Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Savrul M., Azazi H., "The Effects Of Political Risk And Economic Policy Uncertainty On Foreign Direct Investments: A Panel Cointegration Analysis For Selected EU Countries", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.14, pp.87-100, 2019
Savrul M., "The Impact Of Entrepreneurship On Economic Growth: Gem Data Analysis", Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.4, pp.320-326, 2017
Çetin E., Savrul M., "Türkiye de 1980 Sonrası Liberalleşme Sürecinde Dış Ticaretteki Gelişmelerin Türkiye nin Cari Açığına Etkisi", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.511-532, 2016
Kurt S., Savrul M., "The Effect Of Entreprenurial Activity On Econemic Growth Nascent Evidence", Girişimcilik ve Kalkınma, vol.11, pp.241-255, 2016
Savrul M., "The Effect of Innovation Performance on Dimensions of the Globalization", Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, pp.56-67, 2016 (Link)
Savrul M., İncekara A., "The Relation Between Open Innovation and Economic Performance of SMEs", Journal of Global Strategic Management, vol.9, pp.123-131, 2015
Savrul M., "The Effect of R D Intensity on Innovation Performance A Country Level Evaluation", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.210, pp.388-396, 2015 (Link)
Savrul M., "The Potential of E commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.150, pp.35-45, 2014 (Link)
Savrul M., Aydin O., "Structure of Small and Medium Sized Enterprises in Turkey and Global Competitiveness Strategies", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.150, pp.212-221, 2014 (Link)
Kurt S., Savrul M., "The Effect of the European Union on Human Development", International Research Journal of Finance and Economics, pp.35-42, 2011
İncekara A., Savrul M., "Küreselleşme, Büyüme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.61, pp.3-22, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Savrul M., İncekara A., "The Effect of Globalization on Economic Growth: Panel DataAnalysis for ASEAN Countries", International Conference On Eurasian Economies 2017, Istanbul, TÜRKIYE, , pp.16-22
Savrul M., "The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth GEM Data Analysis", International Confereınternational Conference On Eurasian Economies 2016, Kaposvar, MACARISTAN,
Savrul M., "The Effect of Globalization on International Trade The Black Sea Economic Cooperation Case", International Conference On Eurasian Economies 2015, Kazan, RUSYA, , pp.88-94
Savrul M., "The Relation Between Open Innovation and Economic Performance of SMEs", The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, Viyana, AVUSTURYA, , pp.859-865
İncekara A., Savrul M., "Impact of Globalization on Entrepreneurship in Developing Countries", International Conference On Eurasian Economies 2013, St. Petersburg, RUSYA, , pp.13-21
İncekara A., Savrul M., "The Effect of Globalization On Foreign Trade and Investment in Eurasian Countries", International Conference On Eurasian Economies 2012, Almaty, KAZAKISTAN, , pp.23-30
Savrul M., Kiliç C., "E-Commerce As An Alternative Strategy In Recovery From The Recession", 7th International Strategic Management Conference, Paris, FRANSA, 30 Haziran - 2 Temmuz 2011, vol.24, pp.247-259
Erdoğan E., Aktaş E., Özel H.A., Kiliç C., Savrul M., Kilinç Savrul B., et al.,"Teknoloji ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Türkiye İçin Bazı Çıkarımlar", Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2011, pp.223-237
Şener S., Savrul M., Köse C., "The Role of Innovation in Reducing the Effects of the Crisis", 6th International Strategic Management Conference, Saint Petersburg, RUSYA, 8-10 Temmuz 2010, pp.647-655
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Savrul M., Saygin D., "AVRUPA BİRLİĞİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI", in: AVRUPA BİRLİĞİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI, SAYGIN,DİDEM-SAVRUL MESUT, Eds., Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, pp.3-32, 2019
Balan F., Kurt Ü., Kiliç C., Kilinç Savrul B., Arslanboğa K., Savrul M., "1930-1940 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Ed., Sayda Yayınevi, Bursa, 2019
Savrul M., "Almanya’da Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Programları", in: AVRUPA BİRLİĞİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI, Saygın Didem, Savrul Mesut, Eds., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.33-60, 2019
Savrul M., Kurt S., "Girişimcilik Ve Yerel Ekonomik Değişkenler Etkileşimi: Antalya İli Var Analizi Örneği", Antalya Kitabı 1, Koçakoğlu Bedia, Karslı Hasret, Sustam Demet, Sula Zehra, Yücel İbrahim, Demir Ayşe, Ed., KutluAvcı Ofset, Antalya, ss.531-541, 2018
Savrul M., "Free Movement of Goods in the EuropeanUnion and Harmonization of Turkey", in: Wide-Range Partnership Possibilities Between The EU And Turkey, Serim Nilgün, Savrul Mesut, Eds., IJOPEC Publication, London, pp.53-73, 2018
Uzunoğlu İ.S., Demirel E., Atakişi A., Gündüz İ.O., Savrul M., Yaş H., et al., "Ekonominin Temelleri", Çeviri, Literatür Yayınları, İSTANBUL, 2017
İncekara A., Savrul M., "The Effect of Globalisation on foreign Trade and İnvestment Eurasian Economies", in: Eurasian Economies in Transition, Ayşen Hiç Gencer, İlyas sözen, Selahattin Sarı, Eds., Cambridge Scholars Publishing, 2017
Kiliç C., Kurt S., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Arslanboğa K., Torun M., et al., "Ekonomik Büyüme ve Kalkınma", İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Ed., Dora Yayınevi, Bursa, 2017
Savrul M., "The Effect of Globalisation on Foreign Trade and Investment in Eurasian Economies", in: Eurasian Economies in Transition, Ayşen Hic Gencer, İlyas Sözen, Selahattin Sari, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.24-37, 2017
Savrul M., "Küreselleşme Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi