Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, 2013-2019
Yüksek Lisans, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, 2010-2012
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 2005-2010
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çocukların Yoksullukla Baş Etme Stratejilerinin Yeni Çocukluk Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, "Türk Modernleşmesi Sürecinde Değişen Kadın Kimliği: Muhafazakar Kadınların Kamusal Alandaki Görünürlüğü Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme", ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Kasım, 2012.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı, İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015
Pedagojik Formasyon Sertifikası, Uludağ Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi