Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1997-1999
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1986-1989
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 1982-1986
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Küresel Rekabet Ortamına Yönelik Maliyet Yönetim Yaklaşımları Işığında Bir Maliyet Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Bir Uygulama", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe ve Finansman Nisan, 1999.
Yüksek Lisans, "Kuyumculuk İşletmelerinde Tahmini Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması ve Stokların Değerlemesi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Eylül, 1989.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi