Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bakır H. , Eroğlu E., "Esnek ve Güvencesiz Çalışma Bağlamında Türkiye’de Araştırma Görevlisi Olmak ", Çalışma ve Toplum, no.1, pp.155-178, 2019 (Link)
Eroğlu E., Tunç G., "Devletin Yeniden Ölçeklenmesi ve Finansallaşma: Yerel Yönetimlerin Mali Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", Emek Araştırma Dergisi, pp.24-50, 2018 (Link)
Bolaç U. , Eroğlu E., "Belediyelerin Finansmanında İller Bankası A.Ş.’nin Rolünün ve Belediye Yöneticilerinin Banka Hizmet Memnuniyetinin Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.36, ss.197-230, 2018
Eroğlu E., Demirbaş T., "Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye'de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.287-312, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Demirbaş T., Eroğlu E., "The Evaluation of Annual Municipal Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey", Journal of Management and Economics, vol.23, pp.575-598, 2016 (Link) (Abstract)
Çetinkaya Ö. , Korlu R.K., Eroğlu E., "Belediye Hizmetlerinin Kalitesi Ve Vatandaşların Algı Düzeyi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği", Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.21, pp.1251-1273, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Eroğlu E., "Transformation of Turkish State In the Context of Regulation School: The Political Economy of State Budget", İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.18, pp.81-108, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Eroğlu E., "Fight Against Tax Competition in the EU and the Effects of Tax Policies Implemented in the EU during the 2008 Global Financial Crisis on Tax Competition", Business and Economics Research Journal, vol.6, pp.39-58, 2015 (Link) (Abstract)
Eroğlu E., "Financialisation of Capitalism: Expansion of Indebtness from Global Level to Household Level in Turkey", Journal of Administrative Sciences, vol.12, pp.101-129, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Çetinkaya Ö. , Eroğlu E., Taşçı K. , "Türkiye’deki Çok Yıllı Bütçeleme Uygulamasının Stratejik Planlar ve Orta Vadeli Mali Planlar Bağlamında Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.119-147, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eroğlu E., Çetinkaya Ö., "Yerel Yönetimlerde Öz Gelir Yaratma Kapasitesi, Yapısal Sorunlar ve Finans Krizinin Düşündürdükleri", III. Interntional Applied Social Sciences Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2019, pp.1-1
Eroğlu E., "BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YEREL KAMU ALIMLARI İÇERİSİNDEKİ PAYLARININ ANALİZİ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ", ICCDSS- International Congress on Critical Debates in Social Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2019, pp.150-150
Çetinkaya Ö. , Eroğlu E., Bolaç U. , "Turizmin Belediyelerde Yarattığı Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri", ALANYA ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1 Kasım - 3 Aralık 2018, pp.1-1
Eroğlu E., "Yeşil Bütçe Uygulamalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ", İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences IZCEAS ’18, İZMİR, TÜRKIYE, 5-8 Aralık 2018, pp.1-1
Serbes H., Eroğlu E., "An Analysis of Municipalities’ Indebtedness in Turkey", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Sofia, BULGARISTAN, 19-22 Mayıs 2017, pp.52-52
Tunç G., Eroğlu E., "Local Reproduction of Capital: Turkish Case in the post-2000 Period", 8th Annual Conference in Political Economy in Berlin, Berlin, ALMANYA, 13-15 Eylül 2017, pp.10-10
Eroğlu E., "The Transformation of the Capitalist State in Turkey: The Political Economy of State Budget", 7th International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2016, pp.105-105
Çetinkaya Ö. , Eroğlu E., Korlu R.K., "The Quality Of Municipal Services And Citizen Satisfaction: The Case Of Bursa Metropolitian Municipality, Turkey", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, pp.236-236
Demirbaş T., Eroğlu E., "The Success of Performance-Based Budgeting System in Municipalities from the Perspective of Practitioners: The Case of Bursa", 2nd International Annual Meeting of Sosyo-ekonomi Society, Amsterdam, HOLLANDA, 28-29 Ekim 2016, pp.262-263
Güneş V., Eroğlu E., "The Role of The Politics in Fiscal Relations Between Administrations: An Analysis on The Budget of Municipalities in Turkey", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, FRANSA, 3-6 Şubat 2016, pp.91-91
Eroğlu E., Öngen K.B., "Bir Tahsilat Ekonomisi Olarak Türkiye: 2000’li Yıllarda Hanehalkı Tüketim ve Borçlanma Düzeylerinin Analizi", Türkiye Ekonomi Kurumu-TEK, Uluslararası Ekonomi Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, pp.313-313
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eroğlu E., "Devlet Teorileri Üzerine Kuramsal ve Eleştirel Bir Analiz", Ekonomi ve Siyaset Üzerine Yazılar, R. Kutlu Korlu ve Gökhan Duman, Ed., Ekin Basım Ana Yayıncılık, Bursa, ss.105-127, 2019
Eroğlu E., "An Analysis of Green Taxation in Turkey for Sustainable Growth", in: Green Finance for Sustainable Global Growth, Sang-Bing Tsai, Chung-Hua Shen, Hua Song and Baozhuang Niu, Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.1-1, 2019
Eroğlu E., Serbes H., "Fiscal Autonomy of Sub-Central Governments in Turkey", in: Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar and María Deseada López Subires, Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.83-100, 2018 (Link) (Abstract)
Eroğlu E., "Yeşil Bütçe Uygulamalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", in: NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, TÜĞEN K., YÜKÇÜ S., ÖZEN A., ŞANLISOY S. ve d.,, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.427-441, 2018 (Link)
Çetinkaya Ö. , Eroğlu E., Bolaç U. , "Turizmin Belediyelerde Ortaya Çıkardığı Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri", Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mehmet MECEK, Bekir PARLAK, Emin ATASOY, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1404-1425, 2018
Demirbaş T. , Eroğlu E., Çetinkaya Ö. , "The Benefits and Barriers of Electronic Public Procurement System: A Case Study on Public Hospitals in Turkey", in: E-Procurement Management for Successful Electronic Government Systems, Patricia Ordóñez de Pablos, Juan Manuel Cueva Lovelle, Jose Emilio Labra Gayo and Robert Tennyson, Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.131-147, 2013 (Link) (Abstract)
Eroğlu E., "Sermaye Birikim Süreci, Toplumsal Yapılarda Dönüşüm ve Sosyal Hakların Metalaşması", Bilsay Kuruç'a Armağan, Serdar Şahinkaya - N.İlter Ertuğrul, Ed., Mülkiyeliler Birliği Ana Yayıncılık, Ankara, ss.719-733, 2011 (Özet)
Eroğlu E., "Küresel Krizin Oluşumu ve Küresel Kriz İle Mücadelede Devletin Rolü", Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Nihat Edizdoğan ve Özhan Çetinkaya, Ed., Ekin Yayınevi Yayınevi, Bursa, ss.387-410, 2011
Eroğlu E., "Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Rekabetini Önleyici Düzenlemeler", Güncel Mali Konular, Nihat Edizdoğan, Ed., Dora Yayıncılık , Bursa, ss.369-387, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi