Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015 - 2019
Arş.Gör., ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009 - 2015
VERDİĞİ DERSLER
Mahalli İdareler Maliyesi, Lisans, 2015-2016
Devlet Bütçesi, Lisans, 2015-2016
İdarelerarası Mali İlişkiler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Kamu Maliyesi II, Lisans, 2015-2016
Maliye Teorisi, Lisans, 2015-2016
Kamu Maliyesi I, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Lisans, 2015-2016
Kamu Maliyesi, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yolsuzluk Ekonomisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Kayıtdışı Ekonomi, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Altıok, "POLİTİK KONJONKTÜR DALGALANMALARI HAREKETİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980-2015)", ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye, Temmuz, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi