Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kenanoğlu M.E., Türgay T., "Mali Bakış Açısı ile Çevresel Kirliliklerin Azaltılmasında Elektrikli Taşıtların Rolü", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.18, ss.129-147, 2020 (Link)
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "Trafikte Yaşanan Dışsallıklara Bir Çözüm Önerisi Olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri: Çanakkale Üzerine Nicel Bir Araştırma", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.193-208, 2019 (Link)
Kenanoğlu M.E., "Kamu Özel Sektör Ortaklığı ve Kredi Yurtlar Kurumu Uygulaması: Çanakkale İli Örneği", Journal of Life Economics, vol.6, pp.361-378, 2019 (Link)
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dışsallık Bağlamında Değerlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Uygulamaları", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.363-387, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "A Discussion about the Necessity of Artificial Intelligence Expenditures: Turkey Case", 10. International Conference of Political Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 2019, pp.54-54
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "“Evaluation of Intelligent Transportation Systems Applied in Various Countries in the Context of Externality”", 33. Ulusararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.407-411 (Link)
Kenanoğlu M.E., Deniz K., Taşdemir Y., "Bitcoin and Taxation: The Case of Turkey", 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, ,
Taşdemir Y., Kenanoğlu M.E., "Wealth Funds: The Case of Turkey", 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.512-512
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kenanoğlu M.E., Deniz K., "Kayıt Dışı Ekonomi: Yunanistan ve Almanya Örneği", in: Current Debates on Economic Growth Public Finance & Game Theory, Ünal Çağlar, Hamza Şimşek, İsmail Şiriner, Eds., IJOPEC PUBLICATION, London, pp.159-182, 2019 (Link)
Sağlam H., Kenanoğlu M.E., Eds., "ICOPEC 2018: 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 9. International Conference on Political Economy", IJOPEC PUBLICATION, London, 2018 (Link)
Kenanoğlu M.E., Aydin M., "Economic and Social Effects of Airfields: The Case of Turkey", in: Contemporary Studies in Social Economic Financial Analysis, Sadullah Çelik, Osman Küçükahmetoğlu, Julia Dobreva, Eds., IJOPEC PUBLICATION, London, pp.217-238, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi