Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat, 1994-1998
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Maliye, 1992-1994
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Kütahya İ.İ.B.F., İşletme, 1986-1992
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Uluslararası ekonomik kuruluşların küreselleşme sürecindeki rolü (Türkiye örneği) ", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, "Bölgesel dengesizlikleri giderici maliye politikaları ve Türkiye uygulamaları ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ağustos, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi