Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi HİCRAN ÖZLEM ILGIN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ezine Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Pazarlama ve Reklamcılık
Ana Bilm Dalı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Sabit Telefon : +90 286 6184537
E Posta Adresi : hicranilgincomu.edu.tr | hicranozlemgmail.com
Web Adresi :
Ofis : 108
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2014-2018
Yüksek Lisans, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları, 2012-2014
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Televizyon Dizilerinde Kent İmajı", İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, "Öykü Formatlı Televizyon Reklamlarında Kültürel Kimlik Göstergeleri ve Anlamlandırma", İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Ocak, 2014.
Araştırma Alanları
İletişim Bilimleri
Halkla İlişkiler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler
Web Of Science Araştırma Alanları
Communication
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ezine Meslek Yüksekokulu, 2019 - Devam Ediyor
Ögr.Gör.Dr., TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu, 2018 - 2019
Ögr.Gör., TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu, 2011 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ , , 25.07.2016 - 19.02.2019
MYO Müdür Yardımcısı, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ , , 08.06.2015 - 19.02.2019
Verdiği Dersler
Halkla İlişkiler 2, Ön Lisans, 2019-2020
Kampanya Planlaması, Ön Lisans, 2019-2020
Röportaj Teknikleri, Lisans, 2019-2020
Sosyal Psikoloji, Lisans, 2019-2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Ön Lisans, 2018-2019
İletişim Bilgisi , Ön Lisans, 2018-2019
Halkla İlişkiler, Ön Lisans, 2018-2019
Kampanya Planlaması, Ön Lisans, 2018-2019
Etkili ve Güzel Konuşma, Ön Lisans, 2018-2019
İletişim, Ön Lisans, 2018-2019
Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik, Ön Lisans, 2018-2019
Halkla İlişkiler, Ön Lisans, 2017-2018
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Ön Lisans, 2017-2018
Corporate Reputation Management of Tourism, Lisans, 2012-2013
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Nisan, 2019
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ilgin H.Ö., Konuk N., "Sosyal Medyada Marka Kişiliği: BMW ve Mercedes Örneği", Journal Of Emerging Economies And Policy, vol.5, pp.43-50, 2020 (Link)
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, pp.500-517, 2020 (Link)
Ilgin H.Ö., Çelik Y., Uruç H., "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları Bankalar Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilimler Metinleri, vol.2019, pp.63-75, 2019 (Link)
Çelik Y., Ilgin H.Ö., "Yeni Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üzerine Bir Analiz", Yeni Medya Elektronik Dergisi, vol.3, pp.164-177, 2019 (Link)
Konuk N., Ilgin H.Ö., "Almanya’da Yaşayan Türk Ailelerinin Yeni Medya Kullanımlarının İncelenmesi", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, cilt.9, ss.533-545, 2019 (Link)
Ilgin H.Ö., "Yükseköğretimde Sosyal Sorumluluk Projeleri Öğretmen Görüşleri Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, vol.11, pp.379-398, 2019 (Link)
Ilgin H.Ö., Ertekin İ., "İmaj ve Kurumsal İmaj Bağlamında Kent İmajı", The Turkish Online Journal of Design and Art and Communication, vol.8, pp.203-215, 2018 (Link)
Ertekin İ., Ilgin H.Ö., "Örgütsel İletişim Kuramları", THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION (TOJDAC), vol.8, pp.297-311, 2018 (Link)
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Küreselleşmenin Bir Yansıması Olarak Batı Kültürü Bağlamında Televizyon Dizileri", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.136-147, 2018 (Link)
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Destinasyon İmajı Araştırmaları Perspektifinden Marmaraereğlisi Üzerine Bir Değerlendirme", Sosyal Bilimler Metinleri, pp.2-15, 2018 (Link)
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği Mardin Televizyon Dizileri Örneği", Papers on Social Science, pp.72-81, 2017 (Link)
Ilgin H.Ö., Ertekin İ., "Social Responsibility Cognition In Higher Education", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.7, pp.686-696, 2017 (Link)
Ilgin H.Ö., "Televizyon Reklamına Umberto Eco BağlamındaBir Bakış Bir Çözümleme Çalışması", The Journal Of Social Science, vol.3, pp.351-364, 2016 (Link)
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması", Sosyal Bilimler Metinleri, pp.729-738, 2016 (Link)
Ilgin H.Ö., "Advergaming ve Marka İlişkisi", Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.3, pp.24-33, 2013 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ilgin H.Ö., Konuk N., "New Media Usage Of Universities For Corporate Communication The Case Of The TRNC Universities Instagram Usage", Twenty Eighth Annual World BusinessCongress, Nicosia, GUNEY KIBRIS RUM CUM., 12-16 Haziran 2019, pp.136-141
Ilgin H.Ö., "Kriz Yönetimi Ve Liderlik Ardern “They Are Us” Örneği", International Congress and Management, Economy and Policy Spring 2019, İstanbul, TÜRKIYE,
Ilgin H.Ö., Yeniceler İ., "NEW MEDIA AND DIGITAL SURVEILLANCE REFLECTIONS", Communication And Technology Congress 2019, İstanbul, TÜRKIYE, , vol.1
Ilgin H.Ö., Konuk N., "Marka İmajı ve Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya BMW ve Mercedes Örneği", International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2019, pp.257-265
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Yükseköğretimde Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Sahadaki Yansımaları Öğretmen Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme", International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring / ICOMEP’xx18-Spring, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.63-63
Ilgin H.Ö., "David Morley Televizyon İzleyici Araştırması Tekirdağ Örneği,2018", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi-ICPESS 2018, NİĞDE, TÜRKIYE, , pp.223-224
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Sosyal Sorumluluk Bağlamında Yükseköğretim Öğrencilerinde Milli Birlik Bilinci Gelişimi", International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring / ICOMEP’xx18-Spring, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.62-62
Ilgin H.Ö., Gülay S., Çelik Y., "Kamu Bankası Çalışanlarının Örgütsel Motivasyon Analizine Maslow Penceresinden Bakış Bir Odak Grup Çalışması", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), ,
Ilgin H.Ö., Çelik Y., Uruç H., "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya UygulamalarıBankalar Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi- ICPESS 2018, NİĞDE, TÜRKIYE, , pp.222-222
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği Mardin Televizyon Dizileri Örneği", International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.42-43
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Destinasyon İmajı Araştırmaları Perspektifinden Marmaraereğlisi Üzerine Bir Değerlendirme", International Congress Of Management, Economy And Policy ICOMEP’17, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Çevrimiçi Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme", International Congress Of Management, Economy And Policy ICOMEP’17, ,
Sirim V., Ilgin H.Ö., Uruç H., "Yükseköğretimde Öğrenci Kulüplerine İlişkin Özgün Bir Proje Örneği", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.209-209
Sirim V., Ilgin H.Ö., Uruç H., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Bir Örnek Uygulama MEMYO", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.211-211
Ilgin H.Ö., Ertekin , Yengin D.A., "A Unique Project Example Regarding Student Clubs in Higher Education in Turkey", Communication and Technology Congress (CTC), İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2017, pp.116-125
Yengin D.A., Ilgin H.Ö., Ertekin , "A Look on Public Relations Education in Turkey", Communication and Technology Congress (CTC), İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2017, pp.69-87
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması", International Congress of Management Economy and Policy, ,
Ilgin H.Ö., Uruç H., "Küreselleşmenin Bir Yansıması Olarak Batı Kültürü Bağlamında Televizyon Dizileri", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, ,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Vefa Sosyal Destek Grubu Çanakkale Örneği", in: İletişimde Seçme Konular 1, GEZGİN S, ÇİFTÇİ H., Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.387-413, 2020
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Sosyal Sorumluluk Alanı Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", in: İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Y.Gürhan TOPÇU, Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.67-82, 2020
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluk Instagram’da sosyalsorumluluk Etiketi Üzerine Bir Analiz", in: Dijital Çağda Değişen Medya Düzeni ve İletişim, Gezgin S., Çiftçi H., Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.115-139, 2020
Konuk N., Ilgin H.Ö., "Almanya’da Yaşayan Türklerin Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüme Bakış Açıları Bir Odak Grup Çalışması", in: İletişim Bilimleri Çalışmaları II, DOĞAN TOPÇU A., TOPÇU G., Eds., GENEL DAĞITIM Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.27-42, 2019
Ilgin H.Ö., Çelik Y., "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Dijital Medya: Telekomünikasyon Firmalarının Dijital Medya Kullanımları", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, SÖNMEZ S., ÖZÇOBAN E., BALKAN D., KARAKUŞ H., Eds., Gece Akademi, New York, pp.184-202, 2019
Çelik Y., Ilgin H.Ö., "Yeni Medyada Siyasal İletişim 2019 Yerel Seçimleri Tekirdağ Örneği", in: Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019/2, GÖREN Z., BABACAN H., Eds., IVPE, Cetinje, pp.338-353, 2019
Ilgin H.Ö., Çelik Y., "Siyasi Liderlerin Instagram Kullanımları:2018 Genel Seçimleri Üzerine Bir İnceleme", in: Sosyal Bilimler Siyaset ve Yönetim, ÇAVUŞ Mustafa Fedai, COŞKUN M. Burhaneddin, Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-14, 2018
Ilgin H.Ö., "Bir İletişim Öğesi Olarak Orta Asya’dan Anadolu’ya Renkler", İletişim Çalışmaları 2017, Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür Prof. Dr. Aytekin İşman, Ed., Sakarya Üniversitesi, SAKARYA, ss.347-362, 2018
Ilgin H.Ö., "Belediyelerde Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Instagram İBB PR Üzerine Bir Analiz", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar 2, Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Dr. Öğretim Üyesi Sena ÇOŞKUN, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.53-68, 2018
Ilgin H.Ö., Gülay S., Çelik Y., "Kamu Bankası Çalışanlarının Örgütsel Motivasyon Analizine Maslow Penceresinden Bir Bakış Bir Odak Grup Çalışması", in: Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Yakllaşımlar-2018, Yüksel Akay ÜNVAN, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.22-33, 2018
Ilgin H.Ö., Ertekin İ., Yenğin D. A., "A Unique Project Example Student Clubs In Higher Education In Turkey", in: CTC-2017 Communication And Technology CongressAnalog To Digital, Çankaya Özden, Yengin Hülya, Yengin, Deniz, Eds., Editografica s.r.l., Pianoro (Bologna), pp.116-125, 2017
Yenğin D.A., Ilgin H.Ö., Ertekin İ., "A Look On Public Relations Education İn Turkey", in: CTC-2017 Communication And Technology CongressAnalog To Digital, Çankaya Özden, Yengin Hülya, Yengin, Deniz, Eds., Editografica s.r.l., Pianoro (Bologna), pp.69-87, 2017
Ertekin İ., Ilgin H.Ö., Yenğin D. A., "An Instıtutıonal Management Crısıs Research In Socıal Medıa: Soma Case", in: CTC-2017 Communication And Technology CongressAnalog To Digital, Çankaya Özden, Yengin Hülya, Yengin, Deniz, Eds., Editografica s.r.l., Pianoro (Bologna), pp.144-152, 2017
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Twenty Eighth Annual World Business Congress, Lefkoşa, Haziran 2019
Communication And Technology Congress 2019, İstanbul, Nisan 2019
International Congress and Management, Economy and Policy Spring 2019, İstanbul, Nisan 2019
International Congress and Management, Economy and Policy Fall 2019, İstanbul, Kasım 2019
V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Kasım 2018
International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring , İstanbul, Nisan 2018
International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Kasım 2017
International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Mayıs 2017
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Ohrid, Mayıs 2016
Bilimsel Hakemlikler
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2020
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Business & Management Studies: An International Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Etkinlik Organizasyonu
Yeni Dünyada İletişim, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2020
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Yeni Medya ve Aile Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 17
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi