Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HÜSEYİN ERDUĞAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Biyoloji
Ana Bilm Dalı : Genel Biyoloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1898
Faks : +90 286 2180533
E Posta Adresi : herdugancomu.edu.tr | herdugangmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/herdugan/
Ofis : 136
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Botanik, 1993-1998
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Botanik, 1990-1993
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Botanik, 1985-1990
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sinop Trabzon Arası Deniz Alglerinin Taksonomisi", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, "Rize Batum Arası Deniz Alglerinin Taksonomisi", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik Temmuz, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Mikroorganizma Moleküler Genetik Uygulamaları, TÜBİTAK MAM, 2012
Araştırma Alanları
Deniz Biyolojisi
Çevre Biyoteknolojisi
Sistematik, Alg kültürü
Alg kimyası
Hidrobotanik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bitki Sistematiği
Hidrobiyoloji
Biyo-teknoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2020 - Devam Ediyor
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOMÜ, Biyoloji, 23.03.2015 - 14.06.2016
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Doçent Temsilcisi, 11.11.2013 - 11.11.2016
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 01.12.2009 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.01.2008 - 01.01.2011
Yönetilen Tezler
Doktora, G.Boyalan, "BAZI MAKROFİTLERİN FARKLI KURŞUN ELEMENTİ KONSANTRASYONLARINDAKİ TEPKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, F.Akgül, "Çanakkale (Marmara Bölgesi, Türkiye) ve Çevresindeki İç Sulardan İzole Edilen Mikroalglerin Moleküler Karakterizasyonu.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, A.Çağman, "CYSTOSEİRA BARBATA (STACKHOUSE) C. AGARDH TAKSONUNDAN ALKOL ELDESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, M.Öztürk, "Türkiye Denizlerindeki Cladophora Kützing (Chlorophyta) Üyelerinin Sistematik Karakterizasyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, A.Firat, "Türkiye Denizlerinde Bulunan Ceramium Roth (Rhodophyta) Üyelerinin Sistematik Karakterizasyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, S.Sağbaş, "Çanakkale Boğazı’ndaki (Çanakkale, Türkiye) Bazı Kırmızı Alglerde Agar Miktarlarının Yıllık Değişimi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, A.Öztürk, "Çanakkale Boğazı’nda (Türkiye) Yayılış Gösteren Bazı Ceramıum roth Türlerinin Moleküler Sistematiği.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, C.Miçoğullari, "Tetracystis isobilateralis R.M.Brown & H.C. Bold (Chlorococcales) Mikroalginin Kültürü, Biyokimyasal Analizleri ve Ağır Metal Biosorpsiyonu.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Üstünada, "Çanakkale Boğazı’nda (Çanakkale, Türkiye) Yayılış Gösteren Bazı Alglerde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, L.İrkin, "Çanakkale Boğazında Yayılış Gösteren Bazı Makro Alglerin Kimyasal Kompozisyonunun Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Gülen, "Türkiye deniz alglerinin ikonografisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Firat A.R., Erduğan H., "Description of Ceramium Roth Species of Turkey with a New Record for the Mediterranean", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.20, pp.09-27, 2020 (Link)
Akgül F., Tüney Kizilkaya İ., Akgül R., Erduğan H., "Morphological and Molecular Characterization of Scenedesmus-Like Species from Ergene River Basin (Thrace, Turkey) ", TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, vol.17, pp.609-618, 2017 (Link)
Kılınç G., Yilmaz S., Türkoğlu M., Erduğan H., "Results of heavy metals and other water quality levels in tap water from Çan sourced from Ağıdağı (Mt. Ağı) (Çanakkale, Turkey) ", JOURNAL OF WATER AND HEALTH, vol.13, pp.1-10, 2015 (Link)
Kizilkaya B., Erduğan H., Akgul F., Akgül R., "Total Lipid And Fatty Acid Composition Of Twelve Algae From Çanakkale Turkey", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, vol.44, pp.495-500, 2015 (Link)
Yalçin Özdilek Ş., Akdeniz B. , Gursoy S., Sönmez B., Erduğan H., Balkan E.İ., et al., "Green Turtles (Chelonia mydas) Feeding on Invasive Algae Caulerpa taxifolia in Turkey", RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY, vol.22, pp.139-142, 2015 (Link)
Akgül R., Kizilkaya B., Akgul F., Erduğan H., "Total Lipid and Fatty Acid Composition of Twelve Algae from Canakkale (Turkey)", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, vol.44, pp.495-500, 2015
Akgül R., Kizilkaya B., Akgul F., Erduğan H., "Amino acid composition and crude protein values of some Cyanobacteria from Canakkale (Turkey)", PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.28, pp.1757-1761, 2015
Güven K.C., Çoban B., Erduğan H., "A Chemical Research on Three Red Algae Gracilaria bursa-pastoris, Phyllophora crispa and Laurencia obtusa var. pyramidata", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.26, pp.6118-6120, 2014
Akgül R., Çaprazli T., Türker N., Erduğan H., Tosunoğlu M., "Epizoic Algae On Emys Orbicularis (Linnaeus, 1758), And Mauremys Rivulata (Valenciennes, 1833), In The Kayak River Delta (Saros Bay, Turkey) (Testudines: Emydidae, Geoemydidae)", HERPETOZOA, vol.27, pp.21-28, 2014
Gül Ç., Erduğan H., Tosunoğlu M., Hacıoğlu N., Çaprazlı T., Uysal İ., "The Population Of Mauremys Rivulata (Valencıennes, 1833) On The Island Of Bozcaada, Turkey", HERPETOZOA, vol.27, pp.104-108, 2014
Güven K.C., Çoban B., Özkirimli S., Erduğan H., Sezik E., "Hhcp Contamination In Marine Alga Laurencia Pyramidalis Bory De Saint-Vincent Ex Kutzing", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.22, pp.925-927, 2013
Şahiner N., Silan Ç., Sağbaş S., Ilgin P., Bütün S., Erduğan H., et al., "Porous And Modified Ha Particles As Potential Drug Delivery Systems", MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, no.155, pp.124-130, 2012
Üstünada M., Erduğan H., Yilmaz S., Akgül R., Aysel V., "Seasonal Concentrations Of Some Heavy Metals (Cd, Pb, Zn, And Cu) In Ulva Rigida J. Agardh (Chlorophyta) From Dardanelles (Canakkale, Turkey)", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, no.177, pp.337-342, 2011
Bütün S., İnce F.G., Erduğan H., Şahiner N., "One-Step Fabrication Of Biocompatible Carboxymethyl Cellulose Polymeric Particles For Drug Delivery Systems", Carbohydrate Carbohydrate Polymers, pp.636-643, 2011 (Link)
Çinar M.E., Bilecenoğlu M., Öztürk B., Katağan T., Yokeş M.B., Aysel V., et al., "An Updated Review Of Alien Species On The Coasts Of Turkey", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, no.12, pp.257-315, 2011
Percot A., Yalçin A., Aysel V., Erduğan H., Dural B., Güven K.C., "Loliolide In Marine Algae", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.23, no.5, pp.460-465, 2009
Percot A., Yalçin A., Aysel V., Erduğan H., Dural B., Güven K.C., "ß-Phenylethylamine Content In Marine Algae Around Turkish Coasts.", BOTANICA MARINA, vol.52, no.1, pp.87-90, 2009
Dülger B., Hacioğlu N., Erduğan H., Aysel V., "Antimicrobial Activity of Some Brown Algae from Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.21, pp.4113-4117, 2009
Erduğan H., Aki C., Acar O., Dural B., Aysel V., "New Record For The East Mediterranean, Dardanelles (Turkey) And Its Distribution: Polysiphonia Morrowii Harvey (Ceramiales, Rhodophyta)", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.9, pp.231-232, 2009
Acar O., Aki C., Erduğan H., "Fungal And Bacterial Diseases Control With Elexatm Plant Booster, Fresenius Environmental Bulletin", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, no.7a, pp.797-802, 2008
Çitak M., Yilmaz S., Dilgin Y., Türker G., Yağmur S., Erduğan H., et al., "Osteryoung Square Wave Voltammetric Determination Of Phenazopyridine Hydrochloride In Human Urine And Tablet Dosage Forms Based On Electrochemical Reduction At Carbon Paste Electrode", Current Pharmaceutical Analysis, vol.3, pp.141-145, 2007 (Özet)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çağman A., Erduğan H., "Yeni Bir Maya ile Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, 1820 Taksonundan Biyoetanol Üretimi", Acta Aquatica Turcica, vol.15, pp.523-533, 2019 (Link)
Erduğan H., Firat A.R., Okudan E.Ş. , İrkin L.C., Akgül R., Akgül F., "Seasonal variation in epiphyte flora of the invasive species Codium fragile subsp. fragile on the Çanakkale Strait coast (Marmara Sea, Turkey)", journal of the black sea/mediterranean, vol.25, no.1, pp.73-86, 2019
İrkin L.C., Erduğan H., "Heavy Metal Bioaccumulation of Nostoc carneum (C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886) in Vitro Conditions", İnternational Journal of Trend in Research and Development , vol.6, no.1, pp.337-340, 2019
Şahiner M., Sağbaş S., Turan A., Erduğan H., Şahiner N., "Yara Kaplama Malzemesi olarak Kollajen Esaslı Hidrojel Filmleri", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.103-116, 2018
İrkin L.C., Erduğan H., "Investigation of Seasonal Variations in Biochemical Composition of some Red Algae Distributed in the Strait of Çanakkale (Dardanelles), Turkey", Archives of Applied Science Research, vol.9, pp.1-8, 2017 (Link)
Miçooğullari C. , Akgül R., Akgül F., Erduğan H., " Using Live Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown & H.C. Bold (Chlorococcales) Cells in the Removal of Heavy Metals", Journal of Algal Biomass Utilization, vol.8, pp.71-74, 2017
İrkin L.C., Erduğan H., "Chemical Composition in Different Species of Ochrophyta along the Coast of Çanakkale, Turkey", Archives of Applied Science Research, vol.9, pp.30-33, 2017 (Link)
Güreşen A., Okudan Aslan E.Ş., Aktan Y., Erduğan H., Dural B., Aysel V., "AN UPDATED CHECKLIST OF MARINE FLORA ON THE CONTINENTAL SHELF OF GÖKÇEADA ISLAND (NORTHERN AEGEAN SEA, TURKEY) ", Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, vol.3, pp.171-187, 2017 (Link)
Güven K.C., Çoban B., Erduğan H., "Galaxolide® pollution of Gracilaria bursa-pastoris collected in Dardanelles: An ecotoxicological marker of Danube River water route to Aegean Sea.", INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH, vol.2, pp.122-126, 2015
Erduğan H., Güven K.C., Çoban B., Akgül R., "Cell-wall images of marine algae by metachromatic method", J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol.21, no.1, pp.12-22, 2015
İrkin L.C., Erduğan H., "Seasonal variation in ash, lipid and protein contents of Scytosiphon lomentaria Lyngbye and Palisada perforata Bory de Saint-Vincent along Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey.", Mar. Sci. Tech. Bull. , cilt.4, ss.1-4, 2015
Güven K.C., Çoban B., Özkirimli S., Erduğan H., Sezik E., "Endogenic loliolide, phenylethylamine and exogenic compounds in marine algae", Ournal of Black Sea/Mediterranean Environment, vol.21, pp.200-207, 2015
İrkin L.C., Erduğan H., "Çanakkale Boğazı’nda yayılış gösteren Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh’nın kimyasal kompozisyonunun mevsimsel olarak incelenmesi.", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.31, no.4, pp.209-213, 2014 (Link)
İrkin L.C., Erduğan H., "Seasonal Evaluation Of Chemical Composition Of Codium Fragile 3 (Suringar) Hariot Distributed In Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.3, no.1, ss.1-4, 2014
İrkin L.C. , Erduğan H., "Investigation Of Seasonal Variations In Biochemical Composition Of 3 Polysiphonia Morrowii (Harvey) From Different Locations In The Strait Of Canakkale", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.3, no.1, ss.11-13, 2014
İrkin L.C., Erduğan H., "Chemical composition of Ulva rigida C. Agardh from the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey", J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol.20, no.2, pp.114-121, 2014
Erakın S., Binark N., Güven K.C., Çoban B., Erduğan H., "Phthalates pollution in algae of Turkish coast.", J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol.20, no.2, pp.122-126, 2014
Dural B., Aysel V., Erduğan H., Demir N. , Yazici I., "The Status Of Sensitive Ecosystems Along The Aegean Coast Of Turkey: Posidonia Oceanica (L.) Delile Meadows", J. Black Sea/Mediterranean Environment. 18, 3: 360-379., cilt.18, ss.360-379, 2012
Üstünada M., Erduğan H., Aysel V., Akgül R., "Codium Fragile Subsp. Fragile (Suringar) Hariot Ve Cystoseira Barbata (Stackhouse) C. Agardh (Çanakkale Boğazı, Türkiye) Taksonlarında Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi", Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.5-17, 2011
Erduğan H., Aysel V., Dural B., Akgül R., Balikçi Ö. , Miçooğullari C. , et al., "A New Record For Caulerpa Mexicana Sonder Ex Kützing From Eastern Mediterranean Coast Of Turkey.", J. Black Sea /Mediterranean Environment , cilt.15, ss.271-285, 2009
Percot A., Güven K.C., Aysel V., Erduğan H., Gezgin T. , "N-Acetyltyramine From Phyllophora Crispa (Hudson) P.S. Dixon And Nacetylphenylethylamine From Gelidium Crinale (Hare Ex Turner) Craillon.", Acta Pharmaceutica Sciencia , cilt.51, ss.9-14, 2009
Aysel V., Erduğan H., Dural B., Okudan E.Ş. , "A Survey Of Marine Algae And Seagrasses Of İstanbul, (Turkey)", J. Black Sea /Mediterranean Environment , cilt.14, ss.129-145, 2008
Aysel V., Dural B., Şenkardeşler A. , Erduğan H., Aysel F. , "Marine Algae And Seagrasses Of Samsun (Black Sea, Turkey)", J. Black Sea /Mediterranean Environment , cilt.14, ss.53-67, 2008
Yalçin A., Percot A., Erduğan H., Çoban B., Güven K.C., "Hordenine In The Marine Alga, Gelidium Crinale (Hare Ex Turner) Gaillon ", Acta Pharmaceutica Sciencia, cilt.49, ss.199-204, 2007
Percot A., Yalçin A., Erduğan H., Güven K.C., "Hordenine Amount In Phyllophora Nervosa (D.C. Grev) (Marine Alga) Collected From Şile (The Black Sea) And Dardanelle. ", Acta Pharmaceutica Sciencia, cilt.49, ss.127-132, 2007
Aysel V., Erduğan H., Okudan E.Ş. , "J. Black Sea /Mediterranean Environment ", Marine algae and seagrasses of Adana (Mediterranean, Turkey), cilt.12, ss.35-57, 2006
Aysel V., Okudan E.Ş. , Erduğan H., "Marine Algae And Seagrasses Of Mersin Shore (Mediterranean, Turkey)", J. Black Sea /Mediterranean Environment , cilt.12, ss.79-97, 2006
Aysel V., Erduğan H., Dural B., Okudan E.Ş. , "Marine Algae And Seagrasses Of Tekirdağ (Black Sea, Turkey)", J. Black Sea /Mediterranean Environment , cilt.12, ss.251-267, 2006
Aysel V., Okudan E.Ş. , Erduğan H., "Marine Algae And Seagrasses Of Hatay (Mediterranean, Turkey)", J. Black Sea /Mediterranean Environment , cilt.12, ss.159-179, 2006
Aysel V., Erduğan H., Dural Tarakçi B., Okudan E.Ş. , "Marine Flora Of Giresun (Black Sea, Turkey)", J. Black Sea /mediterranean Environment , cilt.11, ss.271-285, 2005
Aysel V., Erduğan H., Okudan E.Ş. , Erk H. , "Bozcaada (Çanakkale, Ege Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences , cilt.22, ss.1-10, 2005
Aysel V., Erduğan H., Dural Tarakçi B., "Marine Flora Of Kastamonu (Black Sea, Turkey). ", J. Black Sea /mediterranean Environment , cilt.11, ss.179-194, 2005
Milchakova N., Aysel V., Erduğan H., "He Red Seaweed (Rhodophyceae Rabenh.) Of The Black Sea: Taxonomical Structure And Distribution (Without Ceramiales)", International Journal of Algologia, pp.334-352, 2005
Aysel V., Dural B., Erduğan H., Şenkardeşler A. , Okudan E.Ş. , Aysel F. , "Marine Flora Of Sinop (Black Sea, Turkey). ", E.Ü.S.Ü.Der., cilt.21, ss.59-68, 2004
Aysel V., Gezerler-Şipal U., Erduğan H., Aysel F. , "The Distribution Of Oedogonium Link Species In Izmir (Turkey).", E. Ü. S. Ü. Der. , cilt.19, ss.277-287, 2002
Aysel V., Erduğan H., Gezerler-Şipal U., Türker E. , Aysel F. , "Barutçu Gölü’Nün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Mikro Ve Makro Algleri ", E.Ü.S.Ü.Der., cilt.19, ss.1-11, 2002
Aysel V., Gönüz A. , Erduğan H., Türker E. , Aysel F. , "Laka Deresi’Nin (Yamanlar, İzmir, Türkiye)Makro Ve Mikro Algleri", E.Ü.S.Ü.Der, cilt.18, ss.307-317, 2001
Aysel V., Sukatar A. , Güner H., Öztürk M. , Erduğan H., "1996 Bartın Deniz Algleri. ", Tr. J. of Botany , cilt.20, no.3, ss.251-258, 1996
Aysel V., Güner H. , Erduğan H., "Rize-Sarp Arası Deniz Algleri, Karadeniz,Türkiye.", Tr. J. of Botany , cilt.20, ss.103-108, 1996
Aysel V., Gezerler-Şipal U., Dural B., Erduğan H., "Türkiye Deniz Florası Için Iki Yeni Kayıt Xenecoccus Acervatus Setchell & Gardner, X. Schousboei Thuret (Cyanophyceae, Chamaesiphonales)", E.Ü.S.Ü.F.S.Ü.D., cilt.12, ss.321-327, 1995
Aysel V., , Erduğan H., "Check-List Of Blacksea Seaweeds, Türkiye", Turkish Journal Of Botany, cilt.19, no.5, ss.545-554, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Saraçoğlu M., Merdamert E., Demir N., Erduğan H., "Free Radical Scavenging Capacity and DNA Damage Protective Activity of Sargassum vulgare C. Agardh", . IVEK 3rd International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.698-698
Gök B., Gök P., Demir N., Erduğan H., "Determination of the Antimutagenic Effect of the Methanol and Hexane Extracts of Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link by Ames/Salmonella Test.", . IVEK 3rd International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.698-698
Saraçoğlu M. , Demir N., Erduğan H., "DNA Damage Protective Activity of Polysiphonia morrowii (Harvey)", ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.152-152
Erduğan H., Firat A.R. , Aysel V., Dural B., Okudan Aslan E.Ş., Akgül R., et al., "Epiphytism On The Invasive Algae", VIII. Internatıonal Symposıum on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.115-115
Gök P., Gök B., Demir N., Erduğan H., "Evaluation of the Antimicrobial and Antimutagenic Activities of the Methanol Extract of Taonia atomaria (Woodward) J.Agardh.", . IVEK 3rd International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.703-703
Akgül F., Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., "Morphological and Molecular Identification of Cyanobacteria Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.100-100
Akgül F., Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., "Morphological and Molecular Identification of Chlorophyta Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.101-101
Miçoğullari C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., "Biochemical Characteristics of Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown& H.C. Bold (Chlorococcales). ", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.629-629
Miçoğullari C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., "Using Living Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown& H.C. Bold (Chlorococcales) in the Removal of Heavy Metals", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.628-628
Akgül F., Tüney Kizilkaya İ., Akgül R., Erduğan H., "Morphological and Molecular Identification of Scenedesmaceae Members Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.626-626
Erduğan H., Akgül R., Firat A.R. , Yalçin Özdilek Ş., "Çevresel Faktörlerin Karaköy Deresi (Çanakkale, Türkiye) Ototrofları Üzerine Etkisi", VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2014, ss.45-45
Akgül R., Akgül F. , Kizilkaya B., Firat A.R. , Erduğan H., "Total Protein Values And Amino Acid Profiles Of Algae (Phaeophyceae And Chlorophyta) From Black Sea Coast (Kastamonu, Turkey)", ICOEST, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.403-404
Okudan Aslan E.Ş., Aysel V., Dural B., Erduğan H., Demir V., "Marine Benthic Macrophytes (Macroalgae And Marine Angiosperms) As Bioindicators Of The Ecological Status In The Marmara Sea (Turkey)", 49. European Marine Biology Symposium (EMBS), St. Petersburg, RUSYA, 8-12 Eylül 2014, pp.73-74
Akgül R., Akgül F. , Kizilkaya B., Firat A.R. , Erduğan H., "Total Lipid And Fatty Acid Composition Of Algae (Phaeophyceae And Chlorophyta) From Black Sea Coast (Kastamonu, Turkey)", ICOEST, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.404-405
Akgül F. , Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., "Morphological And Molecular Identification Of Chlorophyta Members Isolated From River Basin Of Ergene (Thrace, Turkey)", ICOEST, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.351-352
Akgül F. , Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., "Molecular Taxonomy Of Coenobial Microalgae Isolated From River Basin Of Ergene (Thrace, Turkey). ", ICOEST, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.351-352
Erduğan H., Akgül R., Firat A.R., Yalçin Özdilek Ş., "Çevresel Faktörlerin Karaköy Deresi (Çanakkale, Türkiye) Ototrofları Üzerine Etkisi.", VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2014, ss.45-45
Sağbaş S., Demirci Ş., Firat A.R. , Erduğan H., Yıldız S., Yilmaz S., et al., "Biyopolimerlerden Hazırlanan Mikrojellerle Antioksidan Madde Salınımının Hplc Tekniği Ile Belirlenmesi", Kromatografi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2013, ss.215-215
Dural B., Aysel V., Demir N. , Erduğan H., Şenkardeşler A. , Aysel O. , "Ege Denizi (Türkiye) Kıyılarının Denizel Biyoçeşitliliği Ve Fitobentozun Eko-Turizmdeki Rolü. Sahip Olduğumuz Gizli Hazine.", Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. , ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2012, ss.1-9
Şenyücel N., Şenyücel S. , Firat A.R. , Erduğan H., "Elektronik Burun Kullanılarak Bazı Alg Örneklerinin Karşılaştırılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi., İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.761-761
Akgül R., Çaprazli T., Gül Ç., Türker N., Erduğan H., "Kavak Deltası’Nda (Saroz Körfezi, Çanakkale) Dağılış Gösteren Emys Orbicularis (Linnaeus, 1758) Ve Mauremys Rivulata (Valenciennes, 1833) Türleri Üzerindeki Epizoik Algler", Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, KİLİS, TÜRKİYE, 03-05 Mayıs 2012, ss.11-14
İrkin L.C. , Erduğan H., "Çanakkale Boğazı’Nda Yayılış Gösteren Ulva Rigida’Nın Kimyasal Kompozisyonunun Mevsimsel Olarak İncelenmesi ", Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2012, ss.1-1
Akgül R., Erduğan H., Aysel V., "Kastamonu Deniz Algleri Ve Ekonomik Açıdan Önemli Türler", Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2012, ss.215-216
Erduğan H., Aysel V., Dural B., Akgül R., Akgül F. , Türker N., et al., "Çanakkale Boğazı Kıyılarında Yayılış Gösteren İstilacı Codium Fragile Subsp. Fragile (Suringar) Hariot (Codiaceae, Chlorophyta) Taksonunun Epifitik Florası", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.856-856
Akgül R., Çaprazli T. , Gül Ç. , Türker N., Erduğan H., "Kavak Deltası’Nda (Saros Körfezi, Çanakkale) Dağılış Gösteren Emys Orbicularis (Linnaeus, 1758) Ve Mauremys Rivulata (Valenciennes, 1833) Türleri Üzerindeki Epizoik Algler", Ekoloji Kongresi, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.1-1
Dural B., Aysel V., Demir N. , Erduğan H., Okudan E.Ş. , Karaçuha A. , et al., "Sinop Limanı (Karadeniz, Türkiye) Çiçekli Bitkileri Ve Birlik Oluşturan Algler. ", Samsun Sempozyumu , SAMSUN, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, ss.2-23
Sağbaş S., Erduğan H., Koçoğlu Z.G. , Akgül R., Aysel V., "Çanakkale Boğazı’Nda(Çanakkale, Türkiye) Yayılış Gösteren Bazı Kırmızı Alglerin Agar Ve Karregenan Veriminin Aylık Değişimi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.506-506
Akgül R., Miçooğullari C. , Erduğan H., Aysel V., "Ergene Havzası’Ndan( Trakya- Türkiye) İzole Edilen Mikroalgler", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.896-896
Aysel V., Erduğan H., Dural B., Akgül R., Aysel O. , "Marmara Kıyıları (Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırlarının Kompozisyonu.", TÜDAV, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Eylül 2010, ss.178-196
Erduğan H., Akgül R., Aysel F. , Miçooğullari C. , Sağbaş S., Öztürk A. , et al., "Küresel Isınmanın Çanakkale Boğazı (Çanakkale, Türküye) Alglerine Etkisi. ", 13. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı., KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2009, ss.98-103
İrkin L.C. , Erduğan H., Tekinay A.A. , Semizler O., "Çanakkale İli Eceabat İlçesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makro Alglerin Kimyasal Kompozisyonu.", Eceabat Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-27 Ağustos 2008, ss.287-291
Erduğan H., İrkin L.C. , Tekinay A.A. , "Çanakkale İli Kıyılarındaki Bazı Makro Alglerde Kimyasal Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi", Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.337-340
Erduğan H., Tekinay A.A. , İrkin L.C. , Semizler O., "Çanakkale İli İntepe Beldesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makro Alglerin Kimyasal Kompozisyonu. ", İntepe Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30-31 Ağustos 2008, ss.125-129
Erduğan H., Tekinay A.A. , İrkin L.C. , "Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Kıyılarında Bulunan Bazı Makro Alglerin Kimyasal Kompozisyonu. ", Gelibolu Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Ağustos 2008, ss.87-91
Yilmaz S., Aşkin G., Yağmur S., Türker G., Sadıkoğlu G. , Erduğan H., "Apid An Sensitive Voltammetric Determination Of Ascorbic Acid Tablet Dosage Forms And Some Fruit Juices", İnternational Symposıum on Drug Research and development , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Mayıs 2007, pp.1-1
Çitak M., Yilmaz S., Türker G., Dilgin Y., Yağmur S., Erduğan H., "Voltammetric Determination Of Phenazopyridine, Hydrochloride In Human Urine And Tablet Dosage Forms", 8th International Symposıum on pharmaceutical sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Haziran 2006, pp.1-1
Erduğan H., Aysel V., Okudan E.Ş. , Akgül R., "Kocaeli (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2004 , KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2004, ss.114-122
Aysel V., Erduğan H., Okudan E.Ş. , "Yalova (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları. ", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2004 , KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2004, ss.105-113
Dural Tarakçi B., Erduğan H., Okudan E.Ş. , Aysel V., Aysel F. , "İzmir (Ege Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2003, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2003, ss.30-40
Aysel V., Okudan E.Ş. , Aysel F. , Dural Tarakçi B., Erduğan H., "Muğla (Ege Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2003, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2003, ss.49-57
Erduğan H., Aysel V., Dural Tarakçi B., Okudan E.Ş. , Aysel F. , "Düzce, Sakarya, Kocaeli (Karadeniz, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2003, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2003, ss.20-29
Okudan E.Ş. , Aysel V., Erduğan H., Dural Tarakçi B., Aysel F. , "Aydın (Ege Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Ve Deniz Çayırları", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2003, , BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2003, ss.41-48
Okudan E.Ş. , Aysel V., Erduğan H., Gönüz A. , "Tekirdağ (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Florası", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2002, ss.114-122
Erduğan H., Aysel V., Okudan E.Ş. , Gönüz A. , Aysel F. , "Bursa (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Florası", ıSualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2002, ss.105-113
Aysel V., Dural B., Erduğan H., Okudan E.Ş. , Aysel F. , "Balıkesir (Marmara Denizi, Türkiye) Kıyılarının Deniz Florası", Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı SBT 2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2002, ss.96-104
Aysel V., Dural B., Sukatar A. , Güner H., Erduğan H., "Zonguldak Deniz Algleri, Karadeniz, Türkiye", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, cilt.5, ss.311-321
Kitap ve Kitap Bölümleri
Okudan E.Ş., Dural B., Demir V., Erduğan H., Aysel V., "Biodiversity of Marine Benthic Macroflora (Seaweeds/ Macroalgae and Seagrasses) of the Mediterranean Sea", in: THE TURKISH PART OF THE MEDITERRANEAN SEA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE, Cemal TURAN, Barış SALİHOĞLU, Elif Özgür ÖZBEK, Bayram ÖZTÜRK, Eds., TÜDAV, İstanbul, pp.107-135, 2016
Kaleağasioğlu F., Güven K.C., Sezik E., Erduğan H., Çoban B., "Pharmacology Of Macroalgae Alkaloids", in: Natural Products, K.G. Ramawat, J.M. Merillon, Eds., Springer-Verlag , Berlin, pp.1203-1216-, 2013
Güven K.C., Çoban B., Sezik E., Erduğan H., Kaleağasioğlu F., "Alkaloids Of Marine Macroalgae", in: Natural Products, K.G. Ramawat, J.M. Merillon, Eds., Springer-Verlag , Berlin, pp.25-37-, 2013
Güven K.C., Sezik E., Kaleağasioğlu F., Erduğan H., Çoban B., Karakaş E., "Volatile Oils From Marine Macroalgae", in: Natural Products, K.G. Ramawat, J.M. Merillon, Eds., Springer Springer-Verlag , Berlin, pp.2883-2912-, 2013
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye'nin Karadeniz Kıyıları Deniz Florası", TÜBITAK Projesi, TBAG-1325, Araştırmacı, 2000
"Saros Körfezi (Ege Denizi, Türkiye) Sahil ve Derin Deniz Florası ile Caulerpa Lamouroux Türlerinin Flora Üzerine Etkisi ve Ekonomik Değerdeki Flora Bireylerinin Belirlenmesi.", TÜBITAK Projesi, TBAG-2091, Araştırmacı, 2007
"Barajların Akarsulardaki Besin Ağı ve Balıkların Trofik İlişkileri Üzerine Etkileri.", TÜBITAK Projesi, 111Y280, Araştırmacı, 2015
"Ergene Havzası (Trakya, Türkiye) İç Sularından İzole Edilen Bazı Mikro Alglerin Moleküler Sistematiği", TÜBITAK Projesi, 211T181, Yönetici, 2013
"Çanakkale Boğazında Yayılış Gösteren Bazı Makroalglerin Kimyasal Kompozisyonunun Araştırılması.", BAP Y.Lisans, ÇOMU. 2008/29, Yönetici, 2008
"Çanakkale Boğazı’nda (Çanakkale, Türkiye) Yayılış Gösteren Bazı Alglerde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. ", BAP Y.Lisans, ÇOMU. 2008/43, Yönetici, 2009
"Çanakkale Boğazı’ndaki (Çanakkale, Türkiye) Bazı Kırmızı Alglerde Agar Miktarlarının Yıllık Değişimi", BAP Y.Lisans, ÇOMU. 2009/137, Yönetici, 2011
"Çanakkale Boğazında (Türkiye) Yayılış Gösteren Bazı Ceramium Roth Türlerinin Moleküler sistematiği.", BAP Arastırma Projesi, ÇOMU. 2009/35, Yönetici, 2011
"Lessepsiyen Halophila stipulacea (Forssk.) Aschers. Türünün Çeşme ve Adaları Civarındaki Büyüme ve Çiçeklenme Dinamiğinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KB.FEN.028, Araştırmacı, 2016
"Biyoloji Bölümü Ortak Laboratuvar İyileştirme Projesi", BAP Alt Yapı, FAY-2014-164, Araştırmacı, 2015
"Kollajen Esaslı Kompozit Malzemeler Potansiyel Sentetik Deri ", BAP Diğer, FBA-2015-525, Yönetici, 2016
"Bazı Makrofitlerin Farklı Kurşun Elementi Konsantrasyonlarındaki Tepkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2016-953, Yönetici, Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi