Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taş F., "Türk Vergi Sisteminde İhbar İkramiyesi: Sorunlar ve Çözümler", Maliye Dergisi, 2017
Taş F., "The Remission of Tax Penalties and Its Effectiveness in Turkey", International Journal of Public Finance, vol.2, pp.1-6, 2017 (Link)
Taş F., "The Problem of VAT Credit on Expired Goods: An Opinion", International Journal of Public Finance, vol.2, pp.62-67, 2017 (Link)
Taş F., "Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme", Legal Mali Hukuk, 2017
Taş F., "Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Saklama İbraz Süresi ve Zamanaşımıöa İlişkin Özel Durumlar", Mali Hukuk, 2016
Taş F., "İnceleme Elemanlarının Mükellefi Takdir Komisyonuna Sevki Halinde Zamanaşımı", Yaklaşım, 2016
Taş F., "Yurtdışı İnşaat İstisnasında Düzenleme İhtiyacı", Yaklaşım, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taş F., "Yasallık İlkesi Bağlamında SMMM ve YMM Oda Aidatları", 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ,
Taş F., "YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Kongresi, Gostivar, MAKEDONYA,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Taş F., "Assessment of SICPA and CPA Chamber Membership Fees within the Principle of Legality", in: Issues in Public Sector Economics, Gercek Adnan, Akdede Sacit Hadi, Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.79-87, 2017
Taş F., "", Şükrü Kızılot, Ed., Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi