Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA AVCIOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Coğrafya
Ana Bilm Dalı : Fiziki Coğrafya
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1797
E Posta Adresi : m_avcioglucomu.edu.tr | mustafaavcioglugmail.com
Web Adresi : http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-2033
Ofis : Fen Edebiyat Fakültesi 1. Kat Oda No:130
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 17020 ÇANAKKALE
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2009-2016
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2006-2009
Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2000-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı Kıyılarının Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfolojisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, "Çanakkale Boğazı Kıyılarının Morfotektonik Nitelikleri Ve Bunun Jeolojik Anlamı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Nisan, 2009.
Yabancı Diller
Almanca, İyi
Araştırma Alanları
Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)
Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)
Yapısal Jeoloji
Jeoloji Mühendisliği
Kıyı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Geological
Geology
Geosciences, Multidisciplinary
Geography, Physical
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2016 - 2019
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - 2016
Verdiği Dersler
Bilgisayar Destekli Çizim, Lisans, 2018-2019
Genel Jeoloji, Lisans, 2018-2019
Morfotektonik, Lisans, 2018-2019
Bilgisayar Destekli Çizim, Lisans, 2018-2019
Genel Jeoloji, Lisans, 2018-2019
Morfotektonik, Lisans, 2017-2018
Bilgisayar Destekli Çizim, Lisans, 2017-2018
Genel Jeoloji, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Erginal A.E., "Beachrock formation on the coast of Gökçeada Island and its relation to the active tectonics of the region, Northern Aegean Sea, Turkey", QUATERNARY INTERNATIONAL, vol.2016, pp.141-152, 2016 (Link) (Abstract)
Öztürk M.Z., Erginal A.E., Kiyak N.G., Demirci A., Ekinci Y.L., Cürebal İ., et al., "Records of repeated drought stages during the Holocene, Lake Iznik (Turkey) with reference to beachrock", QUATERNARY INTERNATIONAL, vol.408, pp.16-24, 2016 (Link) (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Kiyak N.G., Kapan-Yesilyurt S., Yiğitbaş E., "A Preliminary Note On Depositional Characteristics And Optical Luminescence Age Of A Marine Terrace, Strait Of Canakkale, Turkey", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.29, pp.225-230, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Bozcu M., Ozturk M.Z., Avcioğlu M., Öztura E., "First Record Of Beachrock On Black Sea Coast Of Turkey: Implications For Late Holocene Sea-Level Fluctuations", SEDIMENTARY GEOLOGY, vol.294, pp.294-302, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Avcioğlu M., Ozturk M.Z., Türkeş M., Yiğitbaş E., "Depositional Characteristics Of Carbonate-Cemented Fossil Eolian Sand Dunes: Bozcaada Island, Turkey", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.29, pp.78-85, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Erginal A.E., Kiyak N.G., Ozturk M.Z., Yiğitbaş E., Bozcu M., Avcioğlu M., Öztürk B., "First Note On Marine-Like Cementation Of Late Holocene Beachrock, Iznik Lake (Turkey)", GEOCHRONOMETRIA, vol.39, pp.76-83, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Erginal A.E., Kiyak N.G., Ozturk M.Z., Bozcu M., Avcioğlu M., Yiğitbaş E., "Cementation characteristics and age of beachrocks in a fresh-water environment, Lake Iznik, NW Turkey", SEDIMENTARY GEOLOGY, vol.243, pp.148-154, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Öztürk M.Z., Çakir Ç., Avcioğlu M., Ertek T.A., Evren N., Erginal A.E., "Şile (İstanbul) Eolinitlerindeki Çözünme Borularının Kökeni Üzerine Ön Bulgular", Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.67-79, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Öztürk M.Z., Demirci A., Ekinci Y.L., Türkeş M., et al., "Physico-Chemical Features and Subsurface Nature of Coastal Dunes on Bozcaada Island, NW Turkey", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.2, pp.1-15, 2015 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Erginal A.E., "Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarında Gözlenen Güncel Antropojenik Etkiler", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, ss.517-518 (Link) (Özet) (Abstract)
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Erginal A.E., "Yalıtaşı Oluşuklarının Paleosismolojide Kullanımı: Kuzey Ege'de Bir Eski Depreme Ait Veriler - Gökçeada Yalıtaşları", Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, ss.15-16 (Özet) (Abstract)
Karaca Ö., Avcioğlu M., Ateş Ö., Özden S., "An Example of Campus Information Systems: Çanakkale Onsekiz Mart UniversityTerzioğlu Campus", International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG-2017), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.47-47
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Erginal A.E., "Gökçeada Ve Bozcaada (Kuzey Ege) Kıyılarındaki Yalıtaşları Ve Oluşum Koşulları", Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, ss.23-24 (Özet) (Abstract)
Avcioğlu M., Kapan S., Kırcı Elmas E., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "Çanakkale Boğazı Kıyılarındaki Denizel Taraçaların Stratigrafisi-Paleontolojisi", 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2016, ss.35-38 (Özet) (Abstract)
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Kırcı Elmas E., Erginal A.E., Kapan S., Kiyak N.G., "Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarının Gelişim Yaşı ve Jeolojik Anlamı", Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, ss.33-34 (Özet) (Abstract)
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Erginal A.E., "Gökçeada Beachrock Formations and Their Geological Implications", 5. International Earthquake Symposium, KOCAELİ, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, pp.340-341 (Özet) (Abstract)
Avcioğlu M., Kiyak N.G., Yiğitbaş E., Erginal A.E., "Denizel Taraçaların OSL Tarihlendirmesinde U, Th K ve CaCO3 İçeriğinin Önemi ve Hata PayıAçısından Değerlendirilmesi: Çanakkale Boğazı Kıyılarından Örnek Çalışmalar", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.7-8 (Özet)
Demircan H., Avcioğlu M., "Trace Fossils on the Shelly Terrace Units. An Example from along the Southwestern of Lapseki Palaeoshoreline, Çanakkale, Turkey", 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG), MUĞLA, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2014, pp.95-95
Avcioğlu M., Erginal A.E., Kıyak N.G., Yiğitbaş E., Kapan Yeşilyurt S., "Marine Terraces of the Çanakkale Strait in the Light of Corrected OSL Ages", Implications of Late Quaternary Sea Level Changes onthe Mediterranean and Black Sea Coasts, MEDBLACKS2014, International Workshop, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 6 Eylül 2014, pp.19-19 (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "Gökçeada Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumu Ve Holosen Deniz Seviyesi Değişimleri Açısından Önemi", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.166-167 (Özet)
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., "Holocene Sea Level Change Indıcators of Northeast Aegean: Gökçeada And Bozcaada Beachrocks", Implications of Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts, MEDBLACKS 2014, International Workshop, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 6 Eylül 2014, pp.49-49 (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Kiyak N.G., Yiğitbaş E., Kapan Yeşilyurt S., "İkizlerçeşme Denizel Taraçası, Çanakkale Boğazı: Güncellenmiş OSL tarihleri ve Paleontolojik Göstergeler", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.162-163 (Özet)
Erginal A.E., Öztura E., Öztürk M.Z., Kırcı Elmas E., Avcioğlu M., Bozcu M., "Parion Antik Kenti (Çanakkale, KB Anadolu) Kıyısında Yalıtaşı Oluşumu", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.174-175
Öztura E., Erginal A.E., Ekinci Y.L., Kıyak N.G., Demirci A., Öztürk M.Z., et al., "Cement Fabrics, Osl Age And Subsurface Nature Of Beachrock, Lake İznik, Nw Turkey", The Third International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, pp.242-242 (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "Bozcaada Eolinitlerinin Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi: Çökel Kayıtlarının Geç Pleistosen Kıyı Dinamikleri Açısından Göstergeleri", 3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.18-19
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "İçmecedere Yalıtaşı’nın (Bozcaada-Çanakkale) Analitik Yöntemlerle İncelenmesi", 3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.122-123
Öztürk M.Z., Ekinci Y.L., Demirci A., Avcioğlu M., Erginal A.E., "Bozcaada Batı Kesiminde Kıyı Kumullarının Gelişimi", 3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.752-758
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "Petrographical and Geochemical Investigation of Bozcaada Eolinite: Significance on the Pleistocene Coastal Dynamics of the Depositional Records", International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2012 (IESCA-2012), İZMİR, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2012, pp.266-266 (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "İçmecedere Beachrock (Bozcaada-Çanakkale-Türkiye): Results and Significance of Analytical Studies", International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2012 (IESCA-2012), İZMİR, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2012, pp.275-275 (Abstract)
Erginal A.E., Kiyak N.G., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Bozcu M., et al., "Duraylı izotoplar, çimento türleri ve optik lüminesans yaşlarına göre İznik Gölü yalıtaşlarının paleo-ortamsal göstergeleri", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.194-195
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., "Doğru Akım Özdirenç Yönteminin Jeomorfolojik Çalışmalarda Kullanımı: Çanakkale Yöresinden Örnek Çalışmalar", 6.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, ss.275-276
Erginal A.E., Kiyak N.G., Yiğitbaş E., Bozcu M., Cürebal İ., Öztürk M.Z., et al., "Beachrock formation on a freshwater lake environment, Lake Iznik coast, Turkey: a preliminary assessment of microanalytical data and optical uminescence ages", IGCP 521 - INQUA 0501 Sixth Plenary Meeting and Field Trip, Rodos, YUNANISTAN, 27 Eylül - 5 Ekim 2010, pp.69-71
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., Kiyak N.G., Kapan Yeşilyurt S., "İkizlerçeşme Denizel Taraçasının (Çanakkale Boğazı) Stratigrafi, Paleontoloji ve OSL Yaş Verilerine Dayalı Yorumu", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.321-322
Erginal A.E., Kiyak N.G., Yiğitbaş E., Bozcu M., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., et al., "İznik Gölü Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumu: Ortam Ve Tarihleme Sonuçlarının Ön Değerlendirmesi", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, AFYON, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2010, ss.9-12
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Avcioğlu M., Ergen T.Ö., "Depositional Characteristics And Subsurface Geometry Of The Bozcaada Coastal Eolianite Using Eri And Geomorphological Data", The 2nd International Geography Symposium, Mediterranean Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, pp.89-89 (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Kiyak N.G., Yiğitbaş E., "Çanakkale Boğazı Doğu Kıyısında (Çardak) Bir Pleyistosen Kıyı Kumulu İstifi: Çökelme Ortamı ve Yaş İlişkileri", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, AFYON, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2010, ss.4-5
Kiyak N.G., Erginal A.E., Yiğitbaş E., Bozcu M., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., et al., "Level of Lake Iznik from late Neolithic to the last two millenia inferred from beachrock ages", 2nd Symposium ARCH_RNT Archaeological Research and New Technologies, Rodos, YUNANISTAN, 21-23 Ekim 2010, pp.26-26 (Abstract)
Avcioğlu M., Erginal A.E., Yiğitbaş E., Kiyak N.G., "Çayırdere ve İkizlerçeşme Denizel Taraçalarının (Nara Burnu Doğusu, Çanakkale Boğazı) Karşılaştırmalı Çökelme Ortamı Yorumu ve Optik Lüminesans Yaşları", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, AFYON, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2010, ss.13-14
Avcioğlu M., Erginal A.E., Kiyak N.G., Yiğitbaş E., "Çanakkale Boğazı’ndaki Denizel Taraçaların Çökelme Nitelikleri ve Mutlak Yaşları", Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 13. Çalıştayı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2009, ss.8-8
Avcioğlu M., Yiğitbaş E., Kiyak N.G., Erginal A.E., "Absolute ages and depositional characteristics of coastal terraces on the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey", IGCP 521 - INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, İZMİR, TÜRKIYE, 22-31 Ağustos 2009, pp.26-27 (Abstract)
Özden S., Ateş Ö., Şengün F., Tunç İ. O., Erenoğlu O., Şanliyüksel D., et al., "Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri", Gökçeada Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-27 Ağustos 2008, ss.47-58 (Abstract)
Avcioğlu M., Şengün F., "Karabiga (Çanakkale) ve Çevresinin Jeoloji Haritasının Uzaktan Algılama Kullanılarak Hazırlanması", 30.Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2007, ss.203- 203 (Özet) (Abstract)
Özçelik M., Sener E., Avcioğlu M., "GIS-Based Kinematics Slope Analysis: A Case Study of Coastal Zone in Egirdir (Isparta-Turkey) Settlement Area", International Earth Sciences Colloquim on the Aegean regions, IESCA 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2005, pp.207-207
Sener E., Ünsal A., Avcioğlu M., Cengiz O., "Uydu Görüntüleri ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) kullanılarak Davras Dağı (GD Isparta) ve Çevresinin Jeolojik, Çizgisellik ve Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2003, ss.275-276
Kitap ve Kitap Bölümleri
Avcioğlu M., Karaca Ö., Cameselle C., Eds., "Book of Abstracts, The 16th International Symposium on Electrokinetic Remediation", ÇOMÜ, Çanakkale, 2018 (Link)
Avcioğlu M., Toksoy-Köksal F., Kurttaş T., Eyüboğlu Y., Baba A., Yiğitbaş E., Ed., "71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı ", TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, ANKARA, 2018 (Link)
Özden S., Ateş Ö., Avcioğlu M., Bekler T., Demirci A., Gündoğdu E., et al., Ed., "Aktif Tektonik Araştırma Grubu Atag 22. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı", ÇOMÜ, ÇANAKKALE, 2018 (Link)
Özden S., Akbulak C., Erenoğlu R.C., Karaca Ö., Sariş F., Avcioğlu M., Ed., "Abstract Book of International Symposium on GIS Applicatıons in Geography & Geosciences", ÇOMÜ, ÇANAKKALE, 2017 (Link)
Özden S., Akbulak C., Erenoğlu R.C., Karaca Ö., Sariş F., Avcioğlu M., Eds., "Proceeding Book of International Symposium on GIS Applicatıons in Geography & Geosciences", ÇOMÜ, Çanakkale, 2017 (Link)
Özden S., Ateş Ö., Avcioğlu M., Ed., "Aktif Tektonik Araştırma Grubu Atag 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı", ÇOMÜ, ÇANAKKALE, 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çanakkale Boğazı Kıyılarının Morfotektonik Nitelikleri ve Bunun Jeolojik Anlamı", BAP Y.Lisans, 2008/39, Araştırmacı, 2009
"Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı Kıyılarının Kuvaterner Jeolojisi Ve Jeomorfolojisi", BAP Doktora, 2012/008, Araştırmacı, 2016
"İznik Gölü Kıyılarındaki Yalıtaslarının Kökeni, Yası ve Geç Kuvaterner Göl Seviye Değisimleri Dle Bağlantıları", TÜBITAK Projesi, 109Y143, , 2011
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Bilgi Sisteminin Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, 2008/68, Araştırmacı, 2011
"KKTC kıyılarında eolinitlerin dağılışı, yaşı ve Kuvaterner deniz seviyesi ve iklim değişimleri açısından önemi ", BAP Arastırma Projesi, 2011/40, Araştırmacı, 2012
"Şile ve Karaburun (İstanbul) kıyılarında Kuaterner taşlaşmış kıyı çökelleri ve paleo-ortamsal önemi", BAP Arastırma Projesi, 2011/041, Araştırmacı, 2012
"Bozcaada'nın Jeolojik ve Morfotektonik Evrimi-1", BAP Arastırma Projesi, 2010/162, Araştırmacı, 2011
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türkiye Jeoloji Bülteni, Yardimci Editör, 22.01.2019 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Jeoloji Mühendisleri Odası, İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Üye, 17.09.2016 - Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 22. Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2018
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
The 16th International Symposium on Electrokinetic Remediation (EREM 2018), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ağustos 2018
International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
16. Ulusal Kil Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG) 13. Çalıstayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2009
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 37
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 19
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 14
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi