Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şenol D., Özbağ D., Kafkas M.E., Açak M., Baysal Ö., Şahin Kafkas A., et al., "Analysis of the influence of somatotype difference on motoric parameters such as vertical jump, sit and reach flexibility and 30-m sprint", Medicina Dello Sport, vol.71, pp.345-357, 2018 (Link)
Şenol D., Özbağ D., Kafkas M.E., Açak M., Baysal Ö., Şahin Kafkas A., et al., "The clinical effects of somatotype difference on isokinetic knee muscle strength and dynamic balance scores", TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.64, pp.28-36, 2018 (Link)
Kafkas M.E., Taskiran C., Şahin Kafkas A., Özen G., Taşkapan M.Ç., Özyalin F., et al., "Acute physiological changes in elite free-style wrestlers during a one-day tournament", JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.56, pp.1113-1119, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uğraş S., Özen G., "Investigation of Relationship Between Attitude to Physical Education Course and School Belonging", Pedagogy of Physical Culture and Sports, vol.24, pp.48-53, 2020
Özen G., Atar Ö., Koç H., "The Effects of A 6-Week Plyometric Training Programme on Sand Versus Wooden Parquet Surfaces on the Physical Performance Parameters of Well-Trained Young Basketball Players", Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, vol.9, pp.1-6, 2020
Özen G., Kafkas M.E., Akalan C., "The Influence of Birth Weight on Physical Fitness in Children Between 8 to 10 Years", Turkish Journal of Sports Medicine, vol.54, pp.9-16, 2019 (Link)
Uğraş S., Özen G., "Examining Teaching Motivations of Physical Education Teachers", (International Journal of Education Technology and Scientific Researches), vol.10, pp.497-512, 2019 (Link)
Özen G., Civil T., "TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA", Spormetre, cilt.17, ss.35-47, 2019 (Link)
Atar Ö., Özen G., Koç H., "Analysis of Relative Age Effect in Muscular Strength of Adolescent Swimmers", Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, vol.23, pp.54-58, 2019 (Link)
Özen G., Atar Ö., Koç H., "Digit ratio (2D:4D): relationship with freestyle swimming performance of adolescent well-trained swimmers", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, vol.23, pp.150-154, 2019 (Link)
Koç H., Özen G., Abanoz H., Pulur A., "Comparative analysis of hematological parameters in well-trained athletes and untrained men", Pedagogics, Psychology,PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, vol.22, pp.260-264, 2018 (Link)
Yilmaz E., Özen G., Koç H., "Evaluation of Alpine Skiing Injuries in Terms of Personal Precautions: Erciyes Sample", Turkish Journal of Sports Medicine, vol.53, pp.9-16, 2018 (Link)
Yurdakul H.Ö., Özen G., Koç H., "The Relationship between Digit Ratio (2D:4D), Anaerobic Power and Athletic Ability of Young Athletes", Universal Journal of Educational Research, vol.6, pp.2913-2917, 2018
Özen G., Yilmaz E., Koç H., Akalan C., "Retrospective analysis of injury trends in recreational skiers and snowboarders in Erciyes Ski Centre", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, vol.22, pp.1-5, 2018 (Link)
Özen G., Kafkas M.E., Akalan C., "Urban and rural adolescents’ behavioral regulation in exercise according to body weight status", Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.8, pp.78-88, 2017
Özen G., Yilmaz E., Koç H., Akalan C., "An Epidemiological Investigation of Skiing Injuries in Erciyes Ski Centre", Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.52, ss.51-62, 2017 (Link)
Uğraş S., Güllü M., Eroğlu E., Özen G., "Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda TutulanEvrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri", Marmara Üniversiresi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.8-21, 2017
Özen G., Koç H., Aksoy C., "LONG-TERM EFFECTS OF DIFFERENTTRAINING SURFACES ON ANAEROBICPOWER AND LEG STRENGTH IN ATHLETES", KINESIOLOGIA SLOVENICA, vol.23, pp.25-32, 2017
Tunç Tosun G., Koç H., Özen G., "THE RELATIONSHIP BETWEEN AEROBIC CAPACITY AND MATCH PERFORMANCE IN TEAM-HANDBALL", Kinesiologia Slovenica, vol.23, pp.5-11, 2017
Özen G., Güllü M., Uğraş S., "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.24-37, 2016
Özen G., Doğan H., Konar N., "Tekerlekli Sandalye Basketbolcularının Esenlik Algısı ve Yaşam Doyum Düzeyinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.15-29, 2016 (Link)
Şahin Kafkas A., Özen G., "Teaching of Swimming Technique to Children with Autism: A Pilot Study", Journal of Rehabilitation and Health on Disability, vol.1, pp.12-20, 2015 (Link)
Kilinç F., Özen G., "Elit Serbest ve Grekoromen Güreşçilerin Anaerobik Güç Değerlerinin ve Kalp Atım Sayılarının Karşılaştırması", İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.21-34, 2015
Şahin Kafkas A., Yildirim T., Kafkas M.E., Özen G., "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN KAYGI DÜZEYLERİ İLE ÖZEL YETENEK SINAV PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-13, 2014
Erol A.E., Özen G., Koç H., "General Anthropometric and Selected Motor Skills of Elite Young Male Basketball Players According to Position on the Court of Players", Journal of Athletic Performance and Nutrition, vol.1, pp.1-9, 2014 (Link)
Kafkas M.E., Özen G., "OBEZİTE FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN (OFÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Civil T., Özen G., "Spor Lisesi Yetenek Sınavına Giren Öğrencilerin Performanslarının Bazı DeğişkenlerAçısından Değerlendirilmesi", 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batum, GURCISTAN, 7-9 Ekim 2019, pp.315-319
Kürkcü Akgönül E., Özen G., Akça F., "Elit Seviyedeki Yol Bisikleti Sporcularının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.122-123
Özen G., "Sedanter Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Core Antrenman Programının Bel-Kalça Oranına Etkisi", Union of Thrace 3rd International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.136-136
Özen G., Dindar M.D., "Profesyonel Futbolcularda Vücut Kompozisyonu ile Müsabaka Performansi Arasindaki İlişki", Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.735-740
Atar Ö., Özen G., "10-14 Yaş Futbolcularda Sezon Öncesi Uygulanan Dar Alan Çalışmalarının Sürat, Çeviklik ve İvmelenme Hızına Etkisi", Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.761-765
Özen G., Dindar M.D., Koç H., "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beden Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.512-515
Atar Ö., Özen G., Koç H., "Adölesan Tenisçilerde Optimal Performans Duygu Durumu ve Başarı Motivasyonunun Cinsiyete Göre İncelenmesi", Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.743-746
Dindar M.D., Özen G., Atar Ö., "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Türüne Göre Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ve Mental İyi Oluş Durumlarının İncelenmesi", 17. International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2019, pp.1581-1584
Özen G., Civil T., "ELİT TAEKWONDOCULARIN MÜSABAKA HAZIRLIK VE TOPARLANMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ", 17. International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2019, pp.550-554
Özen G., Koç H., "BİYO-GRUPLAMA (BIO-BANDING): 10 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARDA TEMEL MOTOR BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", 17. International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2019, pp.498-502
Civil T., Özen G., "Tip 1 Diyabet ve Fiziksel Aktivite: Fiziksel Aktivite Düzeyi Kan Glukozu Regülasyonunu Etkiler Mi?", 17. International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2019, pp.2246-2249
Özen G., Atar Ö., Koç H., "Sporculara Uygulanan Yüksek Şiddetli İnterval AntrenmanlarınKandaki Mikrobesin Öğelerinin Düzeyine Etkisi", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.1-6
Atar Ö., Özen G., Koç H., Yurdakul H.Ö., Pehlivan B., "Sezon Öncesi Antrenman Döneminde Elit Genç FutbolculardakiHematolojik Değişimin İncelenmesi", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.1-6
Yilmaz E., Özen G., Kilinç G., Akkaya A., "Koordinasyon Çalışmalarının Okul Öncesi Çocuklarda El-Göz Reaksiyon Performansı Üzerine Etkisi", Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 12-16 Eylül 2018, pp.186-187
Özen G., Efdal A., Yilmaz E., Koç H., "Core Antrenmanlarin Sporcuların Dinamik Denge PerformansıÜzerine Etkisinin İncelenmesi", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.148-151 (Link)
Efdal A., Yilmaz E., Özen G., Koç H., "Futbolcularda Dar Alan Oyunlarının Çeviklik Performansı ÜzerineEtkisinin İncelenmesi", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.144-146 (Link)
Civil T., Özen G., Atar Ö., Koç H., "Yüksek şiddetli interval antrenmanların sporcuların glikolize hemoglobin düzeylerine etkisinin incelenmesi", 2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi (2nd Academic Congress of Sports Research), Batum, GURCISTAN, 19-21 Eylül 2018, vol.4, pp.504-507
Civil T., Özen G., "Spor Liseleri Temel Spor Eğitimi Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitabının İncelenmesi", 2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi (2nd Acedemic Congress of Sports Researc), Batum, GURCISTAN, 19-21 Eylül 2018, vol.4, pp.508-510
Civil T., Özen G., Gündüz N., Ersöz G., "Tip 1 Diyabetli Çocukların Fiziksel Aktivitelere Katılımının İncelenmesi: Ebevyen Görüşleri", 16. Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.1251-1254 (Link)
Yilmaz E., Özen G., Efdal A., "CORE ANTRENMANLARININ ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN 50M SERBEST STİL YÜZME PERFORMANSLARINAETKİSİ", 16. Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.153-156
Yilmaz E., Özen G., Efdal A., Turgut A., "Serbest Stil Güreşçilerde Kinezyo Bant Uygulamasının Sırt ve Bacak Kuvveti Üzerine Etkileri", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.199-201
Yilmaz E., Özen G., Efdal A., "Basketbolcu ve Voleybolcularda Kinezyo Bant Uygulamasının Omuz Hareket Açıklığına Etkileri", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongeresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.205-207
Yilmaz E., Özen G., Efdal A., "Genç Erkek Sporcularda Lumbal Kaslara Uygulanan Kinezyo Bant Uygulamasının Esneklik Performansına Kısa Ve Uzun Süreli Etkileri", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.202-204
Yilmaz E., Efdal A., Akkaya A., Özen G., "Futbolcular ve Basketbolcularda Lumbal Paravertebral Kaslar Üzerine Uygulanan Kinesio Bantlamanın Denge Üzerine Etkisi", Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 12-16 Eylül 2018, pp.187-187
Yilmaz E., Özen G., Efdal A., Yamaner F., "Alp disiplini kayakçılarda femur inklinasyon açısının incelenmesi", Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi (International Conference on Sports for All and Wellness), ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Nisan 2018, pp.1-6
Yilmaz E., Özen G., Efdal A., Koç H., "Erciyes kayak merkezinde rekreatif amaçlı snowboard ve alp disiplini kayak yapan bireylerde yaralanma durumlarının incelenmesi", International Conference on Sports for All and Wellness, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Nisan 2018, pp.1-6
Civil T., Özen G., Gündüz N., Ersöz G., "Tip 1 Diyabetli Çocukların Fiziksel Aktivitelere Katılımının İncelenmesi: Ebevyen Görüşleri", 16. Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1435-1438
Civil T., Özen G., "Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Egzersizin Glisemik Kontrole Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışma", 15th International Sport Sciences Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.787-787
Özen G., Yilmaz E., Koç H., "Kayak Yaralanmalarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi: Erciyes Örneklemi", 15th International Sport Sciences Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.779-780
Kilinç F., Günay E., Şentürk A., Özen G., "Adölesan Dönemi Yüzücülerin Birim Antrenmanda Uygulanan İnterval Antrenmanların Nabız ve Oksijen Saturasyon Düzeylerinin İncelenmesi", 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , cilt.52, ss.14-14
Yilmaz E., Özen G., Cingi M., "An examination of skiing tourists’ socio-demographic features and skiing-specific preferences in Erciyes Ski Centre", 9th Conference of the International Society for theSocial Sciences of Sport, Çorum, TÜRKIYE, , pp.41-41
Cingi M., Yilmaz E., Özen G., "The Effect of Social Media on the Selection of Ski Center by Ski Lovers: Erciyes Ski Center Example", 9th Conference of the International Society for theSocial Sciences of Sport, ÇORUM, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, pp.43-43
Yilmaz E., Özen G., Koç H., Özen E., "Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayak Yaralanmalarının Pist ve Hava Koşulları Açısından İncelenmesi", 15th International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.785-786
Kafkas M.E., Taskiran C., Şahin Kafkas A., Taşkapan M.Ç., Özen G., "THE EXAMINING OF ACUTE CHANGES IN SOME MUSCLE DAMAGE AND INFLAMMATION MARKERS SUBSEQUENT TO FREE STYLE WRESTLING", 13. International Sport Sciences Congress, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.344-344
Şenol D., Özbağ D., Kafkas M.E., Açak M., Baysal Ö., Şahin Kafkas A., et al., "THE INFLUENCES OF DIFFERENT SOMATOTYPES ON SOME PERFORMANCE TESTS", 13. International Sport Sciences Congress, Konya, TÜRKIYE, , pp.479-480
Şenol D., Özbağ D., Kafkas M.E., Açak M., Baysal Ö., Şahin Kafkas A., et al., "EXAMINING THE INFLUENCE OF THE EXISTENCE OF PALMARIS LONGUS TENDON ON THE GRIP STRENGTHS OF STUDENTS HAVING DIFFERENT SOMATOTYPES", 13. International Sport Sciences Congress, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.481-481
Şenol D., Özbağ D., Kafkas M.E., Açak M., Baysal Ö., Şahin Kafkas A., et al., "Examining The Dynamic Balance Scores of Individuals with Different Somatotye Characteristics", 16. Ulusal Anatomi Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.65-65
Özen G., Kafkas M.E., "THE EFFECT OF WEIGHT STATUS AND PERCEPTIONOF BODY IMAGE ON BEHAVIORAL REGULATION INEXERCISE OF ADOLESCENTS LIVING URBAN ANDRURAL", 2nd INTERNATIONAL PHYSICALEDUCATION AND SPORTS CONGRESSFOR THE DISABLED, BATMAN, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2014, pp.13-13
Özen G., Kafkas M.E., "THE EFFECT OF BIRTH WEIGHT ON SOME PHYSICAL FITNESSPARAMETERS OF 8-TO10- YEAR- OLD CHILDREN", 13. International Sport Sciences Congress, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.239-239
Kafkas M.E., Özen G., "OBEZTE FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YEUYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIMASI", 2nd INTERNATIONAL PHYSICALEDUCATION AND SPORTS CONGRESSFOR THE DISABLED, BATMAN, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2014, pp.94-94
Şahin Kafkas A., Özen G., "OTİSTİK BİR ÇOCUĞA SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE YÜZME TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ: BİR OLGU SUNUMU", 2nd INTERNATIONAL PHYSICALEDUCATION AND SPORTS CONGRESSFOR THE DISABLED, BATMAN, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2014, pp.132-132
Şenol D., Özbağ D., Kafkas M.E., Açak M., Baysal Ö., Şahin Kafkas A., et al., "Examining The Influence of Somatotye Differences on The Isokinetic Knee Muscular Force Ratios of Young People Without Any Symptom", 16. Ulusal Anatomi Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.65-65
Özen G., Güllü M., Uğraş S., "Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerde teknolojik araç ve gereç kullanımı ile ilgili görüşleri", 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2013, ss.97-98
Uğraş S., Güllü M., Özen G., "Ortaokulda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda tutulan evrak ve dosyalar hakkındaki görüşleri", 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2013, ss.77-79
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özen G., "Çocuklarda Dayanıklılık Gelişimi", in: Çocuklar İçin Spor Eğitimi, Umut CANLI, Cüneyt TAŞKIN, Çalık Veli KOÇAK, Eds., Gazi Kitapevi, Ankara, pp.99-120, 2019
Özen G., "SPORDA BAĞIL (RELATİF) YAŞ ETKİSİ", in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Emrah AYKORA, Gökmen ÖZEN, Eds., IKSAD Group Publishing , Ankara, pp.69-83, 2019
Özen G., "Dağ Bisikletçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin SahaPerformans Parametrelerine Etkisi", EFEAKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, 2019
Özen G., Akçinar S., Güllü M., Timurkaan H.S., Meriç F., Uğraş S., et al., "Eğitsel Oyunlar", MEB Devlet Kitapları, ANKARA, 2018 (Link)
Akçinar S., Timurkaan H.S., Uğraş S., Özen G., Akçinar F., "Özel Alan Çalışması 12", MEB Devlet Kitapları, ANKARA, 2018 (Link)
Alagöz H., Çelik Çoban D., Güllü M., Akçinar S., Meriç F., Timurkaan H.S., et al., "Ritm Eğitimi ve Dans", MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2018
Müniroğlu S., Özen G., "Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme", Akademisyen Kitapevi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Timurkaan H.S., Akçinar S., Özen G., Meriç F., Uğraş S., Çelik Çoban D., "Spor ve Beslenme", MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2017
Özen G., Akçinar F., Akçinar S., Uğraş S., Timurkaan H.S., "Özel Alan Çalışması 11", MEB Devlet Kitapları, ANKARA, 2012 (Link)
Meriç F., Uğraş S., Güllü M., Çelik Çoban D., Özen G., Akçinar S., et al., "Spor Fizyolojisi", MEB Devlet Kitapları, ANKARA, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi