Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MYO, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F., 2009 - 2019
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F., 2002 - 2009
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F., 1998 - 2002
Arş.Gör., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Kütahya İ.İ.B.F., 1994 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Danışmanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK, , 13.08.2007 - 18.03.2011
Enstitü Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 07.06.2004 - 06.08.2007
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 10.03.2003 - 07.06.2004
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale MYO, İktisadi ve İdari Programlar, 03.03.2003 - 08.09.2003
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İ.İ.B.F., , 05.01.2003 - 03.03.2003
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İ.İ.B.F., Maliye, 17.07.2002 - 17.07.2011
MYO Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga MYO, , 04.09.2001 - 05.02.2002
VERDİĞİ DERSLER
Stratejik Maliye Politikası , Yüksek Lisans, 2018-2019
Kamu Bütçe Sisteminin Analizi , Yüksek Lisans, 2018-2019
İstikrar Programları ve Maliye Politikası , Doktora, 2018-2019
Eğitim Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, Lisans, 2015-2016
Stratejik Maliye Politikası, Yüksek Lisans, 2015-2016
STK Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Maliye Politikası, Lisans, 2015-2016
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Maliye Politikası, Lisans, 2014-2015
Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Lisans, 2014-2015
Kamu Bütçe Sisteminin Analizi, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Aşan, "ÖZELLEŞTİRME MALİ ALAN İLİŞKİSİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, G.Aydin, "Yerel kamu hizmetlerinde kamu özel sektör ortaklıkları: Çanakkale Belediyesi örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, L.Gürses, "Kamusal mal olarak içme suyu tedarikinde alternatif yöntemler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Uysal, "Türkiye'de mali disiplinin uzun dönem makroekonomik etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, H.Görkem, "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında cezaevi hizmetlerinin özelleştirilmesi ve Türkiye`de uygulanabilirliği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, E.Esen Akarsu, "Yapısal uyum sürecinde Türkiye'de kamu gelir-gider kompozisyonundaki değişiklikler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Elver, "Türkiye-Uluslararası Para Fonu ilişkileri bağlamında mali egemenlik", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, M.Şentürk, "Türkiye'de kamu harcamaları ve iç borç ilişkisi: 1980-2003", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, Ç.Özenç, "Kamu harcamalarının makro ekonomik performans üzerine etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Manap, "Küreselleşme sürecinin para ve maliye politikalarına etkileri ve Türkiye", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi