Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. GÜNEY HACIÖMEROĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Ana Bilm Dalı : Matematik Eğitimi
Sabit Telefon : +90 286 2135563 | Dahili : 3648
Faks : +90 286 2120751
E Posta Adresi : hguneycomu.edu.tr | guneyhgmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/hguney/cv/ | http://ghaciomeroglu.weebly.com
Ofis : Yeni Bina 3. Kat A2-07 nolu ofis
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D. Yeni Bina 3. Kat A2-07 nolu ofis 17100 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, Florida State Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi, ABD, 2003-2006
Yüksek Lisans-Tezsiz, Florida State Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi, ABD, 2002-2003
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Prospective Secondary Teachers Subject Matter Knowledge and Pedagogical Content Knowledge of the Concept of Function ", Florida State Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ağustos, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Kitap inceleme ve değerlendirme panelist eğitimi, 25 Ocak 2014, Antalya., MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2014
E-Ders Ortaokul (5-8. Sınıflar) Matematik Çalıştayı, Ankara, 25 Ocak 2013., TÜBİTAK, 2013
Araştırma Alanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Öğretmenliği
matematik eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
İlköğretim Matematik Eğitimi
Matematik Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D, 2014 - 2016
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Eğitimi A.B.D, 2010 - 2014
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, 2009 - 2010
Ögr.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, 2006 - 2009
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, 2006 - 2006
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, 2002 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi,Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi A.B.D, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi , 28.04.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi,İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D, İlköğretim Bölümü, 13.06.2011 - 23.03.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D, OFMA Eğitimi Bölümü, 02.01.2007 - 23.08.2010
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Özkan, "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, F.Bayrak, "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin İnançları ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşleri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Bilgen, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Erden ARSLAN, Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Erden ARSLAN Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Mayıs, 2019
Doktora Yeterlilik, Ali Özgün ÖZER'in Matematik Eğitimi A.B.D., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir , Ali Özgün ÖZER, Doktora Yeterlik Sınavı,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Izmir, Ocak, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Yakup DİNÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Eskişehir, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Yüksel lisans tez savunma sınavı, Büşra DİNÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Eğitimi Programı, Eskişehir, Ağustos, 2018
Tez Savunma, ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ: BİR DERS ARAŞTIRMASI MODELİ , Elif BORAN, Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Eylül, 2017
Tez Savunma, Kemal BAYPINAR, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Kemal BAYPINAR, Yüksek lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Aralık, 2017
Tez Savunma, Çağlar Naci Hıdıroğlu, Çağlar Naci HIDIROĞLU, Doktora, OFMA Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği A.B.D., İzmir , Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Semiha KULA, Dokuz Eylül Üniversitesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği A.B.D., İzmir, Haziran, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Ayşe SARAÇ, Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Eğitimi A.B.D., İstanbul, Ocak, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Aysun ÇAĞLAR, Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Çanakkale, Mayıs, 2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Haciömeroğlu G., "Elementary Preservice Teachers' Mathematical Knowledge For Teaching: Analysis Of Students' Solution To Addition And Subtraction Operations", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, pp.332-346, 2013 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Haciömeroğlu G., "Mathematics Education Values Portrayed by Elementary Student Teachers", Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15(2), pp.259-270, 2020 (Link)
Haciömeroğlu G., "Üniversite Öğrencilerinin Analiz Dersine Yönelik Tutum ve Öğrenme Ortamı Algıları", International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.7(2), ss.72-87, 2020 (Link)
Haciömeroğlu G., "İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. ", Journal of Computer and Education Research, cilt.7, ss.356-382, 2019 (Link)
Haciömeroğlu G., "Examining the relationship between achievement emotions and sources of mathematics self-efficacy in elementary students", International Journal of Research in Education and Science, vol.5, pp.548-559, 2019 (Link)
İzmirli S., Özdil A., Yaşar C., Haciömeroğlu G., "E-öğrenme materyali geliştirilmesinde kullanılan yazarlık araçlarının karşılaştırılması", International Journal of Computers in Education , cilt.1(1), ss.14-23, 2018 (Link)
Haciömeroğlu E.S., Haciömeroğlu G., "Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi , cilt.9 (2), ss.1-20, 2018 (Link)
Haciömeroğlu G., "Emoji Nesline Öğretmek: Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Etkinliği Geliştirmesine Yönelik Yansıtıcı Görüşlerinin İncelenmesi ", International Journal of Educational Studies in Mathematics , cilt.5(1), ss.1-12, 2018 (Link)
Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Öğretimi Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi", International Online Journal of Educational Sciences, vol.10(1), pp.183-194, 2018 (Link)
Bayrak F., Haciömeroğlu G., " İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. ", Sakarya University Journal of Education, cilt.8(3), ss.100-114, 2018 (Link)
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., "Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Ege Eğitim Dergisi, cilt.19(1), ss.1-14, 2018 (Link)
Haciömeroğlu G., "Reciprocal Relationships Between Mathematics Anxiety and Attitude Towards Mathematics in Elementary Students. ", Acta Didactica Napocensia Journal,, vol.10(3), pp.59-68, 2017 (Link)
Haciömeroğlu G., Değer M., "Sınıf Öğretmeni Adayları için Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26(9), ss.548-564, 2017 (Link)
Haciömeroğlu G., Haciömeroğlu E.S., "Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerini Çözme Tercihleri, Görsel ve Analitik Becerilerinin İncelenmesi", Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7(1), ss.116-131, 2017 (Link)
Haciömeroğlu G., "Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği -Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ", Journal of Computer and Education Research, cilt.5(9), ss.84-99, 2017 (Link)
Haciömeroğlu G., Bulut A.S., "Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12(3), ss.627-653, 2016 (Link)
Haciömeroğlu G., Kutluca T., "Düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeği-İlkokul Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5(10), ss.1-6, 2016 (Link)
Kutluca T., Haciömeroğlu G., Gündüz S., "Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12(4), ss.1-18, 2016
Haciömeroğlu G., "Matematiğe ilişkin tutum ölçeğinin Türkçe'ye uyarlama çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.245-260, 2015
Hacıömeroğlu E.S., Haciömeroğlu G., Bukova Güzel E. , Kula S. , "Türev ve İntegral Problemlerinin Çözümünde Görsel, Analitik ve Harmonik Çözüm Tercihleri.", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.108-119, 2014 (Link)
Haciömeroğlu G., "Elementary Pre-Service Teachers’ Mathematics Anxiety And Mathematics Teaching Anxiety.", International Journal for Mathematics Teaching and Learning, pp.1-10, 2014 (Link)
Haciömeroğlu G., Şahin Ç., Arcagök S., "Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'Nin Türkçe’Ye Uyarlama Çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.297-315, 2014 (Link)
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Matematik İşlem Testi’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması ve Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerini Çözme Tercihleri. ", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, ss.196-213, 2013 (Link)
Haciömeroğlu G., "The Field Experiences Of Student Teachers And Effective Mathematics Teaching In Turkey.", Australian Journal of Teacher Education, vol.38, pp.132-142, 2013 (Link)
Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Yeterlik Ve Sınıf Yönetimi İnançları.", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.1-18, 2013 (Link)
Haciömeroğlu G., "Mathematics anxiety and mathematical beliefs: What is the relationship in elementary pre-service teachers? ", Issues in Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, pp.1-10, 2013 (Link)
Haciömeroğlu G., Bilgen S., "Başarı Duygusu-İlkokul'un Türkçe'ye Uyarlama Çalışması", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.85-96, 2013 (Link)
Haciömeroğlu G., "Enriching a preservice teacher’s classroom experiences through cycles of teaching and reflection. ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.41-52, 2012 (Link)
Haciömeroğlu G., "Matematik Inanç Ölçeği’Nin Türkçe’Ye Uyarlama Çalışması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.175-184, 2012 (Link)
Haciömeroğlu G., Şahin Taşkin Ç., "Pedagojik Gelişim Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Pedagojik Gelişim Düzeyi. ", Dicle U¨niversitesi Ziya Go¨kalp Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi, cilt.18, ss.48-68, 2012 (Link)
Sezgin Memnun D. , Akkaya R., Haciömeroğlu G., "The Effect Of Prospective Teachers’ Problem Solving Beliefs On Self-Efficacy Beliefs About Mathematical Literacy.", .Journal of College Teaching & Learning, vol.9, pp.289-298, 2012 (Link)
Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançlarını Yordamada Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi.", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.206-220, 2011 (Link)
Haciömeroğlu G., "Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnanç Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. ", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.119-132, 2011 (Link)
Haciömeroğlu G., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Algısı. 8(15), 473-486.", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.8, ss.473-486, 2011 (Link)
Şahin Taşkin Ç., Haciömeroğlu G., "Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.165-174, 2010 (Link)
Haciömeroğlu G., Şahin Taşkin Ç., "Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları (Ofma) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.77-90, 2010 (Link)
Şahin Taşkin Ç., Haciömeroğlu G., "Öğretmen Özyeterlik İnanç Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi,, cilt.27, ss.59-73, 2010 (Link)
Şahin Taşkin Ç., Haciömeroğlu G., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel Ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme", İlköğretim–Online, cilt.9, ss.922-933, 2010 (Link)
Şahin Taşkin Ç., Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel Ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.21-40, 2010 (Link)
Haciömeroğlu G., Şahin-Taşkin Ç., "Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği'Nin Türkçe'Ye Uyarlama Çalışması: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Sürecine İlişkin Deneyimleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.131-144, 2010 (Link)
Haciömeroğlu G., Şahin Taşkin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnançları", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.539-555, 2010 (Link)
Haciömeroğlu G., "Examining A Preservice Secondary Teacher'S Growth: Implications For Teaching", Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.5, ss.261-273, 2009 (Link)
Haciömeroğlu G., Apaydin S., "Tangram Etkinliği Ile Çevre Ve Alan Hesabı", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.8, ss.1-6, 2009 (Link)
Apaydin S., Haciömeroğlu G., "Genel Fizik-I Newtoncu Kuvvet Hareket Teorisi, Pegem Akademi Yayıncılık (Kitap Incelemesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.5, ss.105-107, 2009 (Link)
Haciömeroğlu G., "Reader reflection", The Mathematics Teacher, vol.99 (4), pp.228-228, 2005 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Haciömeroğlu G., Elmali Ö., "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. ", Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2020, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Elmali Ö., "Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM Kariyer ve İlgi Düzeylerinin İncelenmesi.", Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2020, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Fonksiyon Grafiklerini Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi: Baba ve Oğul Problemi.", Uluslarası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, pp.1-1
Haciömeroğlu G., "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Emoji Tasarımlarının İncelenmesi.", Uluslarası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, pp.1-1
Şahin M., Haciömeroğlu G., "Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.1-1 (Link)
Tarim K., Çilingir Altiner E., Haciömeroğlu G., " Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aritmetik Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.1-1 (Link)
Özdil A., Yaşar C., Haciömeroğlu G., Salahli M.A., " Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.", VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.1-1
Akyildiz P., Aktaş F.N., Haciömeroğlu G., Dede Y., "An Examination of Anatolian Religious Middle School Students Values", III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 5-6 Nisan 2018, pp.1-1 (Link)
Şahin M., Haciömeroğlu G., "Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Öğretim Yönelimlerinin İncelenmesi. ", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1-1 (Link)
Şahin M., Haciömeroğlu G., "Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi.", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.1-1 (Link)
Tarim K., Haciömeroğlu G., "Öğretmenlik Uygulaması Deneyim Ölçeği-Matematik: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Eğitimi Değerlerinin İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1-1 (Link)
Yaşar C., Özdil A., Şahin İzmirli Ö., Haciömeroğlu G., "Öğrenme Nesnelerinin İnterneti.", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Duygusu ve Matematik Özyeterlik Kaynakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi,, AFYON, TÜRKIYE, 23 Mart - 25 Şubat 2018, pp.1-1 (Link)
Özdil A., İzmirli S., Yaşar C., Haciömeroğlu G., "E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi", 20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük Üniversitesi, Karabük, KARABÜK, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Kutluca T., " Başarı Duygusu Ölçeği-Matematik Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", The International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2017),, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-21 Ekim 2017, pp.167-168
Kutluca T., Doğan M., Haciömeroğlu G., "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime İlişkin Pedagojik Kimlikleri", 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.1-1 (Link)
Ökmen A.K., Yaşar C., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1 (Link)
Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., Haciömeroğlu G., "Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği) ", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.161-168 (Link)
Haciömeroğlu G., Kutluca T., Tuncel C. , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika ProgramI Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin İncelenmesi", 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Tarim K., "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Staj Öncesi ve Sonrasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ", 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Kutluca T., "Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterlik Kaynaklarının İncelenmesi. ", The International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-1 (Link)
Çoban S., Yaşar C., Ökmen A.K., Haciömeroğlu G., "Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., "Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Ders Sorumlusuna Yönelik Bakış Açıları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Değer M., "Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği Geliştirme Çalışması ", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1 (Link)
Yaşar C., Özdil A., Haciömeroğlu G., "Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması", International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Sür B., Delice A., Haciömeroğlu G., "Mathematical Communication Through a Game: What Do I "Spy" with?", British Society for Research into Learning Mathematics, Manchester, INGILTERE, 27-27 Şubat 2016, pp.1-6 (Link)
Haciömeroğlu G., "Öğretmen Adaylarının Açık ve Örtük Matematik İnançları: Karma Desen Çalışması", ERPA International Congress on Education 2016, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, vol.1, pp.1-6 (Link)
Ev Çimen E., Haciömeroğlu G., "Matematiksel Modelleme: İster Modelle İster Modelleme (Çalıştay)", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.1-2 (Link)
Haciömeroğlu G., Delice A., "Fonskiyonun türevi, tersi, ve tersinin türevi: Ortaöğretim matematik öğretmen adayları için ne ifade ediyor? ", EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ 8. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.1-6 (Link)
Kiliç A.S., Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Birey ve Özel Eğitim Kavramına Yönelik Metaforik Algıları", EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ 8. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.1-6 (Link)
Bayrak F., Haciömeroğlu G., "İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik İnançlarının İncelenmesi", ERPA International Congresses on Education , Sarajevo, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.1-6
Haciömeroğlu G., Delice A., Tarim K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Eğitimi ve Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 14 Şubat 2016, pp.1-6 (Link)
Tarim K., Haciömeroğlu G., Delice A., "Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretme Yeterliklerine Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "Taş-Kağıt-Makas Etkinliği: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Veri Öğrenme Alanına Yönelik Bakış Açıları ", Eğitim Araştırmaları Birliği 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.1-6 (Link)
Haciömeroğlu G., Bukova Güzel E. , Ev Çimen E., Elçi A.N., Elçi A.N., "Matematik Eğitimi Ansiklobedisi: Kullanılan Terimlerdeki Kavram Kargaşası için Çözüm Önerisi", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.1-1 (Link)
Sür B., Delice A., Haciömeroğlu G., "Bir A4 Kağıdı Etkinliğinde Proje Sürecini Yaşamak", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.1-1 (Link)
Kiliç A.S., Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları", Ines Akademic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Yaşar C., "Mesleki Eğitimde Kitlesel Çevrimiçi Ders Materyallerinin Kullanımı ", Mesleki Eğitimde MOOC kullanımı, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Delice A., Sür B., "STEM Hidden in Elementary Education: Seeing the pattern or living the moment by experience", British Society for Research into Learning Mathematics , Berkshire, INGILTERE, 27-27 Şubat 2016, vol.36, no.1, pp.37-41 (Link)
Ev Çimen E., Haciömeroğlu G., "Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerinin Çözüm Tercihlerinde Gerçekçi Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi", ERPA International Congress on Education 2016, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, pp.1-6 (Link)
Haciömeroğlu G., Yaşar C., Ökmen A.K., Çoban S., Turunen H., "Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.1-1
Haciömeroğlu G., "Öğrencilerin Matematik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Başarı Duygu Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "Matematik Öğretim Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., Temel H., "Matematiğe Karşı Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. ", Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 2014, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları ve Matematik Problemlerini Çözme Tercihlerinin İncelenmesi.", XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.705-706 (Link)
Haciömeroğlu G., Gündüz N., "Etkili Matematik Öğretimi için Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğine İlişkin Görüşleri", XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.703-704 (Link)
Haciömeroğlu G., Gündüz N., "İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi", Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 2014, ss.1-1
Gündüz N., Haciömeroğlu G., Yeniçerioğlu A.F., "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiğe Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1260-1261 (Link)
Haciömeroğlu G., Bilgen S., "Dördüncü Sınıf Öğrencilerin Matematik Öz Kavram Düzeylerinin Incelenmesi ", 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2013, pp.888-893
Haciömeroğlu G., Bilgen S., Hacıömeroğlu E.S., "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Bilgen S., Gündüz N., "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Uygulama Öğretmenlerinin Rehberliğini Değerlendirme Çalışması. ", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.1-1 (Link)
Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgisi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Problemlerini Çözme Süreçlerinde Görselleme Ve Analitik Becerilerinin İncelenmesi", 11. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, SAMSUN, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2012, ss.1-1
Sezgin Memnun D., Akkaya R., Haciömeroğlu G., "Examining Prospective Teachers’ Beliefs About Problem Solving And Their Attitudes Towards Mathematics", International Conference on College Teaching and Learning, Ponte Vedra Beach, Florida, ABD, 9-13 Nisan 2012, pp.1-1
Aslan Tutak F., Haciömeroğlu G., " Secondary School Preservice Mathematics Teachers’ Experiences Of Geogebra For Geometry Teaching.", 16. Asia Technology Conference in Mathematics (ACTM 2011), BOLU, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2011, pp.1-2
Haciömeroğlu G., Aslan Tutak F., "Preservice Teachers' Reflections On Creation Of Geogebra Materials And Lesson Plans", 16. Asia Technology Conference in Mathematics (ACTM 2011), BOLU, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2011, pp.1-2
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Elementary Preservice Teachers Content Knowledge For Teaching: Examining Their Analysis Of Students Alternative Solutions. ", The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Temmuz 2011, pp.1-2
Hacıömeroğlu E.S., Bu L., Haciömeroğlu G., "Integrating Technology Into Mathematics Teacher Education Courses. ", The First North American GeoGebra Conference, Itacha, New York, ABD, 27-28 Temmuz 2010, pp.27-32
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Analiz Ile Ne Yapabiliriz? ", 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-1
Haciömeroğlu G., "Tangram Etkinlikleri", 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri., TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi: Öğrencilerin Çözüm Yollarının Analizi. , 20-22 Ekim 2010, ", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9), İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-1
Ubuz B., Hacıömeroğlu E.S., Haciömeroğlu G., "Cognitive Demands In The U.S. And Turkish Primary Mathematics Textbooks: The Case Of Decimals. ", The 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education,, Belo Horizonte, BREZILYA, 18-23 Temmuz 2010, pp.1-2
Haciömeroğlu G., Şahin Taşkin Ç., "Tezsiz Yüksek Lisans Programinda Karşılaşılan Güçlükler: Öğrenci Görüşleri. ", 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2009, ss.1-1
Haciömeroğlu G., "Preservice Teachers' Reflections On Their Instructional Practices", The 31st Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Atlanta, Georgia, ABD, 23-26 Eylül 2009, pp.1339-1345
Şahin Taşkin Ç., Haciömeroğlu G., "Öğretmen Adaylarının Meslek Bilgisi Dersleri Üzerine Bakış Açıları. ", 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Şahin Taşkin Ç., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. ", 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.1-9
Haciömeroğlu G., "Fibonnacci Sayıları Ve Altın Oran", 8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, , ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2009, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Apaydin S., " Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematik Ve Fizik Derslerine İlişkin Görüşleri", 8. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.1-1
Şahin Taşkin Ç., Haciömeroğlu G., "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları. 21–23 Mayıs 2009", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu., ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Using Tangrams To Teach Geometry Figures. ", The 52nd Annual Conference of the Florida Council of Teachers of Mathematics (FCTM)., Miami, Florida, ABD, 28 Ekim 2004 - 30 Ekim 2008, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Doğanay M., Çiçek S., "Geogebra: Dinamik Geometri, Cebir Ve Analiz' In Birleşimi.", 7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss.1-1
Haciömeroğlu G., Çiçek S., "Tangram Aktivitesi Ile Çevre Ve Alan Hesaplaması", 7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri,, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss.1-1
Haciömeroğlu G., "Are We Having Fun With Tangrams?", I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Elementary Preservice Teachers’ Experiences With Tangrams. ", The 27th Annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Reno, Nevada, ABD, 25-28 Ekim 2007, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., Aspinwall L., "Prospective Secondary Teachers’ Subject Matter Knowledge And Pedagogical Content Knowledge: The Ramifications For Teaching.", The Twenty-Ninth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Reno, Nevada., ABD, 25-28 Ekim 2007, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Jakubowski E.M., "How one-to-one tutoring effects prospective teachers’ reflections on learning mathematics. Lloyd, G. M., Wilson, M., Wilkins, J. L. M., & Behm, S. L. (Eds.). ", The 27th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Roanoke, Virginia, ABD, 20-23 Ekim 2005, pp.1-3
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Examining Preservice Teachers Knowledge Of Algebra. Lloyd, G. M., Wilson, M., Wilkins, J. L. M., & Behm, S. L. (Eds.). ", The 27th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Roanoke, Virginia, ABD, 20-23 Ekim 2005, pp.1-2
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Questioning Strategies Of A Preservice Mathematics. , 6-8 Ekim 2005, ", Regional Conference of National Council for Teachers of Mathematics, Hartford, Connecticut, ABD, 6-8 Ekim 2005, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Examining Preservice Teachers Knowledge Of Algebra. ", School Science and Mathematics Association, Fortworth, Texas, ABD, 10-12 Kasım 2005, pp.1-1
Haciömeroğlu G., Hacıömeroğlu E.S., "Questioning Strategies Of A Preservice Mathematics Teacher.", School Science and Mathematics Association, Atlanta, Georgia, ABD, 21-23 Ekim 2004, pp.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şahin İzmirli Ö., Haciömeroğlu G., "Dijital Hikaye ve Öğrenme", in: Dijital Medya ve Öğrenme, A. KUZU, E.B. KUZU DEMİR, Eds., Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.25-46, 2020 (Link)
Tarim K., Haciömeroğlu G., Ed., "Matematik Öğretiminin Temelleri: İlkokul (2019, Kasım) ", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2019
Haciömeroğlu G., Tarim K., Ed., "Matematik Öğretiminin Temelleri: Ortaokul (2019, Aralık)", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2019
Haciömeroğlu G., "Performans ve Portfolyo Değerlendirmesi", Öğrencilerin Eğitimsel Değerlendirilmesi, B. Bıçak, M. Bahar & S. Özel , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.246-288, 2016 (Link)
Haciömeroğlu G., "Bağıntı", Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları, A.N. Elçi, E. Bukova Güzel, B. Cantürk Günhan & E. Ev Çimen , Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.173-178, 2016
Haciömeroğlu G., "Beş Farklı Nitel Araştırma ", Nitel Araştırma Yöntemleri (Yazar: John W. Creswell) , Demir, S.B. & Bütün, M., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.111-128, 2015 (Link)
Haciömeroğlu G., Sezgin Memnun D. , "Turkish elemantary pre-service teachers’ perceptions of constructivist learning environment in mathematics classes", in: The Science and Education at The Beginning of The 21st Century: Example of Turkey , A. Drujinin, Z. Kostova, I. Sharuho, E. Atasoy , Eds., St. Kliment Ohridski University Press , Sofia, pp.384-394, 2013
Sezgin Memnun D., Haciömeroğlu G., "A Research On Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Opinions About Mathematical Problem Solving", in: The Science and Education at The Beginning of The 21st Century: Example of Turkey , A. Drujinin, Z. Kostova, I. Sharuho, E. Atasoy , Eds., St. Kliment Ohridski University Press , Sofia, pp.295-309, 2013
Haciömeroğlu G., "Karma Yöntemler ", Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Yazar: John W. Creswell) , Demir, S.B., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.215-240, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Developing math, science and pedagogical content knowledge of elementary and middle school teachers.", Diğer Projeler, 20042005, Proje Ekibinde Üye, 2005
" LON-CAPA Project", Diğer Projeler, 20052006, Proje Ekibinde Üye, 2006
"MURMSI Project ", Diğer Projeler, 20062006, Proje Ekibinde Üye, 2006
"TÜBİTAK, E-Ders Ortaokul (5-8. Sınıflar) Matematik Video Çalışması, Müfredata Uygun Dijital İçeriklerin Geliştirilmesi, Hazırlanması ve Öğrencilerin Erişimine Sunulması: E-ders senaryoları oluşturulması ", TÜBITAK Projesi, 20132014, Proje Ekibinde Üye, 2014
"Bilim Yanıbaşımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı-2009 ", TÜBITAK Projesi, 109B033 , , 2009
"Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemi Kurulması ÇOMÜ Örneği", BAP Diğer, SEG-2016-821, Yönetici, 2017
"Matematik Eğitiminde Değerler Öğretimi: İmam Hatip Okulları Perspektifi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 314344, Araştırmacı, 2018
"Eğlenceli STEM Etkinlikleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, E.2000040172, Yönetici, 2020
"Oyunlarla Eğlenceli Matematik, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, E363439, Yönetici, 2019
"Oyunlarla Eğlenceli Matematik", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, E.2000040172, Yönetici, 2020
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Computer and Education Research, Editör, 02.05.2019 - 15.11.2019
Journal of Computer and Education Research, Yayin Kurul Üyesi, 02.05.2019 - 15.11.2019
International Journal of Educational Studies in Mathematics, Editör, 04.02.2018 - Devam Ediyor
Eğitimde Kuram ve Uygulama, Editör, 01.02.2016 - 19.01.2018
İlköğretim Online, Editör, 02.01.2011 - 03.11.2019
İlköğretim Online, Yayin Kurul Üyesi, 02.01.2011 - 03.11.2019
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal Kongresi, 30-31 Mayıs 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul., Mayıs 2014
XI. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 11-14 Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana , Çukurova Üniversitesi, Adana, Eylül 2014
1.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Haziran 2013
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, Rize Üniversitesi, Rize, Rize Üniversitesi, Rize, Mayıs 2012
11. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri. 19-21 Eylül 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun , Eylül 2012
The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 10-15 Temmuz 2011, ODTÜ, Ankara. , ODTÜ, Ankara. , Temmuz 2011
16. Asia Technology Conference in Mathematics (ACTM 2011), 19-23 Eylül 2011, Bolu. , Bolu, Eylül 2011
The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 10-15 Temmuz 2011, ODTÜ, Ankara. , ODTÜ, Ankara. , Temmuz 2011
9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri. 20-22 Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Ekim 2010
GeoGebra Conference. 27-28 Temmuz 2010, Itacha College, Itacha, New York, USA., Itacha College, Itacha, New York, USA., Temmuz 2010
IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9), 20-22 Ekim 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir., Ekim 2010
4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 19-21 Ekim 2009, Ankara Üniversitesi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Ankara, Ekim 2009
8. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir., Mayıs 2009
8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 12-14 Kasım 2009, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Salonları, Ankara, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Salonları, Ankara, Kasım 2009
1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1–3 Mayıs 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., Mayıs 2009
The 31st Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 23-26 Eylül 2009 Atlanta, Georgia: Georgia State University., Atlanta, Georgia, Georgia State University., Eylül 2009
The 52nd Annual Conference of the Florida Council of Teachers of Mathematics (FCTM), 28-30 Ekim 2008, Miami, Florida. , Miami, Florida, Ekim 2008
7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 13-15 Kasim 2008, Izmir Özel Türk Koleji ve Izmir Ekonomi Üniversitesi, Izmir Özel Türk Koleji ve Izmir Ekonomi Üniversitesi, Kasım 2008
I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale., Mayıs 2007
The Twenty-Seventh Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 20-23 Ekim 2005, Virginia Tech University, Roanoke, Virginia., Roanoke, Virginia., Ekim 2005
The 104rd Annual Convention of School Science and Mathematics Association (SSMA), 9-12 Kasım 2005, (SSMA), Fortworth, Texas. , Fortworth, Texas. , Kasım 2005
Regional Conference of National Council for Teachers of Mathematics (NCTM), 6-8 Ekim 2005, Hartford, Connecticut. , Hartford, Connecticut. , Ekim 2005
The 103rd Annual Convention of School Science and Mathematics Association (SSMA), 21-23 Ekim 2004, Atlanta, Georgia., Atlanta, Georgia., Ekim 2004
Bilimsel Hakemlikler
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 20 Ekim 2015, Ankara., Diğer Hakemliği, Nisan 2015
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 6 Kasım 2014 Ankara. , Diğer Hakemliği, Kasım 2014
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 30 Ekim 3014, Ankara., Diğer Hakemliği, Ekim 2014
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Taslak kitap inceleme ve değerlendirme paneli, 7 Nisan 2014, Ankara., Diğer Hakemliği, Nisan 2014
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Eurasian Journal of Educational Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
MAT–DER Matematik Eğitimi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2010
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), Dergide Hakemlik, Aralık 2009
Ankara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2009
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
School Science and Mathematics Journal , Dergide Hakemlik, Aralık 2008
Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2007
Etkinlik Organizasyonu
Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, ADANA.(Hakem ve Bilim Kurulu Üyesi), Bilim Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Eylül 2014
1.Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 30-31 Mayıs 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstabul (Bilim Kurulu Üyesi)., Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, 2-4 Ekim 2013, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. (Bilim Kurulu Üyesi), Bilim Kurulu Üyesi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, Ekim 2013
Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), 6-10 Şubat 2013., Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Şubat 2013
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2013, Fatih Eğitim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Bilim Kurulu Üyesi), Bilim Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Haziran 2013
I. International Dynamic, Explorative, and Active Learning (IDEAL) Conference, July 2-5, 2012, Bayburt Üniversitesi, Bayburt (Bilim Kurulu üyesi). , Bilim Kurulu Üyesi, BAYBURT, TÜRKIYE, Temmuz 2012
11. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 19-21 Eylül 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (Bilim Kurulu üyesi). , Bilim Kurulu Üyesi, SAMSUN, TÜRKIYE, Eylül 2012
35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 35), 10-15 Temmuz 2011, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkiye (Düzenleme Kurulu Üyesi)., Düzenleme Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Temmuz 2011
10. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 19-23 Eylül 2011, Işık Üniversitesi, Istanbul (Bilim Kurulu üyesi)., Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2011
9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 20-22 Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Bilim Kurulu üyesi). , Bilim Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Ekim 2010
1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (Düzenleme Kurulu Üyesi), Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2009
8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 12-14 Kasım 2009, TOBB Üniversitesi, Ankara (Bilim Kurulu üyesi)., Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Kasım 2009
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-9 Haziran 2013, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (oturum başkanı)., Oturum Başkanı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2013
9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 20–22 Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Oturum Başkanı)., Oturum Başkanı, TRABZON, TÜRKIYE, 2010
8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 12-14 Kasım 2009, TOBB Üniversitesi, Ankara (Oturum Başkanı)., Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 8
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 12
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 124
Ödüller ve Burslar
Doktora Sonrası Araştırma Desteği, Yükseköğretim Kurulu , Haziran 2014
Haciömeroğlu G, "Yayın Teşvik Ödülü, Tübitak , Mayıs 2013
Congress of Graduate Students (COGS) konferanlara katılım için verilen (tarvel grant), Florida State Universitesi , Ekim 2005
Congress of Graduate Students (COGS) konferanlara katılım için verilen (tarvel grant), Florida State Universitesi , Ekim 2004
Congress of Graduate Students (COGS) konferanlara katılım için verilen (tarvel grant), Florida State Universitesi , Eylül 2004
Yurtdışı Doktora Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu , Ağustos 2002
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi