Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öğüt S., Asgarpour H., Sekkin S., "The Protective Effect of Rosewater against DNA Damages and Oxidant and Antioxidant Parameters of Rats Exposed to Chlorpyrifos Ethyl", PUERTO RICO HEALTH SCIENCES JOURNAL, vol.38, no.2, pp.113-117, 2019 (Link)
Lotfie M., Mir Aghazadeh A., Asgarpour H., Noubakhat A., "Iranian nurses' knowledge, attitude and behaviour on skin care, prevention and management of pressure injury: A descriptive cross-sectional study", NURSING OPEN, vol.6, pp.1-6, 2019 (Link)
Asgarpour H., Kunter D., Norouzzadeh R., Heidari M., "The Effect of Testicular Self-Examination Education on Knowledge, Performance, and Health Beliefs of Turkish Men.", JOURNAL OF CANCER EDUCATION, vol.33, pp.398-403, 2018
Asgarpour H., Heidari M., Norouzzadeh R., Rahimi F., Kazemnejad A., Fallahi F., "Psychometric Evaluation of the Sex After Myocardial Infarction Knowledge Test in Iranian Context.", PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.54, pp.126-133, 2018
Asgarpour H., "Association Between Acute Pain and Hemodynamic Parameters in a Postoperative Surgical Intensive Care Unit", AORN JOURNAL, vol.105, pp.571-578, 2017
Asgarpour H., Norouzzadeh R., Heidari M., "Gender differences in symptom predictors associated with acute coronary syndrome: A prospective observational study.", INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING, vol.25, pp.13-8, 2016
Asgarpour H., Norouzzade R., Heidari M.R., Ogut S., Ulus M., "Risk factors associated with early symptoms of acute coronary syndrome related-age", EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING, vol.14, pp.S89-S90, 2015
Asgarpour H., Yavuz M., "Effects of peripheral cold application on core body temperature and haemodynamic parameters in febrile patients.", INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.20, pp.156-163, 2014
Asgarpour H., Yavuz M., "Effects of fever on haemodynamic parameters in neurosurgical intensive care unit patients.", INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING, vol.30, pp.325-32, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Asgarpour H., "Venöz Ayak Ülser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar", süleyman demirel üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, no.10, pp.333-339, 2019 (Link)
Duran Ü., Öğüt S. , Asgarpour H., Kunter D., "Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.46-55, 2018 (Link)
Asgarpour H., Çevik Akyıl R., Öğüt S. , "Effects of Peripheral Cold Application and Antipyretics onHemodynamic Parameters in Febrile ICU Patients Diagnosed withHospital-Acquired Infections", Ann Mil Health Sci Res., vol.16, pp.1-5, 2018 (Link)
Özvurmaz S., Asgarpour H., Güneş Z., "YAŞLILARDA UYKU KALİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESITSEL BIR ÇALIŞMA", Medical Sciences, cilt.13, ss.72-79, 2018 (Link)
Aydemir M., Asgarpour H., "Patients Complaints Associated with Mechanical Bowel Preparation Before Elective Colorectal Surgery: A Quasi-Experimental Hospital-Based Study", Annals of Military and Health Sciences Research, vol.16, pp.1-7, 2018 (Link)
Asgarpour H., Özvurmaz S., Kunter D., "Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerinde Manevi Bakıma Yönelik Algı ve Uygulama Modelinin Değerlendirilmesi", Journal of Contemporary Medicine, vol.7, pp.225-233, 2017
Asgarpour H., Şahin B., Gökçe S., Kunter D., Yönem H., "Assessing Factors Affecting on Critical Thinking Skills of Nursing Students: A Descriptive-Longitudinal Study", ASOS Journal, vol.3, pp.234-242, 2017
Heidari M., Asgarpour H., Norouzzadeh R., Temel E., Şahin B., "Assessment Patients’ Satisfaction Related on Quality of Care: A Cross-sectional Descriptive Study", Asian Journal of Medicine and Health, vol.3, pp.34-51, 2017
Asgarpour H., Gökçe S., "Fever Evaluation, Complication and Treatment in Surgical Patients", Clinical Medicine Research, vol.5, pp.11-15, 2016
Asgarpour H., Şahin B., Kunter D., Yönem H., Özsoy H., "Hospital-Acquired Infections in Internal-Surgical Intensive Care Unit Patients: A Retrospective Study", Clinical Medicine Research, vol.5, pp.6-10, 2016
Asgarpour H., Gokce S., Kunter D., Yonem H., "Evaluation of Self-Care Behaviours of Patients with Heart Failure", FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.24, ss.66-71, 2016
Asgarpour H., Özvurmaz S., Şahin B., "The Prevalence, Severity and Occupational Risk Factors of Low Back Pain among ICU Nurses", Ulutas Medical Journal, vol.2, pp.138-147, 2016
Asgarpour H., Yavuz Van Giersbergen M., "The Relationship Between Fever and Haemodynamic Parameters in Surgical Febrile Patients: A Review", SCIREA Journal of Clinical Medicine, vol.1, pp.136-145, 2016
Asgarpour H., Heidari M., Norouzzade R., "Comparison of Clinical Presentation Related on Risk Factors in Older and Younger Patients with Acute Coronary Syndrome", International Journal of Clinical Cardiology, vol.2, pp.6-10, 2015
Asgarpour H., Yaman H., Norouzzade R., Heidari M., Öğüt S., Gökçe S., "Therapeutic Properties of Zingiber officinale Roscoe: A Review.", European Journal of Medicinal Plants, vol.4, pp.1431-1446, 2014
Asgarpour H., Çam R., "Erkeklerin Kendi Kendine Testis Muayenesi ve Testis Kanseri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi", Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.22, ss.33-38, 2014
Asgarpour H., "Ameliyat Sonrası Ateş ve Hemşirelik Bakımı", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.309-322, 2012
Asgarpour H., Yavuz Van Giersbergen M., "Vücut Sıcaklığındaki Yükselmenin Hemodinamik Parametrelere Etkisi", Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.73-79, 2010
Asgarpour H., Demir Korkmaz F., "Açık Kalp Cerrahi Sonrası Hastalarında Hemşirelik Bakımı", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.26, ss.77-86, 2010
Asgarpour H., Demir Korkmaz F., "Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Hastalara Verilen Direkt Bakımın Türü ve Harcanan Zamanın İncelenmesi", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis, cilt.27, ss.27-36, 2010
Asgarpour H., Mohammadi I., Memarian R., "Effect of Self Care Education Program on Quality of Life of Hemophilia Adolescents ", Daneshvar Medicine, vol.18, pp.1-8, 2007
Asgarpour H., Mohammadi E., Memarian R., "Effects of Self care training program on quality life of Hemophilia adolescents", Daneshvar Medicine, vol.14, pp.1-8, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Asgarpour H., Yavuz Van Giersbergen M., "Effects Of Peripheral Cold Application On Core Body Temperature and Hemodynamic Parameters in Febrile Patients in The Neurosurgical ICU", 23. International Nursing Research Congress , AVUSTRALYA, - , pp.112-
Asgarpour H., Şahin B., Yönem H., "Yoğun Bakım Hemşirelerinde Bel Ağrısı Yaygınlığı, Şiddeti ve Hemşirelik Bakımları ile Bel Ağrısı Arasındaki İlişki. ", IX. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi., MUĞLA, TÜRKIYE, - , ss.189-
Asgarpour H., Gökçe S., Kunter D., Yönem H., "Evaluation of Self-Care Behaviours of Patients With Heart Failure", 20. International Nursing Research Conference, ISPANYA, - , pp.22-
Öğüt S., Asgarpour H., "Enviromental Factors On The Heavy Metal Content Of Raw Milk", 2nd International Confrence On Cement Industry, Energy and Environment, IRAN, - , pp.1-
Asgarpour H., Norouzzadeh R., Heidari M., "Risk Factors Associated With Early Symptoms of Acute Coronary Syndrome Related-Age", EuroHeartCare 2015, HIRVATISTAN, - , pp.245-
Asgarpour H., Norouzzadeh R., Heidai M., "Symptom Predictors of Acute Coronary Syndrome in Men and Women", 5th European Federation of Critical Care Nursing associations ve Serbian Nurses Society of Intensive Care, Anesthesia and Reanimation (EfCCNa and UINARS) Congress, SIRBISTAN, - , pp.87-
Asgarpour H., Norouzzade R., "Ameliyat Sonrası Dönemde Anestezi Yöntemlerine İlişkin Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler", 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2019, pp.226-230
Asgarpour H., Balkaya F., "Kök Hücre Bağışına İlişkin Toplum Farkındalığı", 1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, pp.318-318 (Link)
Asgarpour H., "Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüla İlişkin Komplikasyonlar ve Bakım İlkeleri", 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2019, pp.246-251
Asgarpour H., "Testis ve Meme Kanserlerinde Kendi Kendine Muayeneye İlişkin Toplum Farkındalığı", 1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, pp.320-320 (Link)
Asgarpour H., "EVIDENCE-BASED PRACTICES FOR PREVENTING NOSOCOMIAL INFECTIONS", MAHATMA GANDHI INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Delhi, HINDISTAN, 25-28 Eylül 2018, pp.117-120
Asgarpour H., Özsoy H., "Ameliyat Sonrsaı Ateşte Hasta Yönetimi", I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.178-178
Asgarpour H., Özsoy H., "Venöz Ayak Ülser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.176-176
Asgarpour H., "Zencefilin Terapötik Özellikleri: İran'da Bir Sistematik İnceleme", I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.632-632
Asgarpour H., Özvurmaz S., Özol D., "Association Between Sleep Problems And Health Related Quality of Life Among Seniors Women in Assisted Living Facilities.", 1.Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-23 Mart 2017, pp.67-67
Asgarpour H., Şahin B., Temel E., "Dahili-Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Ateşli Hastalarda Periferik Soğutma ve Antipiretik Tedavi Yöntemlerinin Hemodinamik Parametrelere Etkisi", 2. Uluslararası 10 Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.79-79
Asgarpour H., "İranda'da Bir Üniversite Hastanesinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma.", I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.742-742
Asgarpour H., Özsoy H., "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.75-75
Kunter D., Asgarpour H., "Üniversitede Öğrencilerinde Kendi Kendine Testis Muayenesi Uygulama Eğitim Etkinliğinin Champion Sağlık İnanç Modeline Göre Değerlendirilmesi.", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.56-56
Asgarpour H., Şahin B., "Ameliyat Sonrası Akut Ağrı ve Analjezik Tedavinin Hemodinamik Parametrelere Etkisi", IX. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.48-48
Asgarpour H., Şahin B., Kunter D., Yönem H., Özsoy H., "Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar: Retrospektif Bir Çalışma", IX. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.138-138
Asgarpour H., "Venöz Ülser Kavramı, Tedavisi ve İzleminde Hemşire Bakımının Yeri", Yara Bakım Kursu, AYDIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, ss.154-182
Asgarpour H., "Güvenli Sıvı Tedavisi", 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2013, ss.92-97
Asgarpour H., Yavuz Van Giersbergen M., "Ateşin Hemodinamik Parametrelere etkisi", 6. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Mayıs 2010, ss.18-18
Asgarpour H., Yavuz Van Giersbergen M., "Hastaların Ameliyat Öncesi Eğitim Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi", VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2009, ss.184-186
Asgarpour H., Demir Korkmaz F., "Determination Of The Time And Type Of Direct Care Givedn To Patients After Coronary Artery Bypass Graft", 4th Congress of Updation In Cardiology & Cardivascular Surgery, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Kasım - 2 Aralık 2008, pp.75-75
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Asgarpour H., "LAPAROSKOPİK CERRAHİ VE ANESTEZİ", Anestezi Teknikerliği, Mümin Polat, Ed., Kongre Kitabevi, Burdur, ss.69-88, 2020
Asgarpour H., Yavuz Van Giersbergen M., Akdolun Balkaya N., Kılınç Kılıçalp D., Öğüt S. , Gökçe S., et al., "Sistemlere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri", Nobel Tıp, ANKARA, 2018
Asgarpour H., " Gastrointestinal sisteme ilişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri-Kansere İlişkin Laboratuvar tetkikleri- Arteriyel Kan Gazları Yorumlama", Sistemlere İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri, Hossein ASGAR POUR, Ed., Nobel Tıp, Ankara, ss.20-436, 2018
Asgarpour H., "Ultrasonik Cerrahi Uygulamalar", Ameliyathane Hemşireliği, Yavuz Van Giersbergen M, Kaymakçı Ş , Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.703-710, 2015
Asgarpour H., "Anne ve Bebek Sağlığı ", in: Anne ve Bebek Sağlığı, Hamidizadeh S, ASGAR POUR H , Eds., Sanjesh Avval, Tahran, pp.21-249, 2004
Asgarpour H., Eds., "Anne ve Bebek Sağlığı", Sanjesh Avval, Tahran, 2004
Asgarpour H., "Ulusal Hemşirelik Uzmanlık Sınavı Bölümü", in: Companion Textbook of Nursing, Asgar Pour H, , Eds., Mir , Tahran, pp.345-386, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi