Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
AB Hukuku ve Organları
Avupa Birliği
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
AVRUPA BİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ
AVRUPA BİRLİĞİ KARAR ALMA MEKANİZMASI
AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Avrupa Birliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Law
International Relations
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi