Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çanakkale ilinde dağılış gösteren Balkan Çizgili Kaplumbağası Mauremys rivulata populasyonlarına çevresel kirliliğin etkilerinin belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-2781, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çanakkale'de Dağılış Gösteren Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) Türünde Mikrobiyolojik, Hematolojik, Genotoksikolojik ve Ekolojik Araştırmalar", BAP Diğer, FBA-2018-2633, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alyssum caricum T.R. Dudley & Hub.-Mor ve Alyssum kaynakiae Yılmaz (Brassicaceae) Türlerinin Mikroçoğaltımı ", BAP Diğer, FBA-2018-1439, Yönetici, Devam Ediyor
"In vitro Çoğaltılan ve Kazdağlarında Farklı Yüksekliklerde Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivanina Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2014-128, Yönetici, 2016
"In vitro Çoğaltılan ve Kazdağlarında Farklı Yüksekliklerde Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivanina Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 128, Yönetici, 2016
"In vitro Çoğaltılan ve Doğal Ortamda Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivan. Türünde Progesteron 5 ß-reduktaz Gen İfadesinin ve Kardenolid Üretiminin Karşılaştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2010/177, Araştırmacı, 2012
"Kazdağı Endemiği Digitalis trojana Ivan (Yüksük otu) Türünün Mikroçoğaltımı ", BAP Arastırma Projesi, 2008/26, Araştırmacı, 2009
"Kazdağı Endemik Bitkilerinden Sideritis trojana Üzerinde In vitro Rejenerasyon Çalışmaları ", TÜBITAK Projesi, 107T125, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi