Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çoban F., Pekcan C., "Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde 'Dünya Barışı': Immanuel Kant ve Zhao Tingyang Felsefesi Üzerine Bir Karşılaştırma", INTERNATİONAL RELATİONS, vol.14, pp.3-18, 2017
Çoban F., "The Role of the Media in International Relations: From the CNN Effect to the Al-Jazeere Effect", INTERNATIONAL RELATIONS, vol.4, pp.45-61, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çoban Oran F., "Kimlik Politikalarının Gündelik Üretimi Bağlamında Avrupa’xxda Türk İmgesi", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.314-331, 2019 (Link)
Çoban Oran F., Özcan N., "Obama Dönemi Amerikan Diş PolitikasindaSaldırgan Gerçekçilik:Ortadoğu’ya Silah Ticareti Örneği", Middle Eastern Studies, vol.11, pp.368-392, 2019
Çoban Oran F., "Competing Discourses of Nationalisms and Anti-Americanisms in Turkey: Iraq War as a Case Study", ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol.45, pp.1-18, 2018
Çoban Oran F., "Post-Amerikan Dünya Düzeninde Kimlik Politikaları: Yeni Çin Kimliğine Karşı ‘Büyük Amerika’", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, 2018
Çoban Oran F., "The Role of the External Relations in Turkish Democracy History", Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, pp.21-32, 2018
Çoban Oran F., "Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanmadan Hedef Değişimine Doğru", Yönetim Bilimleri, vol.16, 2018
Çoban Oran F., "Amerikan Kimliği ve Dış Politikasında Evanjelizmin İzleri:Sosyal-İnşacı Perspektiften ABD-İsrail İlişkileri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.2019-2037, 2017 (Link)
Serim N., Çoban Oran F., "The Renewable Energy Policy Convergence in the European Union: A Comparison on Germany and Turkey’s Incentives for the Wind and Solar Energy Resources", International Journal of Energy Economics and Policy, vol.7, pp.308-320, 2017 (Link)
Çoban F., "Turkey and European Union, by Senem Aydın Düzgit & Natalli Tocci, 2015", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.15, pp.189-194, 2016
Çoban F., Burulday A.F. , "Yunan Milliyetçiliğinin ve Mütekabiliyet İlkesinin Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığın Haklarına Etkileri", The Journal of International Social Research, vol.8, no.1307-9581, pp.340-350, 2015 (Link)
Çoban F., "Avrupa Kimliği: Pan-Milliyetçilikten Post-Milliyetçiliğe", Yönetim Bilimleri, vol.4, pp.240-243, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çoban Oran F., "Din Dış Politikada Ne Derece Etkili Olabilir? Türkiye-ABD Arasında Rahip Brunson Krizi Örneği", UİK Dış Politika Akademisi IV, TÜRKIYE,
Çoban F., "National Belonging and Sport: Discursive Construction of German-Turkish Footballer Mesut Özil's Identity on Turkish Social Media", the 20th Annual ASN World Convention, New York, ABD, 22-25 Nisan 2015, pp.1-18
Çoban F., "Turkey's Military Coup Syndrome: New Insights for Transition of the Civil-Military Relations in the Middle East", n Search of a Model for the Middle East: A Comparison of The Turkish and Nordic Experiences, Lund, ISVEÇ, 16-17 Nisan 2015, pp.22-46
Çoban F., "The Construction of Non-European Identity in Turkey’s Post-Kemalist Nation-State Discourse", Pan-European Conference on International Relations, Giardini Naxos, ITALYA, 23 Eylül - 26 Aralık 2015, pp.1--17
Çoban F., "Interpreting Turkish Foreign Policy in the post 9/11 era", the ECPR Joint Sessions, Interpreting Foreign Policy, Mainz, ALMANYA, 11-16 Mart 2013, pp.1-25
Çoban F., "Silent Revolution in Turkey: Is There a Shift from Europeanisation?", Democratization and Political Transitions in the Arab World: Actors, Challenges and Policy Options for the EU, Braga, PORTEKIZ, 17-19 Temmuz 2013, pp.23-38
Çoban F., "Reimagining Turkey in the Competing Discourses of Turkish Nationalism and Foreign Policy", the UCSIA Research Summer School in "Religion and Nationalism", Antverp, BELÇIKA, 26 Ağustos - 2 Eylül 2012, pp.---
Çoban F., "Reimagining Turkey: the Determinants of Normative Change in Turkish Foreign Policy", 7. the Bergen Summer Research School entitled "Emerging Normative Regimes", Bergen, NORVEÇ, 20 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.---
Çoban F., "Understanding Euroscepticism in Turkey: A Discourse-Historical Approach to Turkish Political Debates on Turkey's EU Membership", Fifth Annual Conference of the Graduate Centre for Europe, "Europe on the Move", Birmingham, INGILTERE, 3-4 Mart 2011, pp.---
Çoban F., Çiçekçi C., "Is Illegal Immigration a Dilemma for the Nation-State? Rethinking on Human Security in Aegean Sea", 7th Pan-European Conference on International Relations, Stockholm, ISVEÇ, 9-11 Eylül 2010, pp.---
Çoban F., Bilezikçi Ç., "EU conditionality and Turkey's Kurdish Problem", Ethno-Politics and Intervention in a Globalized World, Exeter, INGILTERE, 26-28 Haziran 2010, pp.---
Çoban F., "The Forms of EU Governance and the Construction of EU Borders", 5. International Strategic Management Conference, Stellenbosch, GUNEY AFRIKA CUM., 2-4 Temmuz 2009, pp.140-151
Çoban F., "European Citizenship and Democratic Legitimacy Issue in the EU", EU and Turkey: Connecting Identities, Bridging Cultures, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2009, pp.67-82
Çoban F., "How do Identities Become Vital in International Relations? Cyprus case", The International Conference on Peace and Reconciliation: Shaping Theories and Practices for a Sustainable Peace, Los Angelas, ABD, 7-10 Temmuz 2009, pp.---
Çoban F., "An overview of American Foreign Policy from a Perspective of Postmodernism in International Relations Theories", 12th Cultural Studies Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 2009, pp.---
Çoban F., Çiçekçi C., " Uluslararası İlişkilerde Güncel Güvenlik Yaklaşımlarının Özgürlük-Güvenlik İkilemi Bağlamında Bir Eleştirisi", I.Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2009, pp.---
Çoban F., "Medeniyetler Çatışması Söylemi Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türki Cumhuriyetler İlişkileri", II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Bişkek, KIRGIZISTAN, 22-24 Ekim 2008, pp.164-184
Çoban F., "An Alternative Ontology in International Relations Studies: Social Constructivism", XXII. World Congress of Philosophy, Seoul, GUNEY KORE, 30 Temmuz - 5 Ağustos 2008, pp.---
Çoban F., "Civil Society and Democracy Relationship in the context of Civil Disobedience", III. International Non-governmental Organizations, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2006, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çoban Oran F., "Post-Amerika Dünyada Küresel İyi Yönetişim ve Türkiye Üzerindeki Etkileri", Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İYİ YÖNETİŞİM, Mehmet Karataş, Selin Karatepe, Fatma Benli, Ed., Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.359-381, 2018
Çoban F., Ed., "21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm", Sentez, ANKARA, 2017
Çoban F., "Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Din: Amaç, Kapsam, Teori", 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Filiz Çoban Oran, Ed., Sentez, Ankara, ss.1-15, 2017
Çoban F., "The Strategic Consequences of Brexit: The Challenges of the Common European Security and Defence Policy in the Post-Brexit Era", in: Europe’s Hybrid Threats: What Kinds of Power Does the EU Need in the 21st Century?, Giray Sadık, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.122-138, 2017
Çoban F., ""The West’s Perspective on Ukraine's Identity and its Effects on Ukrainian Crisis 2014"", in: 2014 Crisis in Ukraine:Perpectives,Reflections, International Reverberations, Kujawa K., Morkva V., Eds., Aslan Publishing, Gliwice, pp.129-146, 2015
Çoban F., Saygin D., "Avrupa Birliği’nin Sınırları: Tarihsel Kurumsalcı Perspektiften Türkiye-AB İlişkileri", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları: İdeal-Gerçek İkilemi, Soner Karagül, İbrahim Arslan, Ed., Ekin Yayınevi, İstanbul, ss.140-157, 2015
Çoban F., "Arap Baharı Sürecinde Sosyal Medyanın Siyasal Hareketlerdeki Rolü", İnteraktivist, Savaş Çoban, Ed., Yeşil Düşünce Yayınları, İstanbul, ss.66-79, 2014
Çoban F., "Türkiye-AB İlişkilerinde Türkiye’nin Avrupalılığı Sorunu", Didem Yaman, Mete Tucoku, Ed., ÇOMÜ, Çanakkale, ss.45-65, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi