Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ener M., Muhammet K., "Türkiye Ekonomisinde Tasarruf AçığınınOrta Gelir Tuzağı Üzerine Etkisi", ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.10, pp.31-46, 2015
Ener M., Balan F., "The Effects of Female and Male Life Expectancy on Economic Growth Empirical Evidence from Newly Industrialized Countries", The Empirical Economics Letters, vol.14, 2015
Ener M., Balan F., "The Effects of Female and Male Life Expectancy on Economic Growth: Empirical Evidence from Newly Industrialized Countries", The Empirical Economics Letters, vol.5, pp.525-537, 2015
Ener M., Kiliç C., Balan F., "Do Crude Petroleum Imports Affect GDP of Turkey?", Journal of Applied Finance & Banking, vol.5, pp.61-72, 2015
Ener M., Balan F., Kurt Ü., "The Empirical Analysis of the Sectoral Employment and Economic Growth in High Income OECD Countries", International Journal of Economics and Research, vol.6, pp.75-86, 2015
Ener M., Kiliç C., Balan F., "Does Total Petroleum Consumption Trigger Inflation An Application for Upper Middle Countries", International Research Journal of Finance and Economics, vol.118, pp.46-55, 2014
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effect of Total Petroleum Consumption on Current Account Balance An Application for Upper Middle Countries", International Journal of Economy, Management and Social Sciences, vol.2, pp.996-1001, 2013
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effects of Public and Private Capital Investments on Sectoral Output A Panel Approach for the Case of Turkey", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.170-178, 2013
Ener M., Balan F., "Is the Kaldor s Growth Law Valid for High Income Economies A Panel Study", Research Journal of Economics, Business and ICT(2), no.549787, pp.60-64, 2011
Ener M., Balan F., "Unemployment Hysteresis in Turkey and 15 EU Countries A Panel Approach", Research Journal of Economics, Business and ICT(1), pp.65-75, 2011
Ener M., Balan F., "Is There Hysteresis in Unemployment in OECD Countries Evidence from Panel Unit Root Test with Structural Breaks", Chinese Business Review, pp.446-457, 2011
Ener M., "The Turkish Economy After the Global Financial Crisis and the Effects of the Crisis.", 6th International Scientific Symposium on Business Administration, no.551434, pp.83-91, 2010
Ener M., "The Effects of the 2008 Global Financial Crisis on Employment in Free Trade Zones An Evaluation on Turkey", 6th International Scientific Symposium on Business Administration, no.551304, pp.178-184, 2010
Ener M., "Changes in Economy Policies After Global Financial Crisis and Their Effects on Developing Countries The Case of Turkey", 5th International Strategic Management Conference, Beykent University, Gebze Institute of Technology, no.551593, pp.123-134, 2009
Ener M., "The Place and Importance of Turkish Free Trade Zones in the Process of EU Membership", Anadolu International Conference in Economics, no.551502, pp.113-120, 2009
Ener M., Demircan E., "Küresellesme Sürecinde Degisen Devlet Anlayısından Kamu Hizmetlerinin Dönüsümüne Saglık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları", I.I.B.F. Dergisi, cilt.967382, no.967382, ss.58-82, 2008
Ener M., Yelkikalan N., "Outsourcing as an Business Strategy and Its Role in International Trade.", Girisimcilik ve Kalkınma Dergisi, no.967375, ss.127-141, 2007
Ener M., Demircan E., "Müdahaleci Devlet Anlayısının Erozyonu Iktisat ve Maliye Politikalarında Degisim Türkiye Örnegi", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, I.I.B.F. Dergisi, no.967378, ss.205-234, 2007
Ener M., Ahmedov O., "Türkiye Azerbaycan Petrol Dogalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve Avrupa Birligi Açısından Önemi", Girisimcilik ve Kalkınma Dergisi, no.967380, ss.117-136, 2007
Ener M., Demircan E., "Küresellesme Sürecinde Yeni Devlet Anlayısı ve Türkiye", Yönetim Bilimleri Dergisi, no.967373, ss.197-218, 2006
Ener M., "Dogrudan Yabancı Yatırımın Gelismekte Olan Ülkelerde Yerli Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örnegi", Selçuk Üniversitesi Karaman Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.967371, ss..-., 2005
Ener M., "Uluslararası Ticarette Outsourcingin Yeri ve Ekonomik Etkileri", Iktisat Dergisi, no.967364), ss.459-460, 2005
Ener M., "The Impact of Trade Liberalization on the Health Sector in Developing Countries", Journal of Naval Science and Engineering, no.968201, pp.101-114, 2004
Ener M., Yelkikalan N., "Çinin Dünya Ticaret Örgütüne Üyeliginin Türkiyenin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri", Yönetim Bilimleri Dergisi, no.967361, ss.1-15, 2004
Ener M., Demircan E., "IMF nin Gelismekte Olan Ülkeler ve Türkiye de Uygulanan Istikrar Programları Üzerine Etkileri", Yönetim Bilimleri Dergisi, no.967360, ss.83-102, 2004
Ener M., Hasgüler M., Uludağ M.B., Yelkikalan N., "Çinin Politik ve Ekonomik Dönüsümünün Dünyaya Etkileri", Maltepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.967362, ss..-., 2004
Ener M., Yelkikalan N., "Gelismekte Olan Ülkelerin Saglık Sistemlerinin Yeniden Yapılanması ve Finansmanı", Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.967359, ss.99-113, 2003
Ener M., Yelkikalan N., "Health Care Restructuring and Financing In Developing World", Journal of Naval Science and Engineering, no.968196, pp.155-168, 2003
Ener M., Erdoğan E., "Avrupa Birligi ne Üyelik Sürecinde Türkiye de Uygulanan Ihracat Tesviklerinin Uyumlastırılması", Isletme Finans, no.967358, ss.70-80, 2002
Ener M., "Avrupa Birligi ne Üyelik Sürecinde Türkiye de Uygulanan Ihracat Tesviklerinin Uyumlastırılması", Isletme Finans, no.551819, pp.196-207, 2002
Ener M., Erdoğan E., "Türkiye de Enflasyonla Mücadele Sürecinde Son Dönem Uygulamalar ve Degerlendirmesi", Isletme Finans, no.967356, ss.18-31, 2000
Ener M., Erdoğan E., "Kredi Derecelendirme Kuruluslarının Küresel Boyutlu Finansal Yönelimlerdeki Rolü ve Türkiye Degerlendirmesi", Isletme Finans, no.551102, ss..-., 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ener M., Erdoğan E., "Küresel Boyutlu Finansal Yönelimlerde Risk Degerlendirme Kurumlarının Rolü Uygulaması ve Türkiye Degerlendirmesi", ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi III, ANKARA, TÜRKIYE, - , no.967331, pp..-
Ener M., Erdoğan E., "The Place and Importance of Turkish Free Trade Zones in the Process of EU Membership", Anadolu International Conference in Economics, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , no.967323, pp..-
Ener M., Yelkikalan N., "Gelismekte Olan Ülkelere Isletmelerarası Isbirligi Yönelimli Teknoloji Transferi", ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi V, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp..-
Ener M., Demircan E., "The Evaluation of Turkish Parmaceutical Industry Via SWOT Analysıs", 3rd International Strategic Management Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp..-
Ener M., Demircan E., "The Effect of WTO on the Health Sector of Developing Countries", 3. International Conference on Health Economics, Management and Policy, YUNANISTAN, - , pp..-
Ener M., Erdoğan E., "Recent Struggle Strategies for Decreasing Inflation in Turkey", 5th International Symposium on Business Administration, CEK CUM., - , no.967310, pp..-
Ener M., Erdoğan E., "Development of Free Zones in Process of Integration to European Union", 5th International Symposium on Business Administration, CEK CUM., - , no.967319, pp..-
Ener M., Erdoğan E., "Changes in Economy Policies After Global Financial Crisis and Their Effects on Developing Countries The Case of Turkey", 5th International Strategic Management Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , no.967325, pp..-
Ener M., Erdoğan E., "Avrupa Birligi ne Uyum Sürecinde Türkiye de Uygulanan Dıssatım Tesviklerinin Degerlendirilmesi ve Öneriler", ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi V, ANKARA, TÜRKIYE, - , no.967334, pp..-
Ener M., "Evolution of Corporate Social Responsibility in Developing Countries", VI. International NGOs Conference, YUNANISTAN, - , no.967328, pp..-
Ener M., Erdoğan E., Atakli Yavuz R., "The Effects of the 2008 Global Financial Crisis on Employment in Free Trade Zones An Evaluation on Turkey", 6th International Scientific Symposium on Business Administration, PAKISTAN, - , no.967330, pp..-
Ener M., Erdoğan E., "Türkiye de Son Dönemde Izlenen Para Politikasının Sonuçları ve Etkinliginin Degerlendirilmesi", ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi IV, ANKARA, TÜRKIYE, - , no.967332, pp..-
Ener M., Erdoğan E., "Effects of Recent Economic Transition Program in Turkey", Second Joint International Symposium Transition Countries Joining European Union, SLOVENYA, - , no.967312, pp..-
Ener M., Yelkikalan N., "Çinin Dünya Ticaret Örgütüne Üyeliginin Türkiye nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne Etkileri SWOT Analizi Yöntemiyle Degerlendirilmesi", ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, ANKARA, TÜRKIYE, - , no.967313, pp..-
Ener M., Demircan E., "The Impact of Globalization on European Union Enlargement", Third International Symposium on Business Administration, CEK CUM., - , no.967315, pp..-
Ener M., Ahmedov O., "Importance of Peace in Energy Sector The Case of Turkey Azerbaijan Petrol and Natural Gas Pipelines", V. International NGOs Conference, YUNANISTAN, - , no.967322, pp..-
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Determinants of International Migration to OECD Countries: A Panel Data Analysis.", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.405-405
Kurt Ü., Ener M., Balan F., "ENTREPRENEURSHIP, POLITICAL AND FINANCIAL STABILITY AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED EU COUNTRIES", 13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT PROCEEDINGS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.222-234
Ener M., Erdoğan E., Balan F., Güven M., "The Turkish Economy After the Global Financial Crisis and the Effects of the Crisis", 6th International Scientific Symposium on Business Administration, Islamabad, PAKISTAN, 2-4 Nisan 2016, pp..-.
Ener M., Erdoğan E., "Opportunities and Risks in Free Zones in Turkey at Globalization Process", 4th International Strategic Management Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Haziran 2014, no.967321, pp.0-0
Ener M., Yüvekaya P., "Türkiye ekonomisinde döviz kurunun dış ticarete etkisi", II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2014, ss.55-61
Erdoğan E., Ener M., Balan F., "Recovering From the Global Crisis: A Panel Study", 7th International Strategic Management Conference, Paris, FRANSA, 30 Haziran - 2 Temmuz 2011, vol.24, pp.167-173
Ener M., Ahmedov O., "Türkiye Azerbaycan Petrol Dogalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve Avrupa Birligi Açısından Önemi", II. Ulusal Iktisat Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2008, ss.117-136
Ener M., "Sürdürülebilir Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluslarının Etkileri", I. Ulusal Sivil Toplum kurulusları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2006, ss.198-218
Ener M., Yelkikalan N., "Türk Isletmelerindeki Kadın Yöneticilerin Liderlik Eksenli Profili", 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2003, ss.192-205
Ener M., Yelkikalan N., "Isletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Entelektüel Sermaye Yönelimli Manifestosu", II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2003, ss.26-47
Ener M., Yelkikalan N., "Gelismekte Olan Ülkelerin Bilisim Teknolojilerinde Insan Kaynaklarının Stratejik Analizi", Bilgi Teknolojileri Kongresi II. Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2003, ss.45-67
Ener M., Yelkikalan N., "KOBI'lerin Avrupa Birligi'ne Entegrasyon Sürecinde Karsılastıkları Teknolojik Sorunlar", I.Orta Anadolu Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 4-5 Şubat 2001, ss.71-88
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ener M., Kiliç C., "2008-2017 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Kılıç,C., Ed., Sayda Yayınları, Bursa, ss.271-317, 2019
Ener M., "Spekülatif Sermaye Hareketleri ve Krizler", 1990 Sonrası Finansal Serbestlesme Süreci , Özdemir, K., Ed., Lisans Yayınevi, Çanakkale, ss.0-0, 2011
Ener M., Ahmedov O., Ahmedov O., "Türkiye Azerbaycan Petrol Dogalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve Avrupa Birligi Açısından Önemi", Türkiye nin Iktisadi Dönüsüm Süreci , Kök, R., Ed., Dokuz Eylül Yayınları, Çanakkale, ss.0-0, 2010
Ener M., "Türkiye nin Iktisadi Dönüsüm Süreci Türkiye Azerbaycan Petrol Dogalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve Avrupa Birligi Açısından Önemi", Dokuz Eylül Yayınları, ÇANAKKALE, 2010
Ener M., Ahmedov O., "Türkiye Azerbaycan Petrol Dogalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri ve Avrupa Birligi Açısından Önemi", Türkiye nin Iktisadi Dönüsüm Süreci , Kök, R., Ed., Dokuz Eylül Yayınları, Çanakkale, ss.0-0, 2010
Ener M., Demircan E., "Yeni Ekonomik Düzende Degisim Istikrar ve Bütçe Politikaları", Ekin Yayınevi, ÇANAKKALE, 2009
Ener M., Erdoğan E., "Küresel Pazarların Ekonomik Üsleri Serbest Bölgeler Teori Uygulama ve Avrupa Birligi ne Uyum Sürecinde Türkiyedeki Gelisimi", Nobel Yayın Dağıtım, ÇANAKKALE, 2005
Ener M., Demircan E., " The Effects of WTO on the Health Sector in Developing Countries", in: The Economics of Health Reforms, Yfantopoulos, JN., Eds., ., Çanakkale, pp.0-0, 2004
Ener M., Demircan E., "Küresellesen Dünyada IMF Politikaları ve Türkiye", Roma Yayınları, ÇANAKKALE, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi