Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
İşletme Yönetimi
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Strateji Bilimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Örgütsel Davranış
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Örgütsel Davranış
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Business
Management
Health Policy & Services
Health Care Sciences & Services
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi