Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
" “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk” Yaz Bilim Kampı-2019", TÜBITAK Projesi, 218B221, , Devam Ediyor
"Çift Yıldızların Dinamik Evrimi: Değme Sınırının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 119F072, Araştırmacı, 2019
"Bazı TESS Ayrık Çift Yıldızların Evrim Durumlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-2966, Araştırmacı, Devam Ediyor
"DEĞMEYE YAKIN VE ERKEN DEĞME EVRESİNDEKİ YAKIN ÇİFT YILDIZLARIN TEMEL PARAMETRE İLİŞKİLERİNİN VE EVRİM DURUMLARININ İNCELENMESİ", BAP Doktora, FDK-2018-2458, Yönetici, 2019
"Yıldızların Peşinden Çizgi Film Atölyesine", TÜBITAK Projesi, 118B847, , 2019
"2. Gökyüzü Buluşmaları", TÜBITAK Projesi, 118B810, , 2019
"BAZI BÜYÜK KÜTLE ORANLI YARIAYRIK ÇİFT YILDIZLARIN DÖNEM DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Diğer, FBA-2018-2549, Yönetici, 2019
"AYRIK ÇİFT YILDIZ BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ATMOSFER ve EVRİM MODELLERİ UYGULAMALARI", BAP Doktora, FDK-2016-860, Yönetici, 2018
"Yakın Uzaydaki İki Çizgili Tayfsal Ve Tutulmalı Ayrık Çift Yıldız Verileri İle Güncellenmiş Kütle-Parlaklık Bağıntısını Kullanıp Anakol Etkin Sıcaklıklarının İyileştirilmesi, Bolometrik Düzeltme Katsayılarının Hesaplanması", TÜBITAK Projesi, 114R072, Araştırmacı, 2019
"NGC 6819 AÇIK YILDIZ KÜMESİNDEKİ BAZI ÇİFT YILDIZLARIN İNCELENMESİ", BAP Diğer, FBA-2016-858, Araştırmacı, 2016
"Örten Çiftlerden Örten Ötegezegenlere ", TÜBITAK Projesi, 113F353, Araştırmacı, 2017
"Bazı Algol Türü Çift Yıldızlarda Fotometrik ve Tyfsal Uygulamalar", BAP Y.Lisans, BAP-2011/14, Yönetici, 2012
"Çift Yıldızlarda Açısal Momentum ve Yörünge Evrimi", TÜBITAK Projesi, 111T224, Yönetici, 2014
"AstroÇOMÜ: Astronomi yaz bilim kampı (Bilim – Toplum Projesi)", TÜBITAK Projesi, 110B085, Proje Ekibinde Üye, 2010
"Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin Çok Yönlü İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T714, Araştırmacı, 2012
"O, B ve A Türü Yıldızlarda P Cygni Profilleri ", BAP Y.Lisans, BAP-2009/05, Yönetici, 2010
"Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 107T634, Araştırmacı, 2010
"Ayrık Örten Çift Yıldızlarının Kinematiği ve Yörünge Evrimleri", TÜBITAK Projesi, 106T688, Araştırmacı, 2009
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Büyük Teleskop Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-BAP2007K120660, Araştırmacı, 2010
"Aktif Kromosferli Çift Yıldızlar Kataloğu ", TÜBITAK Projesi, 104T508, Araştırmacı, 2007
"Uzun Dönemli RS CVn Çift Yıldızlarında Işıkkürenin ve Renkkürenin Aktivitesi", TÜBITAK Projesi, 105T083, Araştırmacı, 2008
"Algol Türü Çift Sistemlerde Kütle Aktarımı", BAP Arastırma Projesi, BAP-2002/33, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi