Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Saygin D., Alıcı O.V., "YEREL YÖNETİMLERDE EVSEL KATI ATIK YÖNETİMİ VE GELECEĞİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.14, ss.975-994, 2019 (Link)
Saygin D., Ultan M.Ö., "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARINA GEÇİŞ SÜREÇLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI", Journal of Life Economics, vol.4, pp.77-88, 2017 (Link)
Saygin D., Ultan M.Ö., "Ekonomi ve Siyaset Bağlamında İngiltere-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel Bir Analiz", SAREN Güvenlik Stratejileri Dergisi, pp.71-102, 2016 (Link)
Saygin D., Ultan M.Ö. , "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRASİ YOLUNDA BİR ADIM: KOMİSYON BAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÜZERİNE BİR SINAV ", Journal of Awareness, vol.1, no.2, pp.31-44, 2016 (Link)
Ultan M.Ö. , Saygin D., "Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınma Analizi", Yönetim Bilimleri, vol.14, no.28, pp.71-99, 2016 (Link)
Saygin D., "AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE VİZE SORUNU ", YÖNETİM BİLİMLERİ, cilt.9, no.2, ss.31-35, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saygin D., Alıcı O.V., "Türkiyede Çevre Politikası’nın Şekillenmesinde Avrupa Birliğine Uyum Sürecinin Katkısı", 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi 2020, KARS, TÜRKIYE, 5-7 Mart 2020, ss.---
Saygin D., Erdem A.D., "Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin Türkiye Siyasetine Yansıması ve Alternatif Örgütler", 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 5-7 Mart 2020, ss.---
Saygin D., "AB-Türkiye İlişkilerinde Vize Muafiyeti Süreci Üzerine Bir Değerlendirme", 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.31-31 (Link)
Saygin D., "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TEMEL HAKLAR: ABAD İÇTİHATLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ", International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy, KRAKOW, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, pp.41-50 (Link)
Kujawa K., Saygin D., "The Negotiations of Turkey with the European Union – Status and Perspectives", Turkey and the European Union in the 20 Turkey and the European Union in the 20th and the 21st century, KRAKOW, POLONYA, 5-6 Haziran 2014, pp.---
Bilezikçi Ç., Saygin D., "Treaty of Lisbon: An Institutional Re-balance Between Small and Big States in the EU", Assessing Accession Central and Eastern Europe in the EU 3rd Annual Research Symposium Friday 21st May – Saturday 22nd May 2010, BÜKREŞ, ROMANYA, 21-22 Mayıs 2010, pp.---
Gül İ. , Saygin D., "Effects And Importance Of NGO’s In Government's Struggle With Poverty", International Conference on Social Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 21-22 Ağustos 2008, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saygin D., "A New Step İn the Euroepan Union: Pesco and Its Future", in: Future of the European Union Integration- A Failure or A Success? Future Expectations, Burak Darıcı ve Altuğ Günar, Eds., Peter Lang, pp.65-77, 2020
Saygin D., "Fransa'da Bölgesel Kalkınma Ajansları", in: Avrupa Birliği'nde Bölgesel Kalkınma Ajansları, DİDEM SAYGIN,MESUT SAVRUL, Eds., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.17-32, 2019
Alıcı O.V., Saygin D., "Kent Bilgi Sistemi", in: Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, "Sezer Ö.", "Kayan A.", Eds., Orion Kitabevi, İstanbul, pp.197-220, 2019
Savrul M., Saygin D., "AVRUPA BİRLİĞİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI", in: AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI, DİDEM SAYGIN&MESUT SAVRUL, Eds., Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, pp.3-13, 2019
Saygin D., Savrul M., Eds., "AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2019
Saygin D., "AFRİKA GÜVENLİĞİNDE CILIZ BİR SES: AVRUPA BİRLİĞİ", Afrika Politikası 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Anlayışı, ÇOMAK H., SANCAKTAR C., ÇINAR H., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, ss.---, 2017
Çoban F., Saygin D., "The West’s Perspective on Ukraine's Identity and its Effects on Ukrainian Crisis 2014", in: 2014 Crisis in Ukraine:Perpectives,Reflections, International Reverberations, "Kujawa K.", "Morkva V.", Eds., Aslan Publishing House, Gliwice, pp.129-146, 2015
Saygin D., Çoban F., "Avrupa Birliği’nin Sınırları:Tarihsel Kurumsalcı Perpektiften Türkiye-AB İlişkileri", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Karagül S., Arslan İ., Ed., Ekin Yayınevi, BURSA, ss.253-276, 2015
Saygin D., "Avrupa Parlamentosu Kısıtlı Yetkiden Demokrasiye", Başlangıçtan Günümüze Avrupa Birliği Kurumları, Prof.Dr.Ercüment Tezcan, Ed., Hayat Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.---, 2013
DİĞER YAYINLAR
Saygin D., "", , pp.,
Saygin D., "Adım Adım Haklar: Avrupa Parlamentosu’nda Gelinen Son Durum", Diger, ss.-, 2014 (Link)
Saygin D., "Is There a Decline in Turnout at the European Elections?” ", Diger, ss.-, 2014 (Link)
Saygin D., "Bitmek Tükenmek Bilmeyen Türkiye ve Avrupa Birliği Müzakereleri", Diger, ss.-, 2014 (Link)
Saygin D., "Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Vize Sorunu ", Diger, ss.31-36, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi