Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Hizmetlere Yönelik Vatandaşların Kalite Algısının Ölçülmesi", BAP Arastırma Projesi, KUAP(İ)-2015 (76), Araştırmacı, 2016
"Türkiye’de Belediyeler Tarafından Yayımlanan Faaliyet Raporları Hakkında Kullanıcıların Algılarının İncelenmesi: Bursa Örneği", BAP Arastırma Projesi, KUAP(İ)-2012(69), Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi