Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Halojen atomu içeren aromatik diamin bileşiğinin enzimatik ve oksidatif polimerizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-2970, Yönetici, Devam Ediyor
"Perilen birimi içeren epoksi bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu", BAP Diğer, FBA-2018-2515, Yönetici, 2019
"Azo birimi içeren aromatik diamin bileşiğinin enzimatik polimerizasyonu ve karakterizasyonu ", BAP Diğer, FBA-2017-1235, Araştırmacı, 2018
"Fenil ve etoksi birimleri içeren imin polimerinin sentezi ve karakterizasyonu", BAP Diğer, FBA-2017-1169, Yönetici, 2017
"Akriflavin Monomerinin Oksidatif Polimerzasyonu ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-710, Yönetici, 2017
"Azometin bağı içeren polifenollerin sentezi ve iletkenlik özellikleri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2013-114 , Yönetici, 2014
"Eterik Bağ ve metil grubu içeren imin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-2013-111, Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi