Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Avrupa Çalışmaları
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Entegrasyon politikaları
Avrupa Çalışmaları
Azınlık ve İnsan Hakları
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Political Science
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi