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Okutman, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Enformatik, 2004 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Andırın Meslek Yüksek Okulu, , 01.12.1995 - 17.12.2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
İzmirli S., Özdil A., Yaşar C., Haciömeroğlu G., "E-öğrenme materyali geliştirilmesinde kullanılan yazarlık araçlarının karşılaştırılması", International Journal of Computers in Education, cilt.1, ss.14-23, 2018
Çalik A., Ulugergerli E.U., Erenoğlu O., Kapan S., Erenoğlu R.C., Yaşar C., "Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm PotansiyeliGeovalue and Geoturism Potential of Biga Peninsula", Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.61, pp.175-192, 2018
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., "Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Üniversite Öğrencilerinin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", Ege Egˆitim Dergisi,, cilt.19, ss.338-352, 2018
İzmirli S., Özdil A., Yaşar C., Haciömeroğlu G., "E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının Karşılaştırılması", International Journal of Computers in Education, vol.1, pp.14-23, 2018 (Link)
Çalik A., Kapan Yeşilyurt S., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli Geovalue and Geoturism Potential of Biga Peninsula", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.61, ss.175-192, 2018
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., "Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ege Eğitim Dergisi, cilt.19(1), ss.1-14, 2018 (Link)
Yaşar C., "Üniversiteden Mezun Olmak Ve Mühendis Olmak", Journal of Awareness, vol.2, pp.63-70, 2017 (Link)
Salahli M.A., Özdemir M., Yaşar C., "Concept Based Approach for Adaptive Personalized Course Learning System", International Education Studies (IES), vol.6, pp.92-92, 2013 (Link)
Salahli M.A., Özdemir M., Yaşar C., "Building a fuzzy knowledge management system for personalized e-learning", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.1978-1982, 2012
Salahli M.A., Özdemir M., Yaşar C., "Using of User-Defined Metadata Descriptors in Intelligent Learning Object Metadata Systems, ", Journal of Theory and Practice in Education , vol.7, pp.364-374, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çalik A., Ulugergerli E.U., Yaşar C., Taspinar K., "Virtual learning and contribution from E - Museum an example for earth sciences", International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Canakkale, , , vol.3, pp.1077-1084
Şahin M., , "Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari", ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.774-777 (Link)
Yaşar C., Yilmaz İ., "Kuantum Dijital İmza Teknolojilerini Kullanarak Kuantum Elektronik İmza Geliştirmek", 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2019, pp.1-1 (Link)
Çalik A., Ulugergerli E.U., Deniz O., Yaşar C., "Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope", 2. International Rating Academy Congress on Hope, ,
Yaşar C., Özdil A., Şahin İzmirli Ö., Haciömeroğlu G., "ÖĞRENME NESNELERİNİN İNTERNETİ", 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.113-113
Özdil A., Yaşar C., Haciömeroğlu G., Salahli M.A., "Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı", 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, , pp.66-66
Çalik A., Karaca Ö., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Fake and Synthetic Minerals; A Way to Sustain the Gem Supply", International Conference on Environmental Geotechnology, Recycled Waste Materials and Sustainable Engineering EGRWSE-2018, Delhi, HINDISTAN, 29-31 Mart 2018, vol.31, pp.319-328 (Link)
Yaşar C., Yilmaz İ., "Quantum Based Information Transmission in Electronic Document System", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.8-18 (Link) (Özet) (Abstract)
Çalik A., Deniz O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope", 2. International Rating Academy Congress on Hope, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.100-101
Yaşar C., Özdil A., Şahin İzmirli Ö., Haciömeroğlu G., "Öğrenme Nesnelerinin İnterneti.", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.1-1 (Link)
Özdil A., Yaşar C., Haciömeroğlu G., Salahli M.A., " Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.", VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.1-1
Özdil A., İzmirli S., Yaşar C., Haciömeroğlu G., "E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi", 20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük Üniversitesi, Karabük, KARABÜK, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, ss.1-1 (Link)
Yaşar C., Yilmaz İ., "Information Transmission Based on Quantum in Electronic Document System", 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, TÜRKIYE,
Yaşar C., Yilmaz İ., "Information Transmission Based on Quantum in Electronic Document System", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.506-509 (Link)
Yaşar C., Yilmaz İ., "Defining Metadata Model for Quantum Information Theory of Electronic Document Management System", Turkish Physical Society 34. International Physics Congress, Muğla, TÜRKIYE, , vol.1, pp.227-227
Yaşar C., İzmirli S., Haciömeroğlu G., "E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi.", 20. Akademik Bilişim Konferansı,, Karabük, TÜRKIYE,
Ökmen A.K., Yaşar C., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Çoban S., Yaşar C., Ökmen A.K., Haciömeroğlu G., "Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları.", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, ,
Kapan S., Çalik A., Yaşar C., "YERBİLİMLERİNDE GÜZELLİK ANLAYIŞI VE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: ÇANANKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YER BİLİMLERİ VE DOĞA TARİHİ MÜZESİNDEN FOSİL ÖRNEKLERİ", Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.604-604
Yaşar C., Haciömeroğlu G., Özdil A., "Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması", International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Çalik A., Ulugergerli E., Yaşar C., "GELENEKSEL VE SAYISAL MÜZE OLUŞUMLARININ BİRLİKTE KULLANIMI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YER BİLİMLERİ VE DOĞA TARİHİ MÜZESİ JOINT USAGE OF CONVENTIONAL AND DIGITAL MUSEUMS: ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, EARTH SCIENCE AND NATURAL HISTORY MUSEUM", 4. International University Museums Conference -UNIMUZED , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2017, pp.1-1
Çalik A., Yaşar C., "Geleneksel ve Sayısal Müze Oluşumlarının Birlikte Kullanımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi", 4. International Conference of the Association of University Museums, Çanakkale, TÜRKIYE,
Ökmen A.K., Yaşar C., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama.", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Yaşar C., Özdil A., Haciömeroğlu G., "Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması.", nternational Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, Krakow, POLONYA,
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., "Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Ders Sorumlusuna Yönelik Bakış Açıları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27 Nisan - 29 Aralık 2017, pp.285-285
Yaşar C., Haciömeroğlu G., "WEB TASARIM DERSİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENMEMODELİNİN ADM İLE UYGULANMASI", Uluslararası Farkındalık Konferansı:Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, Krakow, POLONYA, , pp.77-86
Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Yaşar C., Çağlak E., "YENİ NESİL AĞ TOPLUMLARINDA İLETİŞİM", Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , pp.605-605
Ökmen A.K., Yaşar C., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1 (Link)
Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği).", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği )", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ SINIF ORTAMLARINDA DERS SORUMLUSUNA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Çoban S., Yaşar C., Ökmen A.K., Haciömeroğlu G., "Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., "Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Ders Sorumlusuna Yönelik Bakış Açıları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, 27-29 Nisan 2017, s.1-1", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Çoban S., Yaşar C., Ökmen A.K., Haciömeroğlu G., "Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Şahin A., Yaşar C., Mesut Kalin S., "Uzaktan Öğretimin Balkanlarda Yaşayan Soydaşların Eğitimine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Çanakkale, ,
Çalik A., Ulugergerli E., Yaşar C., Taspinar K., "VIRTUAL LEARNING AND CONTRIBUTION FROM E - MUSEUM AN EXAMPLE FOR EARTH SCIENCES", 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, BULGARISTAN, 30 Haziran - 6 Temmuz 2016, pp.1077-1084
Çalik A., Ulugergerli E.U., Yaşar C., Taşpınar K. , "Virtual Learning and Contribution From E- Museum An Example For Earth Sciences", 16 th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Albena, BULGARISTAN, 30 Haziran - 6 Temmuz 2016, vol.5, no.III, pp.1077-1084
Yaşar C., Haciömeroğlu G., "Mesleki Eğitimde Kitlesel Çevrimiçi Ders Materyallerinin Kullanımı ", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1 (Link)
Çoban S., Haciömeroğlu G., Yaşar C., Turunen H., Ökmen A.K., "Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği", 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.92-92
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., Turunen H., "Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.1-1
Çalik A., Yaşar C., "16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 Conference Proceedings", 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ,
Çalik A., Ulugergerli E., Yaşar C., Altinoluk I., "A COMMON POINT BETWEEN VIRTUAL AND CONVENTIONAL EDUCATION IN EARTH SCIENCE: E - MUSEUM", 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, BULGARISTAN, 17-26 Haziran 2014, pp.539-546
Yaşar C., Salahli M.A., "ÖĞRENME NESNELERİ AMBARI ", ULEAD Innovative Research in Education: Implications for Future, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2014, ss.9-9 (Link)
Çalik A., Ulugergerli E.U., Yaşar C., Altınoluk İ., "A Common Point Between Virtual and Conventional Education in Earth Science: E – museum", SGEM 2014,International Multidisciplinary Scientific Geoconferences on Ecology, Economics, Education and Legislation, Albena, BULGARISTAN, 17-26 Haziran 2014, vol.3, pp.539-546 (Abstract)
Salahli M.A., Özdemir M., Yaşar C., "Building a fuzzy knowledge management system for personalized e-learning", 4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, vol.46, pp.1978-1982 (Link)
Yaşar C., Salahli M.A., "Kod Geliştirme Araçları", Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 31 Ocak - 1 Şubat 2007, ss.451-451 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çalik A., Deniz O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "UMUT KAYNAĞI OLARAK DOĞAL KAYNAKLAR VE YERBİLİMLERİ", YAŞAM BİLİMLERİNDE RİSK, KAYGI VE UMUT ÜZERİNE YAZILAR Editör, Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ, Ed., Rating Academy Yayınları, Çanakkale, ss.11-28, 2018 (Link)
Yaşar C., Tunçer K., Özçağ L., Ökmen A.K., Ulutaş M., Karadayi Z., "İnternet", in: Temel Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Özdemir M., Aktaş C., Eds., Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.133-178, 2015
Aktaş C., Ulutaş M., Yaşar C., Tunçer K., Ökmen A.K., Özçağ L., et al.,"Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2013
Tunçer K., Yaşar C., Ökmen A.K., Özçağ L., Ulutaş M., Karadayi Z., "Microsoft Powerpoint 2010", Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Aktaş C., Ed., Kriter, İstanbul, ss.195-222, 2013 (Link)
Ökmen A.K., Ulutaş M., Karadayi Z., Özçağ L., Tunçer K., Yaşar C., "", Can AKTAŞ, Ed., Kriter, Çanakkale, 2012
Yaşar C., Tunçer K., Ökmen A.K., Özçağ L., Ulutaş M., Karadayi Z., "İnternet", Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Aktaş C., Ed., Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.87-96, 2012
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"E-Ders Stüdyosu Kurulumu İle Uzaktan Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi", BAP Alt Yapı, SAY-2015-526, Araştırmacı, 2015
"Kuantum Bilgi İşlem Temelli Elektronik İmza Yazılımı Geliştirilmesi", BAP Doktora, FDK-2018-2462, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemi Kurulması ÇOMÜ Örneği", BAP Diğer, SEG-2016-821, Araştırmacı, 2017
"E-Yönetime Geçiş Sürecinde Yönetim Bilişim Sistemleri Yazılımı Geliştirilmesi , (Evrak Yönetimi,Ayniyat Yönetimi,Proje Yönetimi)", BAP Güdümlü, 2007/03, Araştırmacı, 2011
"Bulanık Mantık ve Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerini Kullanarak Öğrenme Nesnelerinin Üstveri Sisteminin Geliştirilmesi", BAP Diğer, 2011/018, Araştırmacı, 2014
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 7
Web Of Science H İndeksi : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi