Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat , 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2009
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2006
Arş.Gör., Universita Degli Studi Catania, INAF- Osservatorio Astrofisico di Catania , 2003 - 2004
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2000 - 2005
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi , , 12.12.2018 - Devam Ediyor
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komusyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.12.2018 - Devam Ediyor
Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesi, TÜBİTAK , , 15.01.2018 - Devam Ediyor
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komusyonu - Fizik Bölümü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fak., Fizik, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Danışma Kurulu Üyesi, TÜBİTAK TEYDEB-ÇP- Bilim Merkezleri - Danışma Kurulu Üyesi, , 13.09.2017 - 20.02.2019
Etik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri ve Mühendislik, , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi-Profesör Temsilcisi, , 01.10.2016 - 10.10.2019
MFAG-Danışma Kurulu Üyesi, TÜBİTAK MFAG-Danışma Kurulu Üyesi, , 15.08.2014 - 15.08.2016
Teknik Komisyon Üyesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi , , 01.08.2013 - 30.03.2016
F.E.F. Akademik Kriter Komisyonu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 30.12.2010 - 30.12.2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, 30.11.2010 - 30.11.2013
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, 30.10.2010 - 30.10.2013
Astrofizik Araştırma Merkezi Müdür Yrd., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, , 30.03.2010 - 20.06.2014
Astrofizik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, , 30.03.2010 - 20.06.2014
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, 30.03.2006 - 30.03.2007
VERDİĞİ DERSLER
Fizikte Teknoloji ve İnovasyon, Lisans, 2018-2019
Temel Fizik, Lisans, 2018-2019
Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Fizik, Lisans, 2015-2016
Tayfsal Astrofizik, Doktora, 2015-2016
Yakın Çift Yıldızların Dinamiği, Doktora, 2015-2016
Temel Fizik, Lisans, 2015-2016
Fizikte C ile Programlama, Lisans, 2014-2015
Astronomide Veri Analizi I, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tayfbilim, Yüksek Lisans, 2014-2015
Fizik, Lisans, 2014-2015
Astronomide Veri Analizi II, Yüksek Lisans, 2013-2014
Alternatif Enerji Kaynakları, Lisans, 2012-2013
Yıldız Atmosferleri, Doktora, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Yildirim, "Değmeye Yakın ve Erken Değme Evresindeki Yakın Çift Yıldızların Temel Parametre İlişkilerinin ve Evrim Durumlarının İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Doktora, F.Aliçavuş, "Ayrık Çift Yıldız Bileşenleri Üzerine Atmosfer ve Evrim Modelleri Uygulamaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Doktora, Ç.Püsküllü, "Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemlerinin Fotometrik Analizleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, M.Tüysüz, "Aktif Kromosferli Çift Yıldızların Kinematik, Dinamik ve Dönme Özelliklerinin İncelenmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, H.Çetinkaya, "Küçük ve Büyük Kütle Oranlı Değen Çift Yıldızların İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, M.Yildi, "Güneş Sistemi Dışındaki Yıldızlar Etrafında Gezegen Araştırmaları: Ötegezegenler ve Özellikleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, M.Yildirim, "A ve W Türü Değen Çift Yıldızlarda Yörünge Dönemi Değişimlerinin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, Ç.Kanvermez, "Algol Türü Çift Yıldızlarda Tayfsal ve Fotometrik Uygulamalar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, Ç.Püsküllü, "O, B ve A Yıldızlarında P-Cygni Profilleri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Prof.Dr. kadrosu jüri, Adıyaman Üniversitesi, Haziran, 2019
Atama, Doç.Dr. kadro jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2018
Atama, Dr. Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Eylül, 2018
Doktora Yeterlilik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Doktora (S.T.G.), İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2018
Atama, Prof.Dr. kadrosu jüri, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2018
Atama, Profesörlük Kadrosuna Atama, Akdeniz Üniversitesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Neslihan ALAN, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı - Evrim KIRAN, Evrim KIRAN - Ege Üniversitesi, Ocak, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - İstanbul Teknik Üni., Eylül, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Ağustos, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Ağustos, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - İstanbul Teknik Üni., Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Atama, Yrd.Doç.Dr. Kadrosuna atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kasım, 2012
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2012
Atama, Yrd.Doç.Dr. Kadrosuna atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Yrd.Doç.Dr. Kadrosuna atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Yrd.Doç.Dr. Kadrosuna atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Eylül, 2011
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Doktora Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Haziran, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi