Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 01.07.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 01.07.2005 - 01.07.2010
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 01.07.1999 - 01.07.2003
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BIGA IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI, IKTISAT BÖLÜMÜ, 01.07.1998 - 01.07.2001
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Güder , "MAKROEKONOMIK FAKTÖRLERIN GELIR DAGILIMI ÜZERINE ETKISI: PANEL VERI ANALIZI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Doktora, A.Kahiloğullari, "Kredi temerrüt swaplarının, dogrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları ile iliskisi: Türkiye için zaman serisi analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, V.Şener, "Kredi derecelendirme kuruluslarının not degisimlerinin dogrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkileri: Seçilmis G-20 ülkeleri için panel veri analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, E.Gürbüz, "Petrol ve dogalgaz fiyatlarındaki degisimin cari açık üzerindeki etkisi: Türkiye örnegi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, A.Akcan, "1980 sonrası Türkiye'de uygulanan politikaların issizlik üzerine etkileri ve issizligin belirleyicileri üzerine ampirik analiz", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, Ü.Kurt, "Türkiye'de döviz kurlarının açıklanmasında varlık piyasalarının rolü: Portföy denge modeli üzerine ampirik analiz", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, R.Atakli Yavuz, "Cografya ve ekonomik büyüme iliskisi: Panel veri analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, F.Arica, "Türkiye'nin dıs ticaret potansiyelinin genisletilmis Linder hipotezi çerçevesinde degerlendirilmesi: bir panel data analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, İ.Balan, "KIRILGAN BESLİ ÜLKELERİNDE KURUMSAL KALİTE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Güven, "Finansal istikrarsızlık hipotezleri baglamında 2008 küresel ekonomik krizi ve Türkiye", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, G.Ağaçbiçer, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye ekonomisine katkısı ve yapılan SWOT analizler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, O.Ahmedov, "Türkiye - Azerbaycan petrol ve dogalgaz boru hattı projelerinin ülke ve bölge ekonomileri açısından önemi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, E.Köse, "Kamu bankalarının ülke ekonomisi ve finansal sistem üzerindeki etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, E.Bozağaçli, "Avrupa Birligi'nde ve Türkiye'de KOBI'lere yönelik ihracat teşvik politikaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, A.İşgüden Balikçi, "Küresellesme-bölgesellesme sürecinde Türkiye deneyimi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi