Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, 2011-2015
Yüksek Lisans, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, 2009-2011
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, 2004-2009
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Mali Saydamlık: Türkiye’de Büyükşehir Belediyeler Uygulaması", ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması: Zonguldak İli Örneği", ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD Temmuz, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Ekonometri, BEUSEM, 2016
Ekonometri , Sakarya Üniversitesi Ekonometri Seminerleri, 2015
Yabancı Dil Eğitimi, International University of Sarajevo, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi