Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Azazi H., Savrul M., "The Effects of Political Risk and Economic Policy Uncertainty on Foreign Direct Investments: A Panel Cointegration Analysis for Selected EU Countries", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.14, ss.87-100, 2019 (Özet) (Abstract)
Azazi H., Kiliç C., "EKONOMİK FİNANSAL VE POLİTİK RİSKLERİN REEL KESİM GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI", INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, pp.467-475, 2019 (Özet) (Abstract)
Tosun S., Azazi H., "Yerelde Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.14, pp.213-234, 2019
Azazi H., Kurt Ü., "FİNANSAL GELİŞME VE SOFİSTİKE ÜRÜN ÜRETİMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ", TURKISH STUDIES, vol.13, pp.341-352, 2018 (Özet) (Abstract)
Azazi H., Topkaya Ö., "Petrol Fiyatlarındaki Değişikliğin Türkiye İmalat Sanayi Ve İstihdamı Üzerindeki Etkileri", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.20, ss.14-26, 2017 (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balan F., Azazi H., Kiliç C., "Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkiler: TR2 Batı Marmara Bölgesi için Panel Veri Analizi", 3TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYPOSIUM "THE FUTURE OF BANDIRMA", BALIKESİR, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2019, pp.196-204
Tosun S., Azazi H., "Yerel Kuruluşların Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarına Bakışı: Balıkesir Örneği", 10TH INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.228-236
Çabaş M. , Torun M., Azazi H., "Türkiye’de Dış Göç İle İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Analiz", 3TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYPOSIUM "THE FUTURE OF BANDIRMA", BALIKESİR, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2019, pp.686-692
Azazi H., Örnek A.Ş., Ayaş S., "Çalışan Çocuklar Gerçeği: Hatay Örneği", SCİENTİFİC COOPERATION FOR THE FUTURE IN ECONOMICS AND ADMİNİSTRATİVE SCIENCES- INTERNATIONAL CONFERANCE 2017, Thessaloniki, YUNANISTAN, 6-7 Eylül 2017, pp.29-29 (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Azazi H., Kiliç C., "EKONOMİK FİNANSAL VE POLİTİK RİSKLERİN TÜKETİCİ GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI", in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, Eleagöz İ., Erdoğan G., Gezen A., Yılmaz A., Eds., GeceAkademi, Ankara, pp.205-225, 2019
Tosun S., Yildirim Y., Azazi H., "AFET YÖNETİMİNDE SIĞINMACILARA YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR VE HİZMETLER ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA", in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, "Sait E, Sinan S. Mustafa B., Ertan Ö.", Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.135-160, 2019
Azazi H., "ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: BİGA ÖRNEĞİ", in: PAZARLAMA VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI, Durmaz Y. , Gün S., Eds., İKSAD PUBLISHING, Ankara, pp.23-32, 2019
Azazi H., "DÜNYA PETROL PİYASASINA BAKIŞ", in: RECENT DISCUSSIONS IN SOCIAL SCIENCES, "Talas M.,, Çiftçi, H., Elvan Y., ???????? ?., ???????? ?.", Eds., iksad publishing August House Publishers, Inc. , Adıyaman, pp.362-372, 2018
Azazi H., "ENERJİ VE SEKTÖRÜN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ", in: AKADEMİSYEN YAYINEVİ İktisadi ve İdari Bilimler BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI, "Yalçın A.", Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.251-261, 2018
Alayvaz E. , Azazi H., "TÜRKİYE'DE AİLE İŞLETMELERİ VE İSTİHDAMA ETKİSİ", in: YÖNETİM ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKACILIK ARAŞTIRMALARI, "Mustafa T., Hakan D.", Eds., iksad publishing August House Publishers, Inc. , Adıyaman, pp.21-39, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi