Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. MUZAFFER ÖZDEMİR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Ana Bilm Dalı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 3657
E Posta Adresi : mozdemircomu.edu.tr | mozdemir17gmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/mozdemir/
Ofis : 1. Kat B2-Blok 06 Nolu Ofis
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kat-1, B2-Blok, 06 Nolu Ofis
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, FEN BİLİMLERİ, 2003-2008
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, FEN BİLİMLERİ, 1998-2001
Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK, 1993-1997
Araştırma Alanları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Bilgisayar Öğrenimi
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2007 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 01.07.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Enformatik, , 01.01.2015 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 01.02.2008 - 09.08.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 01.01.2000 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Mikroişlemciler, Lisans, 2017-2018
Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Kuram ve Uygulama, Yüksek Lisans, 2017-2018
Mobil Cihazlar İçin Eğitsel Oyun Programlama, Lisans, 2017-2018
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Eğitimde İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı, Lisans, 2015-2016
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi, Lisans, 2015-2016
Öğrenme nesneleri ve tasarım standartları, Yüksek Lisans, 2015-2016
E-Öğrenme ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Lisans, 2015-2016
Bilgisayar I, Lisans, 2015-2016
Web Tasarımı, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, F.Uca, "Programlama öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının akademik başarı, bilişsel yük ve davranış değişikliği açısından incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, D.Demir, "Algoritma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Öğrenme Stilleri Bağlamında İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, H.Cevahir, "Çalışılmış örnekler ile programlama öğretiminde, geleneksel öğretim materyali ile artırılmış gerçeklik destekli animasyonlu öğretim materyalinin etkisinin karşılaştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, A.Yildiz, "Farklı Yapıda Hazırlanmış İki Öğrenme Materyalinin, Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Motivasyonlarına Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özdemir M., Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., "The effect of augmented reality applications in the learning process: A meta-analysis study", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.2018, pp.165-186, 2018 (Link)
Özdemir M., "The analysis of the relationship between primary learning styles and learning objects in an online environment", EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION, vol.15, pp.34-50, 2016 (Link)
Özdemir M., İzmirli S., Şahin İzmirli Ö., "The Effects of Captioning Videos on Academic Achievement and Motivation: Reconsideration of Redundancy Principle in Instructional Videos", EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.19, pp.1-10, 2016 (Link)
Yıldırım H., Akça A., Özel M.E., Özdemir M., "Observing the effects or rapid industrialization, on forestry and pastures by remote sensing", ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG, vol.180, pp.151-158, 2009 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özbaşi D., Cevahir H., Özdemir M., "Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.352-368, 2018 (Link)
Timur B., Özdemir M., "Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri /Teachers’ Views on The Use of Augmented Reality Environments in Science Education", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2018, pp.62-74, 2018 (Link)
Kahraman S., Özbaşi D., Özdemir M., "PowerPoint’in Derste Kullanılmasına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması ", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, pp.1237-1246, 2018 (Link)
Arslan H., Özdemir M., Kuşçu M., "Perceptions of Prospective ICT Teachers Regarding Usability of Subliminal Message Techniques in Education", EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, vol.13, pp.81-94, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Özdemir M., "Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenmeye Yönelik Deneysel Çalışmalar: Sistematik Bir İnceleme", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.609-632, 2017 (Link)
Timur S., Timur B., Özdemir M., Şen C., "İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Ünitelerin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, ss.389-402, 2016 (Link)
Özdemir M., Yildiz R., "Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Nesnelerine Yönelik Tercihleri", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.6, ss.19-45, 2016 (Link)
Özdemir M., Yildiz A.M., "The effect of educational videos presented in two different content stream on motivation and achievement of students with visual learning styles", Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, pp.104-124, 2015 (Link)
Cevahir H., Özdemir M., "Mobile Learning Researches Towards Individuals with Disabilities: A Content Analysis Between 2005 and 2015", İstanbul Açık Ve Uzaktan Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.31-40, 2015 (Link)
Salahli M.A., Özdemir M., "Concept Based Approach for Adaptive Personalized Course Learning System", International Education Studies, vol.6, pp.92-103, 2013 (Link)
Tutkun T., Özdemir M., "BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.1197-1208, 2012 (Link)
Salahli M.A., Özdemir M., "Building a Fuzzy Knowledge Management System for Personalized E-learning", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.1978-1982, 2012 (Link)
Salahli M.A., Özdemir M., "Using of User-Defined Metadata Descriptors in Intelligent Learning Object Metadata Systems", Journal of Theory and Practice in Education, vol.7, pp.364-374, 2011 (Link)
Ilgar R., Özdemir M., "Forest fires and follow-up rehabilitation in the Gallipoli National Historical Park Area 1986 forest fire case.", American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, vol.8, pp.339-348, 2010 (Link)
Özdemir M., Akbulak C., "Görüntü Farkı Alma Metodu ve Beklenti Maksimizasyonu Algoritması İle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Orman Alanlarındaki Mekansal Değişimin Analizi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.115-138, 2010
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demir B., Özdemir M., "Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye Yönelik Farklı Sunum Türlerinde Hazırlanmış Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Gereksizlik İlkesi Bağlamında İncelenmesi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.574-584
Demir D., Özdemir M., "Sanal Gerçeklik İle Algoritma Öğretimine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Farklı Öğrenme Stilleri Bağlamında İncelenmesi", 12.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.10-15
Susam B., Özdemir M., Demir M.K., "Evde ve Hastanede Eğitimde Görevli Öğretmenlerin Derslerinde Yaşadıkları Zorluklar", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3527-3528 (Link)
Öztürk F., Özdemir M., "Programlama Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Davranış Değişikliği Açısından İncelenmesi", 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.10-10
Kahraman S., Özbaşi D., Özdemir M., "Powerpoint Attiutute Scale: Validity and Reliability Study", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, BULGARISTAN, 19-22 Mayıs 2017, pp.10-10
Özdemir M., Şahin Ç., Arcagök S., Demir M.K., "Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalışması ", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lfke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.351-352
Özdemir M., "Sarmalayan Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İnceleme", 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.10-10 (Link)
Cevahir H., Özdemir M., "Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri ", 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.10-10 (Link)
Demir D., Cevahir H., Özdemir M., "Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Hazırlanmış Bir Algoritma Öğrenme Uygulamasının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri ", Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.10-10
Özbaşi D., Cevahir H., Özdemir M., "Adaptation of Online Learning Motivation Scale into Turkish: Validity and Reliability", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sofia, Bulgaria, May 19-22, 2017, Sofia, BULGARISTAN, 19-22 Mayıs 2017, pp.10-10
Şahin Ç., Özdemir M., Arcagök S., Demir M.K., "Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Ortamındaki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması ", 16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.353-353
Karadayi Z., Özdemir M., "SANAL, ARTIRILMIŞ VE KARMA GERÇEKLİK ORTAMLARINA YÖNELİK SORUNLAR VE BU ORTAMLARLA İLGİLİ YAŞANAN KAVRAM KARMAŞASI", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.155-155
Özdemir M., Karadayi Z., "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.156-156
Cevahir H., Özdemir M., "Mobile Learning Researches Towards Individuals with Disabilities: A Content Analysis Between 2005 and 2015", DLE2015 International Congress on DIGITAL LIFE ENVIRONMENTS “Mobile Application And Content Development”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2015, pp.1-10
Yildiz A.M., Özdemir M., "İki Farklı Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin, Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğreincilerin Akademik Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi", 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.1-1
Özdemir M., "Facebook Ortamında Çalışılmış Örnekler ile Test Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik bir Model Önerisi", 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.1-1
Saygılı T., Yildiz R., Özdemir M., "E-Öğrenme Aktiviteleri Temelinde Öğrenme Stillerini Belirlemede Bir Model! Önerisi", International Association of Educational Researchers ULEAD2013 Annual Congress:ICRE May 31, 2013–June2, 2013 Ürgüp/Nevşehir Turkey, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 1 Haziran 2013, pp.243-262 (Link)
Tutkun T., Özdemir M., "BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi: ÇOMÜ Örneği", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresi, Marmara Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.1-1
Özdemir M., "Sosyal Ağ Tabanlı Bir Öğrenme Nesnesi Üst Veri Sistemi Örneği", III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 May, 2011, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-5 Mayıs 2011, pp.201-213 (Link)
Yildiz R., Salahli M.A., Özdemir M., "Öğrencilerin Bilgi Seviyelerine Uygun Öğrenme Nesnelerinin Seçiminde Yorumlanabilir Üstverilerin Kullanılması", III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 May, 2011, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-5 Mayıs 2011, pp.191-200 (Link)
Güre M., Özdemir M., Yıldırım H., Özel M.E., Akbulak C., "Uydu görüntüleriyle Eceabat İlçesi arazi kullanımının belirlenmesi", Eceabat Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-27 Ağustos 2008, ss.259-270
Özdemir M., "Uydu Verileri İle Biga Kent Merkezi’nin ve Bitki Örtüsünün Zamansal Değişiminin İncelenmesi", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-31 Ağustos 2008, ss.1-10
Uşun S., Özdemir M., İzmirli S., "Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme", I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.1-10
Özdemir M., Küçüköncü Y., "AB Sürecinde Müzik Eğitiminde Bilgisayarla Öğretim Teknolojileri", I. Uluslararaı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2007, pp.1-10
Özdemir M., "Uzaktan Algılama Uydu Verileri İle Farklı Tarihli Bayramiç Görüntülerinden Bitki Örtüsünün Zamansal Değişiminin İncelenmesi", Bayramiç Değerleri SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Ağustos 2007, ss.1-10
Akbulak C., Özdemir M., "The Application of the Visibility Analysis for Fire Observation Towers in the Gelibolu Peninsula (NW Turkey) Using GIS", BALWOIS 2008 , Ohrid, MAKEDONYA, 27-31 Mayıs 2006, pp.1-7
Yildirim H., Özdemir M., Güre M., Uğurlu B., "Monitoring The After-Effects of Forest Fires by Satellite Data", 8-Haziran 2005 RAST2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-8 Haziran 2005, pp.1-10
Özdemir M., "Özel Yetenek Sınavlarında ÖSS ve AÖBP' larının Başarıya etkisi", II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2000, ss.1-10
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özdemir M., "Teachers’ Perceptions Related to the Usability of Subliminal Messages in Education", in: Education policy and research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Eds., Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, pp.405-413, 2018 (Link)
Özdemir M., "Educational Augmented Reality (AR) Applications and Development Process", in: Mobile Technologies and Augmented Reality in Open Education, Kurubacak G, Altinpulluk H, Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.26-53, 2017 (Link) (Abstract)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"U and Turkey: Connecting Identities, Bridging Cultures (Project Coordinator: Remzi Y. Kıncal; Project Partners: University of Education Heidelberg,Ludwigsburg University,Università di L’Aquila) ", AB Çerçeve Programı Projesi, 123344554, Araştırmacı, 2009
"Programlama Becerileri Kazandırmada Bir Eğitim Aracı Olarak Sanal Gerçeklik Kullanımı", BAP Y.Lisans, SYL-2018-1404, Yönetici, 2018
"3-14 yaş arası çocuklara yaya güvenliği ve trafik eğitimlerinin verilmesini sağlayacak sanal gerçeklik VR ve Artırılmış Gerçeklik AR uygulamalarının geliştirilmesi,", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 35434567, Araştırmacı, 2016
"Eğlenceli Yaz Bilim Kampı ", TÜBITAK Projesi, 65447657, , 2010
"Öğrenilmesi Zor ve Soyut Kavramlar İçeren Konuları Artırılmış ve Sanal Gerçeklik İle Zenginleştirme Becerileri Kazandırma", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 43567890, Uzman, 2018
"Uzaktan Eğitim ve Dijital Eğitim İçeriği Geliştirme Eğitimi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 4567890, Uzman, 2017
"Bulanık Mantık Ve Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerini Kullanarak Öğrenme Nesnelerinin Üstveri Sisteminin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 465457475, Araştırmacı, 2014
"Yerküremizde Geleceğin Evine Gizemli Yolculuk Yaz Bilim Kampı ", TÜBITAK Projesi, 453675890, , 2015
"Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar Ve Bilime Yolculuk: Yaz Bilim Kampı 2018", TÜBITAK Projesi, 118B409, Araştırmacı, 2018
"Çanakkale Bilim Ve Eğlence Şenliği", TÜBITAK Projesi, 118B653, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Fizikokimya Eğitimi ve Öğrenme Nesneleri (FEÖN): Sorgulama-Temelli Yaklaşımların Yükseköğretimde Uygulanması ve Değerlendirme Araştırması", BAP Diğer, 2011/132, Araştırmacı, 2015
"String (Sicim) akışkan kaynaklı bazı kozmolojik modeller ve evrenin evrimine etkileri", BAP Diğer, 2000/14, Araştırmacı, 2006
""Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar Ve Bilime Yolculuk" Yaz Bilim Kampı - 2019", TÜBITAK Projesi, 218B221, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Theory and Practice in Education, Yardimci Editör, 01.02.2000 - Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi