Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hoshoudy G.A., Çavuş H., "A viscous magnetohydrodynamic Kelvin–Helmholtz instability in the interface of two fluid layers: Part I. Basic mechanism", ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, vol.364, 2019 (Link)
Çavuş H., Gökhan A., Çoban G.Ç., Raheem A.U., Karafistan A., "Correlation between Sunspots and Interplanetary Shocks Measured by ACE during 1998-2014 and Some Estimations for the 22nd Solar Cycle and the years between 2015 and 2018 with Artificial Neural Network using the Cavus 2013 model (Accepted)", Advances In Space Research, 2019
Çavuş H., Hoshoudy G.A., "A viscous magnetohydrodynamic Kelvin–Helmholtz instability in the interface of two fluid layer: Part II. An application to the atmosphere of the Sun", ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, vol.364, 2019 (Link)
Hoshoudy G., Çavuş H., "Kelvin–Helmholtz instability of two finite-thickness fluid layers with continuous density and velocity profiles", JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY, vol.39, pp.1-10, 2018
Çavuş H., Zeybek G., "Effect of Viscosity on Shock Waves Observed After Two Different Coronal Mass Ejection Activities CME20/11/2003 and CME11/04/2010", ASTROPHYSİCS, vol.60, pp.100-110, 2017 (Link)
Çavuş H., İlbikçi N., "On the variations of some physical quantities above the sunspot bands near the equatorial plane", ASTROPHYSICAL BULLETIN, vol.71, pp.241-248, 2016 (Link)
Çavuş H., "Treatment of Viscosity in the Shock Waves Observed After Two Consecutive Coronal Mass Ejection Activities CME08 03 2012 and CME15 03 2012", EARTH MOON AND PLANETS, vol.118, pp.91-101, 2016 (Link)
Çavuş H., "On the viscosity effects in the shock wave observed in the solar wind after the December 13 2006 coronal mass ejection", ASTROPHYSICAL BULLETIN, vol.70, pp.117-122, 2015 (Link)
Çavuş H., Kurt A., "Effects of viscosity on the behavior of entropy change in the shock wave that occurred after the December 13 2006 coronal mass ejection", ASTROPHYSICAL BULLETIN, vol.70, pp.220-225, 2015 (Link)
Çavuş H., "On the Effects of Viscosity on the Shock Waves for a Hydrodynamical Case Part I Basic Mechanism", ADVANCES IN ASTRONOMY, vol.2013, pp.1-7, 2013
Çavuş H., Kazkapan D., "Magnetic Kelvin-Helmholtz instability in the solar atmosphere", NEW ASTRONOMY, vol.25, pp.89-94, 2013
Çavuş H., Karafistan A.I., "On the Modelling of Rotational Effects in the Lower Convective Region of the Sun", BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS, vol.40, pp.160-165, 2010
Çavuş H., Karafistan A.I., "On the effect of magnetic field on the low-l solar p-mode oscillations", NEW ASTRONOMY, vol.15, pp.569-574, 2010
Çavuş H., "Modelling the magnetic field and differential rotation effects for the vicinity of the base of convective zone in the Sun", NEW ASTRONOMY, vol.14, pp.349-355, 2009
Çavuş H., "A magnetohydrodynamic model applied to the lower convective region in the Sun including the radial components of magnetic field and flow", NEW ASTRONOMY, vol.14, pp.700-707, 2009
Çavuş H., Karafistan A.I., "A magnetohydrodynamic model applied to the lower convective region in the Sun", MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.380, pp.142-148, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çavuş H., Karafistan A., "Shock Wave Interactions with Viscosity Observed after the Coronal Mass Ejection Activities Occurred on December 18, 1999 and April 4, 2001", Asian Journal Reseach and Reviews in Physics, vol.1, pp.1-11, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çavuş H., Çavuş C.Z., "TÜRKİYE’DE 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİN AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ", Sos-Nat ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve EĞİLİMLER KONGRESİ, ,
Çavuş C.Z., Çavuş H., "TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN) AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ", SOS-NAT ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve EĞİLİMLER KONGRESİ, ,
Çavuş H., Çavuş C.Z., "Researchgate Visibility of Universities in Turkey (Founded after 2000)", International Conference on Quality in Higher Education 2017, ,
Kurt A., Çavuş H., "13/12/2006 Koronal Kütle Atımı (CME) Sonrası Meydana Gelen Şok Dalgası İçin Viskozite Etkisi Üzerine Araştırmalar", Adım Fizik Günleri 6, Balıkesir, TÜRKIYE,
Çavuş C.Z., Çavuş H., "Researchgate Visibility of Universities in Turkey (Founded Before 2000)", International Conference on Quality in Higher Education 2017, ,
Çavuş H., "2010-2017 Yılları Arasında Temel Bilim Bölümlerinin Kontenjanları Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Quality in Higher Education 2017, ,
Çavuş H., Demircan O., "SON YILLARDA TEMEL BILIMLERDE OLUŞAN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDAKİ KONTENJAN PROBLEMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", International Conference on Quality in Higher Education, ,
Demircan O., Çavuş H., "CUMHURİYETİN 100 YILINDA TEMEL BİLİM EĞİTİMİ NASIL OLMALI SOUNLAR VE ÇÖZÜMLER", ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ,
Çavuş H., "Güneş Atmosferinde Ekvator Düzlemi Civarında Bazı Fiziksel Parametrelerin Değişimi", Ulusal Astronomi Kongresi 2016, Erzurum, TÜRKIYE,
Çavuş H., Karafistan A.I., "Nonlinear magneto-hydrodynamical modeling of solar envelope", 7th International Conference of the Hellenic-Astronomical-Society, Lixourion, YUNANISTAN, 8-11 Eylül 2006, vol.848, pp.207-+
Cavus H., Çavuş H., "Some MHD solutions for the bottom of the solar convective layer", Workshop on Solar and Stellar Physics through Eclipses, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mart 2006, vol.370, pp.74-81
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi