Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga MYO, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İİBF, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İdari Bilimler Fakültesi, 2000 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İİBF, İşletme, 01.09.2005 - 15.03.2006
VERDİĞİ DERSLER
Mali Tablolar Analizi, Lisans, 2018-2019
Genel Muhasebe-II, Lisans, 2018-2019
Genel Muhasebe-1, Lisans, 2018-2019
İleri Finansal Muhasebe, Doktora, 2018-2019
Şirketler Muhasebesi, Lisans, 2018-2019
Bilgisayarlı Muhasebe, Lisans, 2018-2019
Muhasebe Denetimi, Ön Lisans, 2012-2013
ileri Muhasebe, Yüksek Lisans, 2012-2013
İnşaat Muhasebesi, Ön Lisans, 2012-2013
Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Gezen, "TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RİSK VE PERFORMANS ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Doktora, S.Yavuzaslan, "Kurumsal Yönetişim İlkeleri Uygulamalarının Finansal Bilgi Manipülasyonu Üzerindeki Etkisi ve İMKB Şirketleri Üzerinde Sektörel Uygulama ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, F.Dereköy, "Sağlık İşletmelerinde Performans Ölçümü Ve Muhasebe Bilgi Sistemi İle İlişkilendirilmesi Temelinde Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, B.Sağiroğlu, "Türkiye'deki Perakende Sektörü Karlılığının Finansal Analizi: Ampirik Bir Çalışma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, A.Mohamed Mubarak , "Financial and strategic risk measurement and management of the clothing stores in Somaliland", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, S.Özdemir, "Türkiye'de İş Güvenliğinin Etkinliği, Ekonomik Maliyet ve AB Ülkeleriyle Karşılaştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Güvenç, "Termal Turizm İşletmelerinde Hata Ve Hilelerin Önlenmesinde Belge Sisteminin Önemi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, B.Dalgın, "Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi Ve Çanakkale Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, B.Yelkenci, "Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Şirket Birleşmeleri ve Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, O.Mercan, "Türkiye’deki Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Maliyet Yönetimi Uygulamalarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, B.Yılmaz, "Türkiye’de Sanayi İşletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanması ile AB Uygulamalarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, Z.Üzmez, "Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerindeki Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Eskin, "Enflasyon Ortamında Mali Tabloların Analizi ve Yönetsel Kararlara Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, Ş.Önem, "Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, S.Özçelik, "Türkiye’de Özel Sektör Yöneticilerinin Profili ve Türkiyenin Avrupa Birliği Adaylık Sürecine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi