Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Görkem H., "Türkiye’de Kamu Sosyal Koruma Harcamaları Kapsamında Engellilere Yönelik Harcamalar: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Social Sciences Studies Journal, vol.Vol 5, pp.2855-2868, 2019
Görkem H., "Bologna Sürecinde Maliye Bölümleri ve Maliye Eğitimi: Öğrenci Görüşleri ", Journal of Life Economics, pp.13-40, 2014
Görkem H., Işık S., ""Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1968-2006")", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.405-424, 2008
Görkem H., Şahin M., "Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.19-29, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Görkem H., "The Impact of Turkey’s Environmental Policies on Central Government Budget ", 10th International Conference of Political Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 2019, pp.39-39
Görkem H., "Environmental Policies in Turkey: An Evaluation within the Context of the OECD Environmental Policy Stringency Index", 33.International Public Finance Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.257-260
Görkem H., "Environmental Taxation in Bulgaria and Romania: A Comparative Evaluation ", XVIII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, ROMANYA, 5-7 Eylül 2018, pp.22-22 (Link)
Görkem H., "Expenditures for Individuals with Disabilities As Part of Public Social Protection Expenditures In Turkey: A Comparative Evaluation", 6. International Congress on Current Debates in Social Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Aralık 2017, pp.327-327
Görkem H., "Bir Mali Politika Aracı Olarak Çevre Vergileri: Ba ltık Ülkeleri Örneği ", 7th International Conference on Eurasian Economies, Kaposvár, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.681-690
Görkem H., Şahin M., " Sustainable Development Strategies From The Perspective of Developing Countries in The Globalization Process ", International Strategic Management Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2005, pp.383-394
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Görkem H., "Bulgaristan ve Romanya'da Çevre Vergileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", 21.YY Perspektifinden Kamu Politikalarını Düşünmek Yeni Sorulara Yeni Cevaplar, Berksoy T., Şeren Kurular, G.Y. , Ed., Ekin Yayınevi, Ankara, ss.131-146, 2019
Görkem H., "Tracing Environmental Policies in Public Budget: The Case of Turkey (2006-2019)", in: Globalization, Poverty, Inequality, & Sustainability, Mavroudeas S.; Akar S.; Dobreva J., Eds., Ijopec Publication, London, pp.75-90, 2019
Altun T., Görkem H., "Employment Aspect of Energy Performance Practices in Buildings and Fiscal Policy Proposals for Turkey", in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. Mustafa Erdoğdu, Thankom Arun and Imran Habib Ahmad , Eds., IGI-Global, ., pp.368-394, 2016 (Link)
Görkem H., "Türk Yükseköğretim Sisteminde Maliye Eğitimi", Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Berksoy T., Şahin M., Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.251-286, 2014
Görkem H., "Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Kapsamında Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı , ANKARA, 2009
Görkem H., Şahin M., "Banka Özelleştirmelerinin İdeolojisi ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamalarından Dersler", Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama) , Kesik A., Falay N., Şahin M. , Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.181-193, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi