Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Avci M., Mukiyen Avcı G. , "OECD Ülkelerinde Kurumsal Kalite ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi", SOSYOEKONOMI, vol.25, pp.75-90, 2017 (Link)
Avci M., Teyyare E., "Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.51-76, 2016 (Link)
Avci M., "Kent Konsey Üyelerinin Mali Saydamlık Algısı: Büyükşehir Belediyeleri Örneği", Maliye Dergisi, ss.85-107, 2015 (Link)
Avci M., "Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Uygulamasına Yönelik Ampirik Bir Analiz", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.35-64, 2013 (Link)
Avci M., "Kamu İdarelerinde Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.5-14, 2012 (Link)
Avci M., Teyyare E., "Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Teorik Bir Değerlendirme", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.199-221, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Avci M., Vural T. , Teyyare E., "Vergi Kültürünün Vergiye Gönüllü Uyum Üzerindeki Etkisi", Second Sarejevo International Conference, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, pp.171-180
Avci M., "Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Saydamlık ve Mali Performans İlişkisi", Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, BİLECİK, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp.513-520
Avci M., Mukiyen Avcı G., "Public Debt, Corruption and Economic Growth Relationship in OECD Countries", International Conference on Social Sciences and Humanities, Skopje, MAKEDONYA, 13-15 Mayıs 2016, pp.301-311
Avci M., "Türkiye`de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık", 30. Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2015, ss.149-169
Avci M., "Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Bütçe Saydamlığı", 1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.42-54
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi