Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. İSMET UYSAL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Biyoloji
Ana Bilm Dalı : Botanik
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1868
Faks : +90 286 2180533
E Posta Adresi : iuysalcomu.edu.tr | ismetuysalhotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/iuysal/
Ofis : 141
Posta Adresi : ÇOMÜ Fen Ed. Fak. Biyo. Bl. 17020/Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1987-1990
Yüksek Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1985-1987
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Botanik-Zooloji, 1975-1975
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çanakkale Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Endemik Taksonların Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri Üzerinde İncelemele", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Haziran, 1990.
Yüksek Lisans, "Çanakkale Çevresinde Yetişen Bazı Boya Bitkilerinin Morfolojik, Ekolojik, Korolojik Özellikleri ve Boyacılık Yönünden İncelenmesi ", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Haziran, 1987.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Bitki Coğrafyası
Bitki Anatomisi
Etnobotanik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Multidisciplinary Sciences
Plant Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.09.2011 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 02.06.1997 - 30.10.2000
Bölüm Başkan Vekili, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, 02.01.1995 - 29.12.1995
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 01.06.1994 - 02.06.1997
Verdiği Dersler
Bitki Koruma, Lisans, 2013-2014
Botanikte Terminoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uluslararası Botanik Adlandırma Kuralları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitki Ekolojisi, Lisans, 2013-2014
Koruma Biyolojisi Çalışma Metodları, Doktora, 2012-2013
Tıbbi Bitkiler, Lisans, 2012-2013
Zehirli Bitkiler, Lisans, 2012-2013
Baharatlı Bitkiler, Lisans, 2012-2013
Tıbbi Bitkiler, Lisans, 2012-2013
Bitki Anatomisi, Lisans, 2012-2013
Bitki Anatomisi Lab., Lisans, 2012-2013
Bitki Anatomisi, Lisans, 2012-2013
Alpin Habitatların Biyolojisi, Doktora, 2012-2013
Bitki Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Doktora, 2012-2013
Bitki Koruma, Lisans, 2012-2013
Bitki Ekolojisi, Lisans, 2012-2013
Boya Bitkileri, Lisans, 2012-2013
Adaptif Bitki Yapısı ve Gelişimi, Doktora, 2012-2013
Tıbbi Bitkiler, Lisans, 2011-2012
Zehirli Bitkiler, Lisans, 2011-2012
Koruma Biyolojisi, Lisans, 2011-2012
Bitki Ekolojisi, Lisans, 2011-2012
Bitki Anatomisi, Lisans, 2010-2011
Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Ekonomik Bitkiler, Lisans, 2010-2011
Türkiye Florası ve Vejetasyonu, Lisans, 2010-2011
Herbaryum Tekniği, Lisans, 2010-2011
Bitki Koruma, Lisans, 2010-2011
Uluslararası Botanik Adlandırma Kuralları, Yüksek Lisans, 2010-2011
Botanikte Preparasyon Teknikleri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Ekonomik Bitkiler, Lisans, 2009-2010
Bitki Anatomisi, Lisans, 2009-2010
Türkiye Florası ve Vejetasyonu, Lisans, 2009-2010
Bitki Koruma, Lisans, 2009-2010
Herbaryum Tekniği, Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Doktora, O.Esen, "Endemik Alyssum pinifolium (Nyár.)Dudley ve Dianthus ingoldbyi Turril Üzerinde Koruma Biyolojisi Çalışmaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, T.Tütenocakli, "Yenice (Çanakkale) ve Çevresinde Tarımsal Bitki Biyoçeşitliliği ve Etnobotanik Araştırmalar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, E.Karabacak, "Türkiye’nin Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesindeki Salvia L. (Lamiaceae) cinsinin revizyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, O.Esen, "Kazdağı (Türkiye)'na Endemik Silene Bolanthoides Quézel, Contandr. & Pamukç. (Caryophyllaceae) Türünün Biyolojisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, M.Bozyel, "Termik santral toz atığının mısır (Zea mays L.) büyümesi üzerine etkisinin anatomik olarak incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, E.Yüzbaşioğlu, "Reşadiye (A6, Tokat, Türkiye) ve çevresinin etnobotaniği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Özmen, "Çanakkale (Türkiye)'de önemli kumul ve tuzcul alanların florası ve ekolojisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Onar, "Bandırma (Balıkesir) ve Çevresinin Etnobotaniği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, M.Tunali, "Kazdağı Alpinik Bölgesinde Yetişen Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojisi, Anatomisi ve Ekonomik Kullanımları Üzerinde Araştırmalar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, T.Tütenocakli, "Ayvacık (Çanakkale) ve Çevresinin Etnobotaniği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, E.Karabacak, "Ağı Dağı (B1 Çanakkale) ve Çevresinin Florası", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Catharanthus roseus (L.) G. Don Türünde Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin in vitro Somaklonal Varyasyon Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, 18 Mart Çan Termik Santrali Taban Kül Emisyonlarının Yakın Çevre Bitki-Toprak Örnekleri Üzerine Olası Etkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Farklı Dozlarda Molibden Uygulamasının Bakla (Vicia faba L.) Yetişen Topraklardaki Rhizobium Bakteri Populasyonu Üzerine Etkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Kazdağı (Türkiye)'na Endemik Silene Bolanthoides Quézel, Contandr. & Pamukç. (Caryophyllaceae) Türünün Biyolojisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Bazı Dört Uçlu Ligantların Cu (II), Fe (II) ve Ni (II) Komplekslerinin Termal Özellikleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, İzopropil ve Tert-Bütil Grupları İçeren Aromatik İmin Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Ekolojik Açıdan Kentsel Alan Kullanımları: Çanakkale Kent Merkezi Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Termik santral toz atığının mısır (Zea mays L.) büyümesi üzerine etkisinin anatomik olarak incelenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Reşadiye (A6, Tokat, Türkiye) ve çevresinin etnobotaniği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Türkiye’nin Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesindeki Salvia L. (Lamiaceae) cinsinin revizyonu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Türkiye'de Carlina L. Cinsine Ait Taksonların (Asteraceae) Polen Morfolojisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim, 2009
Tez Savunma, Çanakkale (Türkiye)'de önemli kumul ve tuzcul alanların florası ve ekolojisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Bandırma (Balıkesir) ve Çevresinin Etnobotaniği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2006
Tez Savunma, Kazdağı Alpinik Bölgesinde Yetişen Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojisi, Anatomisi ve Ekonomik Kullanımları Üzerinde Araştırmalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2005
Tez Savunma, Ağı Dağı (B1 Çanakkale) ve Çevresinin Florası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2002
Tez Savunma, Ayvacık (Çanakkale) ve Çevresinin Etnobotaniği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2002
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uysal İ., Ozturk M., Yücel E., Altay V., Karabacak E., "Soil-plant interactions in the monumental plane trees (Platanus orientalis) grove-Çanakkale-Turkey ", JOURNAL OF ENVİRONMENTAL BİOLOGY, vol.38, pp.1129-1137, 2017 (Link)
Uysal İ., Çelik S., Sağlam H., Güven K., "Antimicrobial And Antioxidant Activities Of Some Species Of Centaurea Collected From Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, no.2, pp.666-670, 2013 (Link)
Uysal İ., Gücel S., Tütenocakli T., Öztürk M., "Studies On The Medicinal Plants Of Ayvacik-Canakkale In Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.44, pp.239-244, 2012 (Link)
Uysal İ., Özdilek H.G., Öztürk M., "Effect Of Kiln Dust From A Cement Factory On Growth Of Vicia Faba L.", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.33, pp.525-530, 2012 (Link)
Uysal İ., Karabacak E., Öner Ş., Kurt F., "A Syntaxonomical Study Of The Pseudo-Alpine Vegetation Of Kazdagi (Turkey) And Two New Endemic Associations", Ekoloji, vol.20, no.80, pp.88-96, 2011 (Link)
Öztürk M., Uysal İ., Karabacak E., Çelik S., "Plant Species Microendemism, Rarity And Conservation Of Pseudo-Alpine Zone Of Kazdaği (Mt. Ida) National Park", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.778-786, 2011
Kahraman A., Bagherpour S., Karabacak E., Doğan M., Doğan H.M., Uysal İ., Celep F., "Reassessment Of Conservation Status Of The Genus Salvia (Lamiaceae) In Turkey Ii", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.36, pp.103-124, 2011 (Link)
Uysal İ., "An Overview Of Plant Diversity Of Kazdagi (Mt. Ida) Forest National Park, Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.141-147, 2010 (Link)
Özcan H., Akbulak C., Kelkit A., Tosunoğlu M., Uysal İ., "Ecotourism Potential And Management Of Kavak Delta (Northwest Turkey)", Journal of Coastal Research, vol.25, pp.781-787, 2009
Özcan H., Akbulak C., Kelkit A., Tosunoğlu M., Uysal İ., "Ecotourism potential and managment of Kavak Delta", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, pp.781-787, 2009
Öztürk M., Uysal İ., Gücel S., Mert T., Akçiçek E., Çelik S., "Ethnoecology Of Poisonous Plants Of Turkey And Northern Cyprus", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.40, pp.1359-1386, 2008
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., "Morphology,Anatomy, Ecology and Palynology of Two Centaurea Species from Turkey", BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.67-74, 2008 (Link)
Çelik S., Roselli S., Maggio A., Raccuglia R., Uysal İ., Kisiel W., Michalska K., Bruno M., "Guaianolides And Lignans From The Aerial Parts Of Centaurea Ptosimopappa", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.34, pp.349-352, 2006
Uysal İ., Çelik S., Özkan K., "Studies On The Germination Of An Endemic Species Centaurea Tomentella Hand.-Mazz.", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.38, pp.983-989, 2006 (Link)
Güvensen A., Uysal İ., Çelik A., Öztürk M., "Analysis Of Airborne Pollen Fall In Canakkale, Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.507-518, 2005
Çelik A., Güvensen A., Uysal İ., Öztürk M., "Differences In Concentrations Of Allergenic Pollens At Different Heights In Denizli, Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.519-530, 2005 (Link)
Çelik S., Roselli S., Maggio A., Raccuglia R., Uysal İ., Kisiel W., Bruno M., "Sesquiterpene Lactones From Anthemis Wiedemanniana", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.33, pp.952-956, 2005
Güven K., Çelik S., Uysal İ., "Antimicrobial Activity Of Centaurea Species", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.43, pp.67-71, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uysal İ., Koyuncu Ş., Esen O., Kökçü B., Şahin F., Peksüsler D., et al., "Thymus zygioides Grisebach var. zygioides’in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.24-37, 2017
Parlak M., Taş İ., Koyuncu Ş., Gür E., Uysal İ., "Eğimli Kiraz bahçesinde toprak erozyonu ve kiraz köklerinin anatomik yapısı", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.69--77, 2017
Kökçü B., Esen O., Uysal İ., "Çanakkale kent merkezindeki aktarlarda satılan tıbbi bitkiler", Biological Diversity and Conservation, vol.8, pp.80-91, 2015 (Link)
Türkmen C., Müftüoğlu N.M., Uysal İ., "Effect Of Fly Ash Applications On Heavy Metal Contents Of Soil And Corn Plant (Zea Mays L.)", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.2, pp.92-98, 2015
Öztürk M., Uysal İ., Gücel S., Altundağ E., Doğan Y., Başlar S., "Medicinal Uses Of Natural Dye-Yielding Plants In Turkey", Research Journal of Textile and Apparel, vol.17, pp.69-80, 2013
Uysal İ., Onar S., Karabacak E., Çelik S., "Ethnobotanical Aspects Of Kapıdağ Peninsula (Turkey)", Biological Diversity and Conservaition, vol.3, pp.15-22, 2010 (Link)
Uysal İ., "Ethnobotany Of Kazdağı (Mt.Ida) National Park And Its Environs, Turkey", IKES 2011 Proceeding and Abstracts, vol.1, pp.194-204, 2010
Güven K., Karabacak E., Çelik S., Uysal İ., "Antimicrobial Activity of Centaurea derderiifolia, Stachys aleurites and Anthemis aciphylla", Journal of Applied Biological Sciences, vol.3, pp.169-174, 2009
Karabacak E., Uysal İ., Doğan M., "Cultivated Salvia Species In Turkey", Biological Diversity and Conservation, vol.2, pp.71-77, 2009
Uysal İ., Güvensen A., Çelik S., Özçelik H., Öztürk M., "The Post Plant Diversity Of Gallipoli National Park (Turkey)", The Malaysian Forester, vol.71, pp.39-55, 2008
Çelik S., Karabacak E., Uysal İ., "Plants Have Been Collected From Mythological Kazdağı (Mt.Ida) National Park, West Turkey By Turkmens And Their Folk, Cultural And Social Uses", European Journal of Scientific Research, vol.19, pp.835-843, 2008
Mert T., Akçiçek E., Çelik S., Uysal İ., Öztürk M., "Ethnoecology Of Poisonous Plants From West Anatolia In Turkey", European Journal of Scientific Research, vol.19, pp.828-834, 2008
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., "Polen Studies On Some Turkish Endemic Species Of Centaurea L. (Asteraceae) ", European Journal of Scientific Research, vol.19, no.1, pp.144-149, 2007
Uysal İ., Müftüoğlu N.M., Demirer T., Karabacak E., Tütenocakli T., "Çanakkale’De Çimento Tozlarının Bazı Bitkilere Ve Topraklara Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.133-144, 2006
Uysal İ., Çelik S., Menemen Y., "Morphology, Anatomy, Ecology, Pollen And Achene Features Of Centaurea Polyclada Dc. (Sect. Acrolophus) In Turkey", The International Journal of Biological Sciences, vol.5, pp.176-180, 2005
Uysal İ., Çelik S., Oldacay M., "Antibacterial Activitiy Of Centaurea Species Having Ethnobotanical Features", Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.8, pp.1812-1813, 2005
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., "Centaurea Species In Turkey (B): Comparative Studies Of Two Related Species, C. Kurdica Reichardt And C. Scleropis Boiss.", The International Journal of Biodiversity Science and Management, vol.1, pp.121-127, 2005
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., "Centaurea Species In Turkey (A): Centaurea Odyssei Wagenitz (Asteraceae) In Kazdagi (Mt. Ida) National Park", Journal of Biodiversity Science and Management, vol.1, pp.113-120, 2005
Uysal İ., Çelik S., Oldacay M., "Antimicrobial Activity Of Anthemis Coelopoda Var. Bourgaei Boiss. And Anthemis Tinctoria Var. Pallida Dc. Species Having Ethnobotanical Features", Journal of Applied Sciences Ansinet Publication, vol.5, pp.639-642, 2005
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., Karabacak E., "Morphology, Anatomy, Ecology, Polen And Achen Structure Of Centaurea Consanguinea Dc. (Sect. Acrolopus)", International Journal of Botany, vol.1, pp.85-89, 2005
Uysal İ., Karabacak E., Seçmen Ö., Yalçın S., "The Flora Of Agricultural Areas And Their Environs In Çanakkale (Lapseki-Ezine)", Turkish Journal of Botany, vol.27, pp.103-116, 2003
Uysal İ., "Stachys Thirkei C.Koch (Kekikgiller) Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.10, ss.129-141, 2003
Uysal İ., Karabacak E., Tütenocakli T., "Çanakkale Çimento Fabrikası Bacalarından Çıkan Tozların Zeytin Ağaçlarının Gelişimi Ve Verimi Üzerine Etkileri", Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.12, ss.1-6, 2003
Uysal İ., "Stachys Cretica L. Subsp. Smyrneaea Rech. Fil. Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar", Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.11, ss.16-20, 2002
Uysal İ., "Çanakkale’De 1991-2001 Yılları Arasında Hava Kirliliği Sorunu", Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.11, ss.18-23, 2002
Uysal İ., "Astragalus Trojanus Stev. Endemik Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerinde Gözlemler", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.54-66, 2000
Uysal İ., Yücel E., Pirdal M., Öztürk M., "Çevre Çıkmazı Ve Çevre Biliminin Ana İlkeleri", Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.31, ss.9-13, 1999
Uysal İ., "Morphological, Anatomical And Ecological Studies On Two Turkish Endemic Species Collected From Kazdağı (B1 Balıkesir) Allium Sibthorpianum Schultes & Schultez Fil. And Allium Reuterianum Boiss.", Turkish Journal of Botany, vol.23, pp.137-149, 1999
Uysal İ., "Ballota Nigra L. Subsp. Anatolica Davis Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.67-77, 1997
Uysal İ., "Alyssum Pinifolium (Nyár.) Dudley Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, ss.105-120, 1996
Uysal İ., "Türkiye’De Endemizm Ve Çanakkale Yöresinin Endemikleri", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dergisi, cilt.1, ss.26-30, 1994
Uysal İ., "Papaver Virchowii Aschers. & Sint. Ex Boiss. Endemik Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.105-115, 1993
Uysal İ., Öztürk M., Pirdal M., "Morphology, Anatomy And Ecology Of Endemic Species Dianthus Ingoldbyi Turril", Journal of Faculty of Science Ege University, cilt.1, ss.30-38, 1992
Uysal İ., "Kazdağı (B1 Balıkesir) Endemik Bitkileri Üzerinde Araştırmalar I Allium Flavum L. Subsp. Flavum Var. Minus Boiss. Ve Muscari Latifolium Kirk.", Doğa Turk J. Botany, cilt.16, ss.299-310, 1992
Uysal İ., Öztürk M., Pirdal M., "Sideritis Trojana Bornm. Endemik Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", Doğa Turk J Bot, cilt.15, ss.371-379, 1991
Uysal İ., "Çanakkale İlindeki Bazı Boya Bitkilerinin Morfolojisi, Korolojisi Ve Boyacılıkta Kullanılması", Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.65-104, 1991
Uysal İ., Öztürk M., "Digitalis Trojana Ivan Endemik Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", Anadolu Üniv. Fen-Edeb. Fak. Derg., cilt.3, ss.53-61, 1991
Uysal İ., Öztürk M., "Tripleurospermum Baytopianum E.Hossain Ve Centaurea Polyclada D.C. Endemik Türlerinin Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar", Anadolu Üniv. Fen-Edeb. Fak. Derg., cilt.3, ss.37-51, 1991
Uysal İ., "Trichome (Tüy)- Örtü Tüyleri", Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.55-85, 1988
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uysal İ., Yücel E., Gücel S., Öztürk M., "Nutrient Turnover Studies on the Monumental Platanus Orientalis Trees from Çanakkale-Turkey", International Conference ''Applied Ecology: Problems, Innovations'', Tbilisi-Batumi, GURCISTAN, 7-10 Mayıs 2015, vol.1, no.1, pp.151-151 (Abstract)
Esen O., Gürbüz O. , Özen Ş., Kökçü B., Uysal İ., "Endemik Alyssum pinifolium (Nyár.) Dudley’ un Koruma Biyolojisi ", 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ, BOLU, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 2015, ss.70-70 (Link)
Tütenocakli T., Altundağ E., Uysal İ., "Yenice (Çanakkale) ve Çevresinde Etnobotanik Araştırmalar", 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ, BOLU, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 2015, ss.62-62 (Link)
Uysal İ., Yüzbaşioğlu E., "Reşadiye (A6,Tokat) Ve Çevresinin Etnobotaniği", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.103-103
Kökçü B., Esen O., Uysal İ., "Çanakkale Kent Merkezindeki Aktarlarda Satılan Tıbbi Bitkiler ", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.440-440
Uysal İ., Tunali M., "Kazdağı Pseödoalpin Bölgesinde Yetişen Allium Kurtzianum Asch.& Sint. Ex Kollmann Ve Allium Guttatum Stev. Ssp. Guttatum Taksonlarının Morfolojisi, Anatomisi, Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar", The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit (IKES 2013), TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, pp.33-41
Tütenocakli T., Uysal İ., "Nevruz Köyü (Yenice, Çanakkale) Etnobotanik Bir Çalışma", The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit (IKES 2013), TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013
Esen O., Uysal İ., "Anatomical Investigations On Silene Bolanthoides Que’Zel, Contandr.&Pamukç. (Caryophyllaceae) Which Is Endemic To Kazdagi (Turkey)", The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit (IKES 2013), TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, pp.77-81
Tütenocakli T., Uysal İ., "Ayvacık (B1, Çanakkale) Ve Çevresinin Etnobotaniği", III. Ulusal Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.561-570
Uysal İ., Tunali M., "Kazdağı Psödoalpin Bölgesinde Yetişen Bazı Soğanlı Bitki Taksonlarının Morfolojisi, Anatomisi, Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar", Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.13-21
Uysal İ., Özmen H., "Çanakkale'De Önmeli Kumul Ve Tuzcul Alanların Florası Ve Ekolojisi", 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012, ss.669-670
Bozyel M.E., Uysal İ., "Çan Termik Santral Taban Külünün Mısır (Zea Mays, Poaceae) Büyümesi Üzerine Morfolojik, Anatomik Ve Fizyolojik Etkileri", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Uysal İ., Öztürk M., "Risk Categories And Conservation Strategies For Endemic And Rare Plants Within The Plant Diversity Of Kazdağı", International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit (IKES 2011), TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011
Uysal İ., Tunali M., Karabacak E., Esen O., "Kazdağı Psödoalpinik Bölgesinde Yetişen Tulipa Sylvestris L., Scilla Bifolia L. Ve Gagea Bohemica Schult.F. Taksonlarının Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2011
Esen O., Özdilek H.G., Uysal İ., "Çanakkale Şehir Merkezinde Dış Ortam Hava Kalitesi Ve Hava Kirliliği Ile Tetiklenen Hastalık Morbiditeleri (2005-2011)", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 4-7 Ekim 2011
Celep F., Doğan M., Akaydin G., Kahraman A., Bagherpour S., Karabacak E., Uysal İ., "Biodiversity In The Genus Salvia L. (Lamiaceae) In Turkey", Biosystematics Berlin 2011, ALMANYA, 21-27 Şubat 2011
Uysal İ., Tunali M., "The Morphology, Anatomy, Ecology, And Conservation Strategies Of Some Endemic Bulbous Plant Taxa Growing In Pseudoalpin Region Of Mount Ida", International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit (IKES 2011), TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011
Uysal İ., "Ethnobotany Of Kazdagi (Mt. Ida) National Park And Its Environs, Turkey", International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit (IKES 2011), TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, pp.194-204
Celep F., Kahraman A., Bagherpour S., Karabacak E., Başer B., Doğan M., Akaydin G., Pehlivan S., Uysal İ., "Revision Of The Genus Salvia L. (Labiatae) In Turkey", XIII. OPTIMA Conference, TÜRKIYE, 16-22 Mart 2010
Uysal İ., Karabacak E., Özcan H., "Halofit Salicornia Fragilis P.W.Ball. & Tutin Ve Salsola Kali L. Türlerinin Anatomisi", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-15 Haziran 2010, ss.283-284
Karabacak E., Erginal A.E., Uysal İ., Özcan H., "Çanakkale Kavak Deltası Floristik Kompozisyonunun Uzaktan Algılama Yöntemi Ile Gösterimi", XX. UIusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-15 Haziran 2010, ss.584-585
Uysal İ., Karayilmaz E., Karabacak E., Özdilek H.G., "Effect Of Kiln Dust From A Cement Factory On Growth Of Vicia Faba L.", International Conference on Plans & Environmenal Pollution, TÜRKIYE, 6-11 Temmuz 2009, pp.525-530
Uysal İ., Güvensen A., Çelik S., Özçelik H., Öztürk M., "The Post Fire Plant Diversity Of Gallipoli National Park (Turkey)", The Malaysian Forester, TÜRKIYE, 1-8 Mayıs 2008, vol.71, pp.39-55
Karabacak E., Uysal İ., Tütenocakli T., Özmen H., Yüzbaşioğlu E., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Yerleşkesi Bitkileri", Çanakkale: Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 25-31 Ağustos 2008, ss.227-250
Uysal İ., Avcioğlu N., Karabacak E., "Çan İlçesinin Köylerinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler", Çanakkale Çan Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 25-31 Ağustos 2008, ss.127-142
Güvensen A., Uysal İ., Çelik S., Öztürk M., "The Post–Fire Soil Characteristics Of Gallipoli Historical National Park- Turkey", International Conference on Environtment: Survival and Sustainability, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007
Çelik S., Uysal İ., Öztürk M., "Plant Diversity And Ecological Relations Of Gallipoli Peninsula Historical National Park Canakkale-Turkey", International Conference on Environtment: Survival and Sustainability, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007
Yalçın S., Karabacak E., Uysal İ., "Investigation On The Helianthus Annuus L. Grown From Seeds Exposed To The Magnetic Field", International Conference on Environtment: Survival and Sustainability, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, pp.19-24
Yalçın S., Karabacak E., Uysal İ., " Investigation On Growing Up Of Helianthus Annuus L. Seeds Which Were Exposed By Magnetic Field", International Conference on Environtment: Survival and Sustainability, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007
Uysal İ., Güvensen A., Çelik S., Özçelik H., Öztürk M., "International Conference On Environtment: Survival And Sustainability", The Post Fire Plant Diversity of Gallipoli, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., Özkan K., Öztürk M., "Ecolgy And Conservation Of Centaurea Amanicola Hub. Mor. (Asteraceae) A Vulnerable Endemic Species From Amanos Mountains, Türkiye", 1st European Congress of Conservations Biology, MACARISTAN, 22-26 Ağustos 2006
Karabacak E., Uysal İ., Öner Ş., "Morphological Features Of Achenesof Some Endemic Centaurea Species Using Sem", IV. Balkan Botanical Congress, BULGARISTAN, 20-26 Haziran 2006
Uysal İ., Çelik S., Avcioğlu N., Karabacak E., Öztürk M., "Ethnobotany Of Çan (Çanakkale) From Turkey", IV. Balkan Botanical Congress, BULGARISTAN, 20-26 Haziran 2006
Çelik S., Uysal İ., Menemen Y., Öztürk M., "Studies On The Morphology Of Achenes Of Some Endemic Centaurea Species Of Turkey Using Scanning Electron Microscope", IV. BBC Sofia, BULGARISTAN, 20-26 Haziran 2006, pp.186-191
Uysal İ., Müftüoğlu N.M., Demirer T., Karabacak E., Tütenocakli T., "The Effect Of Cement Dust On Some Plants And Soil In Çanakkale", 2nd International Natural Protection Symposium, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005
Uysal İ., Özden B., Uğur A., "Bazı Liken Ve Karayosunu Türlerinin Kazdağı Bölgesinde Radyoaktif 210 Atmosferik Akısının Değerlendirilmesinde Kullanılması", Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 2004, ss.161-164
Özden B., Uğur A., Uysal İ., "Bazı Liken Ve Karayosunu Türlerinin Kazdağı Bölgesinde Radyoaktif 210 Atmosferik Akısının Değerlendirilmesinde Kullanılması", Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 2004
Uysal İ., Yalçın S., Karabacak E., "Manyetik Alanın Helianthus Annuus L. Tohumları Üzerine Etkisinin Morfolojik Ve Anatomik Olarak İncelenmesi", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 21-24 Haziran 2004
Uysal İ., Erkin A., Karabacak E., "Çanakkale Kent Merkezinde Trafik Yoğunluğuna Bağlı Kirlenmenin Atriplex Halimus L. Üzerine Etkisinin Anatomik Yönden Incelenmesi", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 21-24 Haziran 2004
Tütenocakli T., Uysal İ., "Ayvacık Ve Çevresinde (B1,Çanakkale) Etnobotanik Bir Çalışma", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 21-24 Haziran 2004
Karabacak E., Uysal İ., "Ağı Dağı Ve Çevresinin (Çanakkale) Floristik Kompozisyonu", XVII. Ulusal Biyoloji Kongres, ADANA, TÜRKİYE, 21-24 Haziran 2004
Uçucu G., Uysal İ., " Bağ Küllemesi Etmeni Olan Uncinula Necator (Schw.) Burr.’Un Vitis Vinifera’Daki Etkisinin Morfolojik Ve Anatomik Olarak Araştırılması", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 25-29 Ağustos 2003
Uysal İ., Yalçın S., Karabacak E., Çelik S., "Gama Radyasyonun Helianthus Annuus L. Çeşitleri Üzerine Etkisinin Morfolojik Ve Anatomik Yönden İncelenmesi", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 25-29 Ağustos 2003
Uysal İ., Karabacak E., Tütenocakli T., "Çanakkale’De Çimento Tozlarının Zeytin Ağaçlarının Gelişimi Ve Meyve Verimi Üzerine Etkileri", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2002
Güvensen A., Uysal İ., Çelik A., Karabacak E., "Çanakkale İlinin Atmosferik Polen Takvimi", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2002
Seçmen Ö., Uysal İ., Karabacak E., "Aydıncık (Kefaloz-Gökçeada)’Nın Kumul Ve Bataklık Florası Ve Vejetasyonu", Ulusal Ege Adaları Toplantısı, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 10-11 Ağustos 2001, ss.10-11
Uysal İ., "Çanakkale Çevresinde Yetişen Bazı Boya Bitkileri", Trakya Florası Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 28-29 Nisan 1998
Uysal İ., "Stachys Thirkei C.Koch Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerinde İncelemeler", II.Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 1998
Güvensen A., Uysal İ., Çelik A., Öztürk M., "Karabiga Burhaniye Arasındaki Kıyı Bitki Örtüsüne Olan Çevresel Baskıların İrdelenmesi", Çanakkale İli Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 9-13 Eylül 1997
Öztürk M., Uysal İ., Dalgiç R., Sayar A., Gökmen D., "Çevre Sorunlarının Çözümünde Çok Amaçlı Bitkisel Sistemlerin Kullanımı", Manisa: Gediz Havzası II. Tarım, Erozyon ve Çevre Sorunları Sempozyumu, MANİSA, TÜRKİYE, 7-9 Ekim 1996
Uysal İ., "Çanakkale’De Hava Kirliliği Sorunu", Çanakkale İli Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 9-13 Eylül 1996, ss.1-13
Güvensen A., Uysal İ., Çelik A., Öztürk M., "Karabiga Burhaniye Arasındaki Kıyı Bitki Örtüsüne Olan Çevresel Baskıların Irdelenmesi", Çanakkale İli Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 9-13 Eylül 1996, ss.1-8
Dalgiç R., Güvensen A., Çelik A., Uysal İ., "Çanakkale Yöresi Ballarının Palinokimyasal Yönden Incelenmesi", I. Palinoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Aralık 1995
Uysal İ., Pirdal M., Öztürk M., Güvensen A., "Aristolochia Hirta L. Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", XII.Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 1994
Uysal İ., Pirdal M., Öztürk M., "Aristolochia Hirta L. Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", XII. Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.252-256
Uysal İ., Öztürk M., Pirdal M., "Colchicum Burttii Meikle Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", XII. Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.154-158
Uysal İ., Öztürk M., Pirdal M., "Campanula Lyrata Lam. Subsp. Lyrata Endemik Taksonunun Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi", XII. Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 1994, ss.247-251
Kitap ve Kitap Bölümleri
Uysal İ., Kökçü B., "Etnobotanik Bilgisi-Çanakkale Lapseki,ve Çevresinin Etnobotaniği ", ICS Books , Dubai, 2017 (Link)
Tütenocakli T., Uysal İ., "An Ethnobotanical Study In Nevruz Village (Yenice, Çanakkale, Turkey)", in: Environment And Ecology In Mediterranean Region-II, Efe R, Ozturk M , Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.359-372, 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye’de Yayılış Gösteren Salvia L. (Lamiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 104T450, Araştırmacı, 2008
"Kavak Deltası (Saros Körfezi) Flora ve Avifaunası Özellikleri, Halofit-Toprak ilişkisi ve Kıyı Kumul Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS ile Haritalanması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 105Y128, Araştırmacı, 2008
"Termik Santral Toz Atığının mısır (Zea mays L.) Büyümesi Üzerine Etkisinin Anatomik Olarak İncelenmesi", BAP Y.Lisans, (BAP) 2009/138, Yönetici, 2011
"Çanakkale’ de (Türkiye) Önemli Kumul ve Tuzcul Alanların Florası Ve Ekolojisi", BAP Y.Lisans, (BAP) 2008/27, Yönetici, 2009
"Türkiye’nin Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesindeki Salvia L. (Lamiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu", BAP Doktora, (BAP) 2007/14 , Yönetici, 2009
"Kazdağı Alpinik Bölgesinde Yetişen Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojisi, Anatomisi ve Ekonomik Kullanımları Üzerinde Araştırmalar ", BAP Y.Lisans, (BAP) 2004/23, Yönetici, 2005
"Çanakkale'de Çimento Tozlarının Bitkilerdeki ve Topraktaki Etkileri ", BAP Y.Lisans, (BAP) 2002/44, Yönetici, 2005
"Ağı Dağı (Çanakkale,B1) ve Çevresinin Florası ", BAP Y.Lisans, (BAP) 2000/18, Yönetici, 2002
"Lapseki-Ezine (Çanakkale) ve Çevresi Tarım Alanları Florası ", BAP Y.Lisans, (BAP) 1999/14, Yönetici, 2001
"Endemik Alyssum pinifolium (Nyár) Dudley ve Dianthus ingoldbyi Turril Üzerinde Koruma Biyolojisi Çalışmaları", BAP Doktora, FDK-2015-483, Yönetici, Devam Ediyor
"Lapseki (A1/A), Çanakkale, Türkiye) ve Çevresinin Etnobotaniği", BAP Y.Lisans, FYL-2015-447 , Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi