Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erden S., Yelkikalan N., "Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.1, ss.93-112, 2013 (Link)
Hacioğlu G., Yelkikalan N., Kiray A., Öztürk S., Sönmez R., Ezilmez B., et al.,"Emotional Intelligance Characteristics of Students Studying At Various Faculties and Colleges of Universities", European Scientific Journal, vol.8, pp.39 - 56, 2012
Yelkikalan N., Köse C., "The effects of the financial crisis on corporate social responsibility", International Journal of Business and Social Science, vol.3, pp.292-300, 2012 (Link)
Yelkikalan N., Altın E., Çelikkan H., "BUSINESS EDUCATION IN WORLD AND TURKISH UNIVERSITIES: A COMPARATIVE ANALYSIS", International Journal of Business and Social Science , vol.3, pp.871-878, 2012
Yelkikalan N., Akatay A., Yildirim H.M., Karadeniz Y., Köse C., Koncagül Ö., et al.,"Dünya Ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.51-59, 2010 (Link)
Akatay A., Yelkikalan N., Altın E., "Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği ve X,Y,X Kuşağı Girişimci", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.14, ss.489-506, 2010
Yelkikalan N., Akatay A., Yildirim H.M., Karadeniz Y., Köse C., Koncagül Ö., et al.,"Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.51-59, 2010
Karadeniz Y., Yelkikalan N., Akatay A., Yildirim H.M., Köse C., "Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz", KMÜ Sosyal ve Ekonomi·k Araştırmalar Dergi·si , cilt.12, ss.51-59, 2010
Kandemir G., Yelkikalan N., Serez M., "GİRİŞİMCİLİK MESLEĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ’NDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.218-235, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yelkikalan N., Söylemezoğlu E., Kiray A., Sönmez R., Ezilmez B., Altun M., "Clustering Approach As a Regional Development Tool", 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, ISPANYA, 21-23 Haziran 2012, vol.58, pp.503-513 (Link)
Erden S., Yelkikalan N., Aydin E., "Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılaması Üzerine Bir Araştırma”, “An Emprıcal Study On The Perceptıon Of Corporate Socıal Responsıbılıty Of The Students In Engıneerıng Departments Of Unıversıtıes", II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Erden S., Yelkikalan N., "“GSM Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmelerin Kurumsal Sosyal Girişim Projeleri: Avea, Turkcell ve Vodafone Örneği”", VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2010, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Erden S., Yelkikalan N., "Balkanlar’la Ekonomik İşbirliğinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü", III. Uluslararası Balkan Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2010, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Erden S., Yelkikalan N., "Geleceğin Girişimci ve Yönetici Adayları Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği", VI. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi