Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yoğun Bakım Hemşirelerinin İzolasyon Yöntemlerine Uyumu ve Nozokomiyal Enfeksiyona İlişkin Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi", BAP Diğer, TSA-2019-3016, Yönetici, Devam Ediyor
"Antipiretik Tedavinin İç Vücut Sıcaklığı ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 15067636/604-01-46, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi