Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008 - 2014
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 15.06.2017 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 01.01.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.01.2010 - 01.01.2011
Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 01.01.2007 - 01.01.2011
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 01.01.2000 - 01.01.2002
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 01.01.1999 - 01.01.2004
VERDİĞİ DERSLER
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Stratejik Yönetim, Lisans, 2015-2016
İşletme Bilimine Giriş II , Lisans, 2015-2016
Global Rekabet Stratejileri , Doktora, 2015-2016
İşletmelerde Transformasyon Yaklaşımları , Doktora, 2015-2016
Girişimcilik Stratejisi, Lisans, 2015-2016
Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2015-2016
İşletme Bilimine Giriş I, Lisans, 2015-2016
Stratejik Yönetim, Doktora, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Erden, "Kültürel Değişimlerin Örgütlerde Kuşaklararası Çatışmalara Etkisinin İncelenmesi: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, E.Aydın, "Aile İşletmelerinin sürdürülebilirliğinde Sonraki Kuşakların Duygusal Sahiplik Algılamalarının Rolü – Türkiye’deki Kıdemli İşletmeler Bağlamında Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, E.Söylemezoğlu, "Örgütsel Öğrenme ve Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yenilikçilik ve Performansa Etkisi: Uluslararası Akreditasyona Sahip Hastaneler Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Karakaş, "İşletme ve Mühendislik Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Pazarcık, "Küresel Eğilimler Işığında Üniversitelerde İşletme Eğitiminde Yeni Yönelimlerin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, E.Aydın, "Aile Şirketlerinde Profesyonelleşme ve Kendi Yerine Yönetici Yetiştirme Stratejileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi