Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HANİFE GENÇ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilm Dalı : -
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1342
+90 286 2180018 | Dahili : 1340
Faks : +90 286 2180545
E Posta Adresi : hgenccomu.edu.tr | genchanifehotmail.com
Web Adresi : http://ziraat.comu.edu.tr/bolumler/biyoteknoloji/akademik.htm
Ofis : Ziraat Fakültesi-Oda 324
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 17100 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, University of Florida, Ziraat, Entomoloji, ABD, 1999-2002
Yüksek Lisans, University of Florida, Ziraat, Fitopatholoji, ABD, 1997-1998
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1990-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "Phaon crescent, Phyciodes phaon: Life cycle, Nutrional Ecology and Reproduction", University of Florida Ziraat Entomoloji Aralık, 2002.
Yüksek Lisans, "Citrus Tristeza Virus: Molecular Characterization of Population Complexity and Its Possible Role in Aphid Transmissibility", University of Florida Ziraat Fitopatholoji Aralık, 1998.
Araştırma Alanları
Entomoloji
Böceklerle Mücadele
Biyoteknoloji ve Genetik
Uygulamalı Entomoloji
Böcek Fizyolojisi ve Biyokimyası
Böcek Moleküler Biyolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Bitki Koruma
Entomoloji
Tarımsal Biyoteknoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Entomology
Agriculture, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2010 - 2012
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2004 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
BAP Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, 01.05.2015 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, 01.12.2012 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, 01.01.2010 - 01.01.2012
Erasmus Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, 01.01.2009 - 04.09.2019
Doktora sonrası araştırmacı, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Tarımsal, Tıbbi ve Veteriner Entomoloji Araştırma Merkezi (USDA/ARS-CMAVE Amerikan Tarım Bakanlığı (CMAVE) Entomoloji, Entomoloji, 01.01.2003 - 31.12.2003
Kısmi zamanlı öğrenci bursu, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Tarımsal, Tıbbi ve Veteriner Entomoloji Araştırma Merkezi (USDA/ARS-CMAVE Amerikan Tarım Bakanlığı (CMAVE) Entomoloji, Entomoloji, 01.01.2000 - 31.12.2002
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, A.Kuyulu, "Çanakkale ve çevresinden elde edilen elma içkurdu, Cydia pomonella L. (Lepidoptera:Tortricidae) popülasyonlarının genetik çeşitliliğinin araştırılması ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, S.Yücel, "Yeşil kurt, Helicoverpa armigera (Lepidopetra:Noctuidae) Laboratuvar koşullarında bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, Ç.Yilmaz, "Zeytin Fidan Tırtılı (Palpita unionalis, Lep: Pyralidae)’ nın Biyolojisi ve Laboratuarda Üretilmesi Amacıyla Yapay Besin Ortamlarının Geliştirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, D.Zobar, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsündeki Lepidoptera Takımına Ait Türlerin Belirlenmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2007.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kuyulu A. , Yücel S. , Genç H., "Molecular identification of invasive drosophilid, Zaprionus tuberculatus Malloch 2 (Diptera:Drosophilidae) in Çanakkale, Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.43, pp.531-535, 2019 (Link)
Genç H., "The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae): pupal key characters for sexing individuals", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.40, pp.801-805, 2016 (Link)
Genç H., Schetelig M.F. , Nirmala X., Handler A.M., "Germline transformation of the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) with a piggyBac transposon vector ", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.40, pp.845-855, 2016 (Link)
Genç H., "Screening of organophosphate resistance in the acetycholinesterase gene of field collected olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi (Diptera: Tephritidae)", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.21, pp.11209-11216, 2016 (Link)
Genç H., "Embryonic development of the olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi (Diptera: Tephritidae) in vivo", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.38, no.5, pp.598-602 , 2014
Genç H., "Possible Residaul Effect Of Pesticide On Bactrocera Oleae Rossi (Diptera:Tephritidae) Adults", Florida Entomologist, vol.95, pp.787-788, 2012
Yılmaz Ç., Genç H., "Determination of the life cycle of the olive leaf moth, (Palpita unionalis) (Lepidoptera:Pyralidae) in the laboratory", Florida Entomologist, vol.95, pp.162-170, 2012
Zobar D., Genç H., " Biology of the Queen of Spain Fritillary, Issoria lathonia (Lepidoptera:Nymphalidae) ", FLORIDA ENTOMOLOGIST, vol.91, pp.237-240, 2008
Genç H., Nation J.L. , " Maintaining of Bactrocera oleae (Gmelin.) (Diptera:Tephritidae) colony on its natural host in the laboratory", Journal of Pest Science, vol.81, pp.167-174, 2008
Genç H., Genc L., Turhan H. , Smith S.E. , Nation J. , " Vegetation indices as indicators of damage by the sunn pest (Hemiptera: Scutelleridae) to field grown wheat”, African Journal of Biotechnology", African Journal of Biotechnology, vol.7, pp.173-180 , 2008
Genç H., Nation J.L. , "Survival and development of Bactrocera oleae Gmelin (Diptera:Tephritidae) immature stages at four temperatures in the laboratory", African Journal of Biotechnology, vol.7, pp.2495-2500 , 2008
Genç H., "Modified Agar Based Diet For Laboratory Rearing Of Olive Fruit Fly Bactrocera Oleae Gmelin (Diptera:Tephritidae)", Florida Entomologist, vol.9, pp.651-656, 2008
Genç H., "Methods to Determine Sexes of Phyciodes phaon (Lepidoptera:Nymphalidae) Pupae", Florida Entomologist, vol.88, pp.536-537, 2005
Genç H., Nation J.L. , "An Artificial Diet for the Butterfly Phyciodes phaon (Lepidoptera:Nymphalidae)", FLORIDA ENTOMOLOGIST, vol.87, pp.194-198 , 2004
Genç H., Nation J.L. , "The Influence of Dietary Lipids upon Survival and Reproduction of Phaon Crescent Butterflies", Journal of Entomological Science, vol.39, pp.537-544, 2004
Halbert S.E., Genç H., Cevik B. , Brown L.E. , Rosales I.M. , Keremane M.L. , et al., "Distribution and Characterization Strains of Citrus tristeza virus in South Florida Following Establishment of Toxoptera citricida", Plant Disease, vol.88, pp.935-941, 2004
Genç H., Nation J.L. , Emmel T. , "Life History and Biology of Phyciodes phaon (Lepidoptera:Nymphalidae)", Florida Entomologist, vol.86, pp.445-449 , 2003
Niblett, C.L., Genç H., Cevik B. , Halbert S. , Brown L. , Nolasco G. , et al., "“Progress on strain differentiation of Citrus tisteza virus and its application to the epidemiology of citrus tristeza disease”", Virus Research, vol.71, pp.97-106, 2000
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kuyulu A. , Genç H., "Biology and Laboratory Rearing of Codling Moth, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) on Its Natural Host “Green Immature Apple” Malus domestica (Borkh) (Rosales: Rosaceae). ", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.546-556, 2019
Genç H., "Maintaining of the Spotted Wing Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) Wild Colony on a Suitable Artificial Diet ", Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.79-84, 2019
Kuyulu A., Genç H., "Çanakkale İli Meyve Alanlarında Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’nun Yayılışı Üzerine Bir Araştırma", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.85-91, 2018 (Link)
Yücel S., Genç H., "Çanakkale İli Domates Ekim Alanlarındaki Yeşil Kurt, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera:Noctuidae)’nın Yayılışı ve Bulaşıklık Durumunun Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.115-122, 2018 (Link) (Özet)
Yücel S., Genç H., " Laboratory Rearing of Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctuidae) Wild Colony on Different Artificial Diets", Journal of Applied Biological Science, cilt.12, ss.26-32, 2018 (Link)
Kirikoğlu O., Genç H., "Zeytin Bahçelerinde Zeytin Güvesi Prays oleae Bernard (Lepidoptera: Yponomeutidae)’nin Mücadelesi Hakkında Çiftçilerin Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.107-114, 2018 (Link)
Genç H., Yücel S., "Determination of Host Preferences of Medfly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), in the Laboratory", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.4, ss.292-301, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Genç H., "Laboratory rearing of Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) on artificial diet", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , cilt.4, no.4, ss.532-540, 2017
Kuyulu A. , Genç H., Kahrıman F., "Domates Yaprak Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) ‘nin Farklı Biyolojik Dönemlerinde Protein İçeriği ve Protein Fraksiyonlarındaki Değişimin İncelenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.79-86, 2017
Genç H., Yücel S. , Akçal A., "Observation of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuide) Infestation on Gladiolus grandiflorus (Iridaceae) in Çanakkale", ÇOMÜ Zir. Fak. Derg, cilt.5, ss.105-114, 2017
Elínek J.J., Audisio P. , Hájek J. , Baviera C. , Moncoutier B. , Barnouin T. , et al., "Epuraea imperialis (Reitter, 1877), new invasive species of Nitidulidae (Coleoptera) in Europe, with a checklist of sap beetles introduced to Europe and Mediterranean areas", AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche Naturali, vol.94, pp.1-24, 2016
Genç H., "Infestations of olive fruit fly [Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera:Tephritidae)] in different olive cultivars in Çanakkale, Turkey", International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering , vol.10, pp.2829-2832, 2016
Kuulu A. , Genç H., "Effects of gamma radiation on tomato leafminer, Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae)", International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering , vol.10, pp.2842-2846, 2016 (Link)
Genç H., "Sex Differentiation of Elm Nymphalid (Nymphalis polychloros Linnaeus, 1758) on Pupal Stage", International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering , vol.9, pp.774-777, 2015
Yılmaz Şahin Ç. , Genç H., "The First Attempt to Rear Olive Leaf Moth [(Palpita unionalis (Hübner) (Lepidoptera:Pyralidae)] on Artificial Diet", Journal of Biological & Enviromental Science, vol.7, no.19, pp.25-32, 2013
Yılmaz Şahin Ç., Genç H., "Egg Production and Adult Longevity of The Olive Leaf Moth, Palpita Unionalis Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) on Selected Adult Diets", Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt.9, ss.1-5, 2012
Genç H., "Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera:Tephritidae)’ nin Yapay Yumurta Bırakma Ortamlarının Belirlenmesi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.141-149, 2008
Zobar D., Genç H., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Gündüz Kelebekleri (Lepidoptera:Rhopalocera)", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.309-321, 2008
Genç H., " General Principles of Insect Nutritional Ecology", Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.53-57, 2006
Genç H., "A New Method for the Detection of Minor Populations of Citrus Tristeza Virus Strains Infecting Single Citrus Trees", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.29, ss.449-459, 2005
Genç L., Turhan H., Kavdir İ., Genç H., Kavdir Y., "Bitkisel Üretim ve Uzaktan Algılama", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.1-9, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Genç H., Yılmaz Şahin Ç. , "Zeytin Fidan Tırtılı (Palpita unionalis Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtasının Morfolojik Yapısının İncelenmesi ", V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.00-
Genç H., Yılmaz Şahin Ç. , ". Zeytin Fidan Tırtılı (Palpita unionalis, Hubner)(Lepidoptera:Pyralidae) Bireylerindeki Toplam Protein Miktarlarının Belirlenmesi", V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.00-
Genç H., "Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) Embriyolarına Mikroenjeksiyon Yöntemi İle Kalıcı Gen Aktarım Olanakları", III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.6-
Genç H., Gencer R., "Farklı Ergin Diyetlerin Zeytin Sineği [Bactrocera oleae (Gmelin.) (Diptera:Tephritidae)] Ömür Uzunluğu ve Yumurta Verimi Üzerine Etkisi", III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.87-
Genç H., Yücel S., "Çevre İndikatörü Olan İpek Böceği, Bombyx mori (Lepidoptera:Bombycidae)’nin Doğal Konukçusu Üzerinde Beslenmesinin ve Üretiminin Arttırılması İçin Yapılan Bir Çalışma,", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, - , ss.189-
Genç H., Yılmaz Şahin Ç. , Aki C., "Doğadan ve laboratuardan Elde Edilen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) Erginlerindeki Toplam Protein Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.44-
Genç H., Yılmaz Şahin Ç. , Şahin B., "Çanakkale’deki zeytin bahçelerinin en önemli zararlısı olan zeytin sineğinin (Bactrocera oleae Gmelin.) pupalarının morfolojik yapılarının incelenmesi üzerine bir araştırma", Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , ss.365-
Genç H., "Tarla Samaşığı’nda (Convolvulus arvensis L.) beslenen Agrius convolvuli’ nin (Lepidoptera:Sphingidae) Gelişme dönemleri üzerine bir çalışma.", 9. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, - , ss.1839-
Genç H., Nation J.L., "Rearing Pontia protodice (Boısdual&LeConte) on Different Hosts and An Artificial Diet", VIII th European Congress of Entomology, September (17-22), İzmir, AYDIN, TÜRKIYE, - , pp.126-
Genç H., "Mısırda beslenen ekşilik böceği, Carpophilus nepos Murray, 1864 (Coleoptera:Nitidulidae)’ nin gelişme dönemleri üzerine bir çalışma", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , ss.00-
Genç H., Skavdis G., Vontas J., "Detection of iAChE organophosphate resistance in Bactrocera oleae from Turkey", XXIII International Congress of Entomology,, GUNEY AFRIKA CUM., - , pp.00-
Genç H., Nation J.L., "Chemical and Ecological Relationship between Phyla nodiflora and the phaon crescent butterfly", International Society of Chemical Ecology 19th Annual Meeting, University of Hamburg, August 3-7, 209p, , ALMANYA, - , pp.209-
Genç H., "An Alien Species Commonly Known As Native: The Olive Fruit Fly (Bactrocera oleae (Rossi)) (Diptera:Tephritidae)", 4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp.3-
Genç H., "Adaptation process of wild population of olive fruit fly (Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera:Tephritidae) into the laboratory", International Conference on biological, Civil and Enviromental Engineering (BCEE-2014), BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, - , pp.199-
Genç H., Turhan H., Genç L., "Spectral Chracteristic of Aphids Damage on Maize", Third International Conference Earth From Space The most effective solution, Moskova, Aralık,, RUSYA, - , pp.206-
Genç H., Kurtuluş E. , Öztürk K., Zobar D., Gül M., "Çanakkale İlinde Görülen Kışlık Kolza Zararlılarının Tespiti Üzerine Çalışmalar", II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.222-
Genç H., "Sex Differentiation of Elm Nymphalid (Nymphalis polycholoros LINNAEUS, 1758) on Pupal Stage", Proceedings of the ICASTE:17th International Conference on Agricultural Science, Technology and Engineering, ITALYA, - , pp.1002-
Genç H., Turhan H., Egesel C.Ö., "Tarımımız Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere Hazır Mı? ", Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , ss.80-
Genç H., Nation J.L., "An alternative larval diet for olive fruit fly, Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)", XXIII International Congress of Entomology, GUNEY AFRIKA CUM., - , pp.00-
Genç H., Turhan H., Egesel C.Ö., "Moleküler Tarım", 9. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, - , ss.1817-
Genç H., "Life History and Laboratory Rearing of Phyciodes phaon (Lepidoptera:Nymphalidae)", Graduate & Professional Student Forum, A Mult-Disciplinary Conference Celebrating the Diversity of Graduate and Professional Research Programs,, ABD, - , pp.28-
Genç H., Halbert S., Çevik B., Brown L., Rosales M., Manjunanth K., et al., "Spread of Citrus Tristeza Virus in South Florida Following the Establishment of Toxoptera citricida", Pan American Plant Disease Conference in South Padre Island, ABD, - , pp.00-
Genç H., Genç L., Nation J.L., "Species diversity of butterflies in Troia National Park in Turkey” ", XXIII International Congress of Entomology, GUNEY AFRIKA CUM., - , pp.00-
Genç H., Zobar D., "Zeytin Sineğinin (Bactrocera oleae Gmelin) Suni Yumurta Bırakma Ortamlarının Belirlenmesi", II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.46-
Genç H., Yücel S., "Farklı ticari kitler kullanılarak mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides (Lef.) (Lepidoptera: Noctuidae)’nun genomik DNA izolasyonu", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , ss.00-
Genç H., Nation J.L., "Rearing the nymphalid butterfly, Phyciodes phaon, on an artificial diet", The Annual Meeting of the Entomological Society of America (ESA), November 17–20, Greater Fort Lauderdale/Broward County Convention Center Fort Lauderdale, ABD, - , pp.00-
Genç H., Rosales M., Halbert S., Brown L., Febres V., Manjunanth K., et al., "The Spread of Citrus Tristeza Virus in Florida Since the Establishment of Toxoptera citricida, the Brown Citrus Aphid", Florida Agricultural Conference & Trade Show (FACTS), Lakeland, Florida September (29–30),1998, ABD, - , pp.15-
Genç H., Zobar D., "A Research on Surveying Butterflies in Canakkale", VIII th European Congress of Entomology, September (17-22), İzmir, AYDIN, TÜRKIYE, - , pp.118-
Genç H., Genç L., Turhan H., Kavdir Y., Kavdir İ., "Prediction of Nitrogen Status in Early Growth Stage of Wheat", Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture (in memory of Prof. Dr. Osman Tekinel), April 4-8, Çukurova University, Adana, ADANA, TÜRKIYE, - , pp.292-
Genç H., Yılmaz Şahin Ç. , "An invasive species in Çanakkale, Turkey: Jasmine Moth (Palpita unionalis Hübner, Lepidoptera: Pyralidae).", 4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp.00-
Genç H., Handler A.M., "Gen Aktarım Olanaklarının Tarımsal Zararlı Böceklerle Mücadelede Kullanılması”", 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.00-
Genç H., Zobar D., "Kavak Yaprak Böceği Chrysomela populi L. (Coleoptera:Chyrsomelidae)’ nin Biyolojisi Üzerine Çalışmalar", II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.239-
Genç H., Zobar D., Özpinar A., "Çanakkale İli Pieridae (Lepidoptera) Faunasına İlişkin Araştırmalar", II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.225-
Genç H., Skavdis G., Vontas J., "Çanakkale ve Çevresinden Toplanan Doğal Zeytin Sineği [Bactrocera oleae (Gmelin.) (Diptera:Tephritidae)] Popülasyonlarının Organikfosforlu İnsektisitlere Karşı Hassasiyeti Azaltan Asetilkolinesteraz’daki Nokta Mutasyonlarının Belirlenmesi ", III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.7-
Genç H., Sert E., "Farklı Yöntemler Kullanılarak Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) ’nin Genomik DNA Ekstraksiyonları,", III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, - , ss.41-
Genç H., Yılmaz Şahin Ç. , "Zeytin fidan Tırtılı (Palpita unionalis Hübner)’in ergin öncesi dönemde cinsiyet ayrımı üzerine bir çalışma", IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, - , ss.240-
Genç H., Bayindir A., Yücel S., "13 Yaş Grubu Öğrencilerinin Böcekleri Tanımaları ve Farkındalık Yaratma Yeteneği Kazanmaları: Yaz Bilim Kampı Örneği", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, - , ss.188-
Genç H., "Effects of gamma radiation on tomato leaf miner, Tuta absoluta 8Lepidoptera:Gelechiidae) ", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, FRANSA, - , vol.10, no.7, pp.397- (Link)
Jeke J., Yücel S. , Kuyulu A. , Genç H., "Comparison of the laboratory performance of two populations of Mediterranean Fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)", 1 st International Symposium on Biodiversity Research ISBR , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.557-563 (Link)
Kuyulu A. , Genç H., "Genetic Diversity in mtDNA (COI) Region of Codling Moth, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) from Apple Orchards in Turkey", 1 st International Molecular Plant Protection Congress"Molecular Approaches for Better Plant Protection", ADANA, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2019, pp.61-61
Genç H., Yücel S. , Kuyulu A. , "Molecular identification of Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera:Drosophilidae) in Çanakkale. ", 1 st International Molecular Plant Protection Congress"Molecular Approaches for Better Plant Protection", ADANA, TÜRKIYE, 10 Nisan - 13 Haziran 2019, pp.89-89
Yücel S. , Genç H., "Genetic diversity of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera:Noctuidae) population in Çanakkale", 1 st International Molecular Plant Protection Congress"Molecular Approaches for Better Plant Protection", ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2019, pp.61-61
Kuyulu A. , Yücel S. , Genç H., "Molecular identification of Zaprionus tuberculatus (Diptera: Drosophilidae) in Çanakkale, Turkey. (Diptera: Tephritidae)", 1 st International Symposium on Biodiversity Research ISBR , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.556-556 (Link)
Yücel S., Genç H., "Laboratory Rearing of Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctuidae) Wild Colony on Different Artificial Diets", 4th INTERNATIONAL CONGRESSon APPLIED BIOLOGICALSCIENCES, ,
Yücel S. , Genç H., "Laboratory Rearing of Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctuidae) Wild Colony on Different Artificial Diets", 4th International congress on applied biological sciences (ICABS), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.65-65
Yücel S. , Genç H., "Çanakkale İli Domates Ekim Alanlarındaki Yeşil Kurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)’nın Yayılışı ve Zarar Durumunun Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.112-112
Kırıkoğlu O., Genç H., "Zeytin Bahçelerinde Zeytin Güvesi Prays oleae Bernard (Lepidoptera: Yponomeutidae) ‘nin Mücadelesi Hakkında Çiftçilerin Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.113-113
Kuyulu A. , Genç H., "Çanakkale İli Meyve Alanlarında Elma içkurdu Cydia Pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) ‘nun Yayılışı Üzerine Bir Araştırma", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.111-111
Genç H., Bayındır A., "TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı-2015: Çanakkale’de 12 Yaş Öğrencilerine İpek Böceğine, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae), Karşı Farkındalık Kazandırılması", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2017, ss.116-116
Yücel S. , Genç H., "Pamuklu bit, Euphyllura phillyreae (Hemiptera:Psyllidae) ’nin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi.", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisanüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.55-55
Genç H., Bayindir A., "TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı 2015: Çanakkale’de12 Yaş Öğrencilerine İpek Böceğine Bombyx mori ( Lepidoptera: Bombycidae) karşı Farkındalık Kazandırılması.", TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı 2015: Çanakkale’de12 Yaş Öğrencilerine İpek Böceğine Bombyx mori ( Lepidoptera: Bombycidae) karşı Farkındalık Kazandırılması., TÜRKIYE,
Güçlü Ş., Genç H., "Mısır koçan kurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae) popülasyonlarında genetik varyasyonların tespiti", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisanüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.50-50
Yücel S. , Genç H., "Carpophilus hemipterus (Coleoptera:Nitidulidae)’ un biyolojik gelişme dönemlerinin belirlenmesi. ", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisanüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.57-57
Yücel S. , Genç H., "Yeşil kurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae),’un farklı yapay diyetler üzerinde beslenmesi. ", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisanüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.56-56
Öztürk Ö., Genç H., "Mısır Çizgili Yaprak Kurdu, Spodoptera exigua (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)’nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi.", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisanüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.58-58
Kuyulu A. , Genç H., "Domates yaprak güvesinde, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) dayanikliliktan sorumlu genler. ", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisanüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.59-59
Yücel S. , Genç H., "Mısırda Tespit Edilen Cryptophagus sp. (Coleoptera: Cryptophagidae)’nün Bazı Dış Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması.", Onsekiz Mart Üniversitesi Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2016, ss.41-41
Yücel S. , Genç H., "İki Psocid Türünün, Liposcelis sp. (Psocoptera: Liposcelididae) ve Lachesilla sp. (Psocoptera: Lachesillidae) Morfolojik Karakterlerinin Belirlenmesi", Onsekiz Mart Üniversitesi Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 29 Nisan 1016 - 30 Nisan 2016, ss.40-40
Yücel S. , Genç H., "Yeşil Kurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)’nın Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi. ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2016, ss.42-42
Güçlü Ş., Genç H., Tuna M., "Flow Sitometri ve Entomolojide Kullanım Olanakları", Onsekiz Mart Üniversitesi Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2016, ss.43-43
Turhan H., Egesel C.Ö., Genç H., "Tarımımız Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere Hazır mı?", Çanakkale Tarımı Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Geleceği, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.80-86
Genç H., "Tarla Samaşığı’nda (Convolvulus arvensis L.) beslenen Agrius convolvuli’ nin (Lepidoptera:Sphingidae) Gelişme dönemleri üzerine bir çalışma.", 9. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2011, ss.1839-1842
Turhan H., Egesel C.Ö., Genç H., "Moleküler Tarım", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, ss.2067-2072
Genç H., "Genç, H Ve Alfred M. Handler. 2010. “ Importance Of Insect Gene Transformation And Sit In Olive Orchards As An Environmental Solution”, World Universities Congress, 20-24 Ekim 2010 Çanakkale Proceeding Cilt Ii- 1079-1084", World Universities Congress, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010 , vol.II, pp.1079-1084
Genç H., "Yılmaz, Ç Ve H. Genç. 2010. “Proposing Solutions To Environmental Pollution On Olive Orchards ” ", World Universities Congress , TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010 , vol.II, pp.1071-1078.
Genç H., "Genç, H Ve R. Gencer, “ Effects Of Four Different Diets On Mortality Of Laboratory Reared Adults Of Bactrocera Oleae Gmelin. (Diptera:Tephritidae) ", Research People and Actual Tasks on Multidisiplinary Sciences Proceedings of the Second International Conference, BULGARISTAN, 10–12 June 2009, pp.137-139p
Yılmaz Ç., Genç H., Aki C., "Doğadan ve Laboratuvardan Elde Edilen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Erginlerindeki Toplam Protein Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. ", X. Entomoloji Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN., ERZURUM, TÜRKİYE, 16-18 Temmuz 2009
Genç L., Demirel K., Çamoğlu G., Arici İ., Turhan H., Genç H., et al.,"Using High Resolution Remote Sensing Data for Precision Farming in Turkey ", 9thInternational Conference on Precision Agriculture, Colarada, ABD, 20 Temmuz 2008 - 23 Temmuz 2007, pp.1-1
Zobar D., Genç H., Özpinar A., "Çanakkale İli Pieridae (Lepidoptera) Faunasına İlişkin Araştırmalar. ", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-30 Ağustos 2007, ss.225-225
Zobar D., Genç H., Özpinar A., Nation J., "A Research on Surveying Butterflies in Canakkale. ", VIII th European Congress of Entomology, , İZMİR, TÜRKIYE, 17-22 Eylül 2006, ss.118-118
Genç H., Rosales M., Halbert S.E., Brown L., Febres V., Manjunanth K., et al., "The Spread of Citrus Tristeza Virus in Florida Since the Establishment of Toxoptera citricida, the Brown Citrus Aphid", Florida Agricultural Conference & Trade Show (FACTS), Florida, ABD, 29-30 Eylül 1998, pp.15-15
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özpinar A., Serez M., Kasap İ., Gözel U., Genç H., Polat B., et al.,"Bitkisel Üretimde Zararlılar ve Mücadelesi ", Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler, Müftüoğlu N.M., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.225-252, 2015
Diğer Yayınlar
Halbert S.E., Genç H., "Euphyllura olivina (Costa), (Hemiptera: Psyllidae), a psyllid that infests commercial olive plants", Teknik Rapor, pp.01563 , 2017 (Link)
Genç H., Fasulo T., Yang E., "Siege gel-Computer Tutorial. SW-137. University of Florida, Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.", Diger, pp.10, 1999
Desteklenen Projeler
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsündeki Lepidoptera Takımına Ait Türlerinin Saptanması", BAP Y.Lisans, 2005/34, Yönetici, 2007
"Zeytin zararlısı, Bactrocera oleae (Gmelin)’ nin Larva ve Ergin Bireyler ile Laboratuar Koşullarında Çalışılması için Uygun Suni Diyetlerin Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2002K120170-10, Yönetici, 2007
"Çanakkale ve çevresindeki doğal zeytin sineği populasyonunun organik fosforlu ilaçlara karşı hassasiyet sağlayan asetilkolinesterazdaki nokta mutasyonların belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 105 O 706 yada Yunanistan 877, Yönetici, 2008
"Bitkisel Üretimi Etkileyen Faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi KUMKALE TİGEM Örneği", TÜBITAK Projesi, 104 O 224, Araştırmacı, 2007
"Troia Tarihi Milli Parkı ve çevresindeki kelebek türlerinin saptanması ve endemik türlerin korunması", BAP Arastırma Projesi, 2005/33, Yönetici, 2007
"Zeytin Fidan Tırtılı (Palpita unionalis Hübner:Pyralidae) 'nin Biyolojisi ve Laboratuvarda Üretilmesi Amacıyla Yapay Besin Ortamlarının Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, BAP 134/2009, Yönetici, 2011
"Tarımsal zararlı böceklerle mücadelede gen aktarım aracılığı ile SIT teknolojisi: Zeytin Sineği’nin (Bactrocera oleae Gmelin) Laboratuar Şartlarında Yetiştirilmesi ve Gen Aktarım Olanaklarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 105 O 558, Yönetici, 2010
"Laboratuvar Koşullarında Domates Güvesi Tuta absoluta Meyrick LepidopteraGelechiidae nin Yapay Diyet Üzerinde Beslenme Olanaklarının Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2014-394, Yönetici, 2016
"Doğadan Toplanan Akdeniz Meyve Sineği, [(Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera:Tephritidae)] ’nin Laboratuvar Koşullarına Adaptasyonu ve Laboratuvar Kolonisinin Elde Edilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FHD-2016-1104, Yönetici, 2017
"Çanakkale ve çevresinden elde edilen elma içkurdu, Cydia pomonella L. (Lepidoptera:Tortricidae) popülasyonlarının genetik çeşitliliğinin araştırılması ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2619, Yönetici, 2019
"Bilim Yanıbaşımızda” “Yerküremizde; Geleceğin Evine Gizemli Yolculuk Yaz Bilim Kampı – 2015 (Çanakkale İli ve çevresi 12 Yaş Öğrencileri), Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi", TÜBITAK Projesi, -, , 2018
"Drosophila suzukii Matsumura 1931 DipteraDrosophilidae nin Laboratuvar Koşullarına Adaptasyonu ve Laboratuvar Kolonisinin Elde Edilmesi ", BAP Diğer, FHD-2018-2586, Yönetici, 2019
"Bilim Yanıbaşımızda” Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2010 (Çanakkale İli, İlçe ve Köy İlköğretim Okulları 12 Yaş Öğrencileri), Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi", TÜBITAK Projesi, 110 B 033, , 2010
"Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk- Yaz Bilim Kampı 2018. Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi ", TÜBITAK Projesi, 118 B 033, , 2019
"Bilim, Tarih, Doğa ve Deniz; Bir Başkadır Bizim Kamp Kalemiz' Yaz Bilim Kampı-2013" Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2013 (Çanakkale İli, İlçe ve Köy İlköğretim Okulları 12 Yaş Öğrencileri), Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi", TÜBITAK Projesi, 113 B 033, , 2013
"23. Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk- Yaz Bilim Kampı 2019. Bilim ve Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi Proje Yardımcı Araştırmacı", TÜBITAK Projesi, 119 B 033, , 2019
"Bilim Yanıbaşımızda” Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2008 (Çanakkale İli, İlçe ve Köy İlköğretim Okulları 12 Yaş Öğrencileri), Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi", TÜBITAK Projesi, 108B069, , 2008
"Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji, 2009 “, Doğa Korumada ve Biyolojik Mücadelede Böceklerin Rolü alt konulu ", TÜBITAK Projesi, 109 B 031, , 2009
"Yeşil kurt, Helicoverpa armigera (Lepidopetra:Noctuidae) Laboratuvar koşullarında bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2466, Yönetici, 2019
"Sera şartlarında sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğine yönelik üretim teknikleri ve tarımsal uygulamalar üzerine araştırmalar", BAP Alt Yapı, FAY-2017-1159, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mikroenjeksiyon Yöntemi Kullanılarak Zeytin Sineğine (Bactrocera oleae Gmelin.) Gen Aktarımının Araştırılması", TÜBA Projesi, GEBİP-2019, Yönetici, 2012
"YEREL ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-2865, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bilim Yanıbaşımızda” “Yerküremizde; Geleceğin Evine Gizemli Yolculuk Yaz Bilim Kampı – 2015 (Çanakkale İli ve çevresi 12 Yaş Öğrencileri), Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi", TÜBITAK Projesi, 115 B 033, , 2015
"Bilim Yanıbaşımızda” Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2009 (Çanakkale İli, İlçe ve Köy İlköğretim Okulları 12 Yaş Öğrencileri), Kelebeklerin Dünyası alt konulu TÜBİTAK projesi", TÜBITAK Projesi, 109 B 033, , 2009
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
4th European Meething of the IOBC/WPRS Working Group, Davetli Konuşmacı, , ISPANYA, 2009
Ödüller ve Burslar
Genç H, "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü-GEBİP, TÜBA, Haziran 2009
Genç H, "1416 sayılı kanun ile yurt dışında lisansüstü eğitim, Milli Egitim Bakanlığı, Eylül 1995
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Entomoloji, Böcek fizyolojisi ve biokimyası, Böcek Moleküler Biyolojisi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Entomology, İnsect physiology and biochemistry, insect molecular biology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi