Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. OKAN ACAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Biyoloji
Ana Bilm Dalı : Botanik
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1867
Faks : +90 286 2180533
E Posta Adresi : oacarcomu.edu.tr | okanacar35yahoo.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/oacar/
Ofis : FEF 139
Posta Adresi : ÇOMÜ FEF BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÇANAKKALE
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ A.D., 1993-1999
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ A.D., 1991-1993
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BOTANİK A.D., 1986-1990
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Arpa (Hordeum spp.) Çeşitlerinde Süperoksit Dismutaz (SOD; E C 1.15.1.1) Aktivitelerinin Araştırılması", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ A.D. Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, "Dumanlı Dağ (İZMİR) Karayosunu Florası ", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ A.D. Haziran, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyosensörler: Metodlar, uygulamalar ve son gelişmeler), E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi, 2012
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Proteom Analizi "Metod ve Uygulamalar"), E.Ü. Biyokimya Bölümü/ÇOMÜ Kimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi, 2002
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler), E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi, 2000
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Protein Saflaştırılması ve Karakterizasyonu), E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi, 1996
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu: Membran Proteinleri, E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi, 1995
Araştırma Alanları
Bitki Fizyolojisi
Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bitki Fizyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Physiology
Plant Sciences
Environmental Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2013
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 1993 - 2001
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fen Bilimleri Dalı Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi Kriter Komisyonu Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 04.01.2015 - Devam Ediyor
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜMLERİNDEN SORUMLU AKTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.11.2012 - 01.11.2013
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FAKÜLTE KURULU YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.11.2008 - 07.10.2011
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FARABİ KOORDİNATÖRÜ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2008 - 01.02.2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.07.2007 - 01.10.2007
BOTANİK BAHÇESİ GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELİĞİ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.06.2007 - 01.11.2008
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2003 - 01.02.2004
Verdiği Dersler
Bitki Fizyolojisi, Lisans, 2018-2019
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2018-2019
Çiçekçilik ve Seracılık, Lisans, 2018-2019
Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Abiyotik Faktörlerin Rolü, Doktora, 2018-2019
Sekonder Bitki Ürünlerinin Metabolizması, Doktora, 2018-2019
Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı, Yüksek Lisans, 2018-2019
Tıbbi Bitkiler, Lisans, 2018-2019
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2018-2019
Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı, Yüksek Lisans, 2018-2019
Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Bitki Fizyolojisi, Lisans, 2018-2019
Sekonder Bitki Ürünlerinin Metabolizması, Doktora, 2018-2019
Bitkilerde Uyum Mekanizmaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
Çevresel Stresler ve Bitki Fizyolojisi, Doktora, 2018-2019
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2018-2019
Bitki Ekofizyolojisi, Doktora, 2018-2019
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2017-2018
Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bitki Fizyolojisi, Lisans, 2017-2018
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2016-2017
Bitki Fizyolojisi, Lisans, 2016-2017
Biyokimya, Lisans, 2015-2016
Bitkilerde Uyum Mekanizmaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitki Fizyolojisi Lab.(İ.Ö.), Lisans, 2015-2016
Bitki Fizyolojisi (İ.Ö.), Lisans, 2015-2016
Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Biyokimya, Lisans, 2015-2016
Bitki Fizyolojisi, Lisans, 2015-2016
Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Abiyotik Faktörlerin Rolü, Doktora, 2015-2016
Bitkilerde Stres Fizyolojisi, Lisans, 2015-2016
Biyokimya, Lisans, 2015-2016
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2015-2016
Bitki Fizyolojisi Lab.(İ.Ö.), Lisans, 2014-2015
Bitki Fizyolojisi (İ.Ö.), Lisans, 2014-2015
Bitki Fizyolojisi Lab., Lisans, 2014-2015
Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitki Stres Fizyolojisi (İ.Ö.), Lisans, 2014-2015
Bitki Stres Fizyolojisi, Lisans, 2014-2015
Sekonder Bitki Ürünlerinin Metabolizması, Doktora, 2014-2015
Bitki Fizyolojisi, Lisans, 2014-2015
ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK, Lisans, 2013-2014
BİTKİ ISLAHI, Lisans, 2013-2014
BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK, Lisans, 2013-2014
BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB., Lisans, 2013-2014
BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ, Lisans, 2013-2014
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
BİTKİ FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.), Lisans, 2013-2014
BİTKİ ISLAHI, Lisans, 2012-2013
BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ (İ.Ö.), Lisans, 2012-2013
BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB., Lisans, 2012-2013
BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ, Lisans, 2012-2013
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2012-2013
BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. (İ.Ö.), Lisans, 2012-2013
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.), Lisans, 2012-2013
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2011-2012
BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. (İ.Ö.), Lisans, 2011-2012
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2011-2012
BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB., Lisans, 2011-2012
BOTANİK, Lisans, 2011-2012
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2011-2012
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2010-2011
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2009-2010
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2008-2009
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLERİN ROLÜ, Yüksek Lisans, 2007-2008
BİTKİ FİLOGENİSİ (İ.Ö.), Lisans, 2007-2008
BİTKİ UYUM MEKANİZMALARI, Yüksek Lisans, 2007-2008
BİTKİ FİLOGENİSİ, Lisans, 2007-2008
ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK, Lisans, 2007-2008
BİTKİ ISLAHI, Lisans, 2007-2008
BİTKİ ISLAHI (İ.Ö.), Lisans, 2007-2008
BİYOKİMYA, Lisans, 2007-2008
BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2007-2008
BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ, Lisans, 2007-2008
SEKONDER BİTKİ ÜRÜNLERİNİN METABOLİZMASI, Doktora, 2007-2008
BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ (İ.Ö.), Lisans, 2007-2008
BİYOKİMYA (İ.Ö.), Lisans, 2007-2008
OKSİDATİF HÜCRE HASARI, Yüksek Lisans, 2007-2008
BİTKİLERDE FOTOSİSTEMLER VE PİGMENT SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2007-2008
UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2007-2008
BİTKİ FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2007-2008
BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.), Lisans, 2007-2008
BİTKİ FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.), Lisans, 2007-2008
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Demirbaş, "Bazı ayçiçeği çeşitlerinde Orobanche sp. (Canavar otu) ile tuz stresinin birlikte neden olduğu etkilerin antioksidatif savunma mekanizması temelinde araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, G.Baltacier, "Kuraklık Stresi altındaki iki buğday varyetesinde Rosa canina L. ekstraktının antioksidan aktivite Üzerine etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, S.Binali, "Farklı kuraklık toleransına sahip iki nohut (Cicer arietinum L.) çeşidinde magnezyum noksanlığının antioksidan enzim yanıtlarında neden olduğu değişimler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, O.Kürtür, "Tuz stresine dayanıklı ve duyarlı buğday çeşitlerinde strigolakton uygulamasına fizyolojik ve biyopkimyasal yanıtlar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, M.Çobanoğlu, "Kısır Yabani Yulaf Bitkisinde (Avena sterilis L.) Herbisit Direncinin Antioksidan Enzim Sistemiyle İlişkisinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Teker, "Mercimek Bitkisi Orobanche Crenata Forsk. İnteraksiyonunda Eksojen Glisin Betain’in Antioksidan Savunma Sistemine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, B.Çalik, "Kuraklık Stresi ve Orobanche crenata Enfeksiyonuna Maruz Bırakılan Kuraklığa Toleransları Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Antioksidan Savunma Yanıtları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Günay, "Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı İki Mercimek Çeşidinde Biyotik Stresin (Orobanche crenata Forsk.) Neden Olduğu Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, B.Özkal, "Biyotik Stresin (Phelipanche aegyptiaca) Bitki Aktivatörleri Uygulanan Domates Bitkisinde Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, B.Şen, "Bazı Domates Varyetelerinde Tuz Stresinin (NaCl) Ve Biyotik Stresin (Phelipanche aegyptiaca) Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, H.Görkem, "Bazı patlıcan çeşitlerinin antioksidan savunma sistemi üzerine canavar otu (Phelipanche ramosa L.) parazitinin etkilerinin incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, V.Yildiz, "Eryngium maritimum L. Bitkisinin Tohum Dormansisinin Kırılması Üzerine Araştırmalar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, B.Aydin, "Orobanş’ın Çanakkale’de (Türkiye) Tarımı Yapılan Bazı Biber Çeşitlerindeki Antioksidant Enzim Seviyelerinde Neden Olduğu Değişimlerin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Demirbaş, "Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) varyetelerinde Orobanche cumana Wallr.ın Süperoksit Dismütaz (SOD;EC1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;EC.1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, F.Baykal, "Tuz Stresinin Triticale ve bazı Secale taksonlarında Süperoksit Dismütaz (SOD;EC 1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, A.Binici, "Hordeum marinum L.’da Tuz Stresine Bağlı Olarak Süperoksit dismütaz (SOD; EC 1.15.1.1) Aktivitesinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Danışman Jüri Üyeliği, ÇOMÜ, Şubat, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Ocak, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Ocak, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Ocak, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Ocak, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Danışman Jüri Üyeliği, ÇOMÜi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Ağustos, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Ağustos, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Mart, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Kasım, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Kasım, 2007
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Eylül, 2007
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Şubat, 2007
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Ağustos, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV., Haziran, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, EGE ÜNİV., Eylül, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Ağustos, 2004
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Temmuz, 2004
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ, Şubat, 2004
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Demirbaş S. , Acar O., "Physiological and Biochemical Defense Reactions of Arabidopsis thaliana to Phelipanche ramosa Infection and Salt Stress", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.2275-2282, 2017 (Link)
Demirbaş S., Vlachonasios K.E., Acar O., Kaldis A., "The effect of salt stress on Arabidopsis thaliana and Phelipanche ramosa interaction", Weed Research, vol.53, pp.452-460, 2013 (Link)
Akçam Oluk E., Acar O., Demirbaş S., Duran H., Atik E., Görkem H.N. , "Alterations In Antioxidative Enzyme Activities Caused By Boron Toxicity In Two Tomato Culture Varieties", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, no.2, pp.290-294, 2012
Acar O., Demirbaş S., İlhan D., Özdinç N., "The Effects Of Glyphosate Isopropylamine On Mitotic Activity, Superoxide Dismutase And Peroxidase Activities Of Allium Cepa L. Root Tip Cells", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, no.3, pp.522-525, 2010
"Genotoxic Effects Of Industrial Wastewater On Allium Cepa L.", African Journal of Biotechnology, vol.8, no.9, pp.1919-1923, 2009
Acar O., Aki C., Güneysu E., "Effect Of Industrial Wastewater Ontotal Protein And The Peroxidase Activity In Plants", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, no.20, pp.5445-5448, 2009
"New Record For The East Mediterranean, Dardanelles (Turkey) And Its Distribution: Polysiphonia Morrowii Harvey (Ceramiales, Rhodophyta)", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.9, pp.231-232, 2009
Acar O., Demirbaş S., "Superoxide dismutase and peroxidase activities from antioxidative enzymes in Helianthus annuus L. roots during Orobanche cumana Wallr. penetration", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.1038-1044, 2008 (Abstract)
Acar O., Aki C., Erdugan H., "Fungal And Bacterial Diseases Control With Elexa (Tm) Plant Booster", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.797-802, 2008
Acar O., Turkan , Ozdemir F., "Superoxide dismutase and peroxidase activities in drought sensitive and resistant barley (Hordeum vulgare L.) varieties", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, vol.23, pp.351-356, 2001
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Günay E., Baltacier G., Teker Yildiz M., Acar O., "Effects of rosehip fruit extract in two wheat varieties after herbicide treatment", Phytologia Balcanica, vol.25, pp.373-379, 2019 (Link) (Abstract)
Hacioğlu Doğru N., Acar O., "Effects of salt stress factors on antimicrobial activity of two Triticum aestivum L. varieties ", Biologica Nyssana, vol.10, pp.181-187, 2019 (Link) (Abstract)
Teker Yildiz M., Hacioğlu Doğru N., Günay E., Acar O., "Antimicrobial activity in a drought-tolerant lentil variety under some stress conditions ", Phytologia Balcanica, vol.25, pp.367-371, 2019 (Link) (Abstract)
Baltacier G., Günay E., Hacioğlu Doğru N., Acar O., "Effects of broomrape and drought stress on antimicrobial activity of a drought-sensitive lentil variety ", Phytologia Balcanica, vol.25, pp.363-366, 2019 (Link) (Abstract)
Acar O., Hacioğlu Doğru N., "Effects of drought stress factors on antibacterial activity of two Triticum aestivum L. varieties ", Biologica Nyssana, vol.10, pp.175-179, 2019 (Link) (Abstract)
Acar O., "Biomonitoring And Annual Variability Of Heavy Metal Concentration Changes Using Moss (Hypnum Cupressiforme L. Ex Hedw.) In Canakkale Province", JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.6, pp.38-44, 2006
Acar O., Yayintaş A.N., "Die Moosenflora Von Dumanlıdağ (İzmir)", J.Fac.Sci. Ege University, cilt.16, ss.23-38, 1993
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tiryaki İ., Sari U., Acar O., Kaya Ç., Çetin S., "In vitro screening of mutant Medicago sativa genotypes for drought stress tolerance at germination stage", Global Conference ofn Plant Science and Research, Valencia, ISPANYA,
Acar O., Günay E., Teker M., "The roles of antioxidant enzymes in some lentil varieties under thebroomrape infection and drought stress", Joint ESENIAS DIAS Conference 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, MAKEDONYA,
Hacioğlu Doğru N., Acar O., "Effects of salt stress factors on antimicrobial activity of two Triticum aestivum L. varieties. ", 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt., , NİŞ, SIRBISTAN, 20-23 Haziran 2019, pp.202-202 (Link)
Acar O., Hacioğlu Doğru N., "Effects of drought stress factors on antibacterial activity of two Triticum aestivum L. varieties. ", 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt., , NİŞ, SIRBISTAN, 20-23 Haziran 2019, pp.203-203 (Link)
Acar O., Baltacier G., Teker M., Günay E., "Physiological and biochemical effects of Rosehip extract in two wheat varieties against herbicide treatment under drought stress", III. Plant Physiology Symposium with International Participation, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.46-46
Acar O., Baltacier G., "Kuşburnu ektraktı kısa süreli kuraklık stresine karşı buğdayda antioksidan savunmayı indüklemektedir", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.137-137
Baltacier G., Acar O., "Effect of Rosehip extract on some physiological characters in two wheat varieties under drought stress", III. Plant Physiology Symposium with International Participation, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.14-14
Günay E., Acar O., "Determination of the Physiological Changes Caused By Biotic Stress (Orobanche Crenata Forsk.) In Drought Sensitive and Resistant Lentil Varieties", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2017, pp.113-113
Kürtür O.B., Acar O., "Did the Strigolactones help for scavenging of H2O2 during salt stress in Wheat?", ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.210-210 (Link)
Kürtür O.B., Acar O., "Physiological Responses to Strigolactone in Salt Stress Resistant and Susceptible Two Wheat Varieties", ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.209-209 (Link)
Teker M., Acar O., "Exogenous Glycine-Betain Induce Antioxidant Defense System Of Drought Tolerant Lentil Variety Against Broomrape Mediated Biotic Stress", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2017, pp.114-114
Binali S. , Acar O., "Effect of Drought Stress and Magnesium Deficiency on Some H2O2 Scavenger Enzymes in Two Chickpeas Varieties", ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.211-211 (Link)
Binali S. , Acar O., "Effect of Magnesium Deficiency on Growth and Chlorophyll Content in Two Chickpeas Varieties under Drought Condition ", ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.212-212 (Link)
Acar O., Çobanoğlu M.S., "Glutatyonun farklı herbisit toleransına sahip kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.) bitkilerinde büyümeye etkisi. ", "Uluslararası Katılımlı" VI. Ulusal Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.866-866
Acar O., Günay E., "Mercimek Bitkisinde Canavar Otu Enfeksiyonu ve Kuraklık Stresine Biyokimyasal Yanıtlar", II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, ss.40-40
Teker M., Acar O., Günay E., "Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Mercimek Çeşitlerine Uygulanan Kuraklık Stresinin Pigment İçeriğine Etkisi", II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, ss.87-87
Teker M., Acar O., "Mercimekte Canavar Otu ve Kuraklık Stresi Üzerine Eksojen Glisin Betain'in Etkisi", II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, ss.86-86
Çalik B., Acar O., "Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde Kuraklık Stresi ve Orobanche crenata uygulamalarına karşı Antioksidan Enzim Sonuçları.", II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, ss.83-83
Acar O., Çobanoğlu M.S., "Herbisit toleransının kısır yabani yulaf (Avena sterilis L) antioksidan savunma sistemiyle ilişkisi.", "Uluslararası Katılımlı" VI. Ulusal Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.812-812
Acar O., Kürtür O.B., Binali S. , Çobanoğlu M.S., "Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Nohut Çeşitlerinde Kuraklık Toleransının Belirlenmesi.", II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, ss.82-82
Acar O., Demirbaş S., "Antioxidant Defense Enzymes in Broomrape Parastism: What have we learned?", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2016, pp.112-112
Günay E., Acar O., "Mercimek Bitkisinde Canavar Otu Enfeksiyonu ve Kuraklık Stresine Fizyolojik Yanıtlar", II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, ss.81-81
Kürtür O.B., Coşkun B., Acar O., "Ecballium elaterium bitkisinin Soğuk Toleransı Üzerine Gözlemler", 22. ULUSAL BİYOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Mayıs 2015, ss.60-60
Acar O., Özkal B., "Does Plant Activator Application Help The Antioxidant Defense of Tomato Plants During Broomrape Infection", 17th European Weed Research Society Symposium (EWRS 2015), MONTPELLIER, FRANSA, 23-26 Haziran 2015, pp.143-143
Özkal B., Acar O., "Biyotik Stresin (Phelipanche aegyptiaca) Bitki Aktivatörü Uygulanan Domates Bitkisinde Antioksidan Savunma Sistemine Etkileri", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.121-121
Demirbaş S., Acar O., Çobanoğlu M.S., Günay E., Killi D., Çalik B., et al., "Cucurbita pepo L. Bitkisinde NaCl ve CaCl2 Uygulamalarının Fotosentetik Verim Parametreleri Üzerine Etkisi", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.539-539
Acar O., Demirbaş S., Teker M., Killi D., Çobanoğlu M.S., Günay E., et al., "Salt stress-induced alterations in chlorophyll fluorescence parameters of two cucumber plant varieties, ", Second Student Scientific Conference "Ecology and Environment", SHUMEN, BULGARISTAN, 16-17 Mayıs 2014, pp.57-57
Acar O., Demirbaş S., Çalik B., Çobanoğlu M.S., Günay E., Teker M., et al., "Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Tuz Stresine Karşı Büyüme ve Klorofil Flüoresan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.501-501
Acar O., Demirbaş S., Günay E., Killi D., Teker M., Çobanoğlu M.S., et al., "Alterations in chlorophyll fluorescence parameters of melon plants under CaCl2 and NaCl stress", Second Student Scientific Conference "Ecology and Environment", SHUMEN, BULGARISTAN, 16-17 Mayıs 2014, pp.56-56
Demirbaş S., Acar O., Çalik B., Çobanoğlu M.S., Günay E., Teker M., "Tuz Stresinin Triticum aestivum L. Bitkisinin Spesifik Yaprak Alanı, Yaprak Kütle Alanı, Büyüme, Bağıl Su İçeriği ve Tohum Çimlenmesine Etkisi", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.452-452
Acar O., Görkem H.N., Demirbaş S., Şen B., "A Field Trip To Musaköy For Observation Of Broomrape Infestation", 4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region, TÜRKIYE, 16-17 December 2013
Demirbaş S., Acar O., "Changes In Antioxidative Enzyme Activities Caused By Phelipanche Ramosa (L.) Pomel And Salt Stress In Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh.", EWRS 2013, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2013
Şen B., Acar O., "Effects Of Salt Stress (Nacl) And Broomrape (Phelipanche Aegyptiaca) On Superoxide Dismutase And Peroxidase Activities Of Two Tomato Varieties", Novel and Sustainable Weed Management In Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems, YUNANISTAN, 29 Ekim - 3 Kasım 2013
Acar O., Demirbaş S., "The Role Of Antioxidants In The Orobanche – Cultivated Plants Interaction And Broomrape Invasion", 4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2013, vol.1, no.1, pp.24-25 (Abstract)
Özkal B., Şen B., Görkem H.N., Demirbaş S., "Lycopersicon esculentum Mill. Bitkisinin Protein Miktarı ve Peroksidaz Aktivitesine Tuz Stresi ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel Parazitinin Etkisi", 4. Ekoloji Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013
Demirbaş S., Görkem H.N. , Sağbaş S., Acar O., Şahiner N., "Suicidal Germination Of Some Broomrape Species Under The Influence Of Polymeric Particles", EWRS 2013, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2013
Demirbaş S., Acar O., "Canavar Otu Paraziti (Phelipanche ramosa, Orobanchaceae) ve Tuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan Etkisi", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.493-493
Acar O., Görkem H.N. , Hürkan K., Bozyel E., "Domates bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae) Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehit Miktarı Üzerine UV-C uygulamasının Etkisi", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.504-504
Acar O., Demirbaş S., Görkem H.N. , Özkal B., Şen B., "Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) Bitkisinde NaCl ve CaCl2 Uygulamalarının Peroksidaz Aktivitesi ve Lipit Peroksidasyon Üzerine Etkisi", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.477-477
Acar O., Senyücel N., Senyücel S. , Görkem H.N. , Demirbaş S., "NaCl stresi ile oluşan oksidatif hasarın elektronik burun ile belirlenmesi", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.476-476
Görkem H.N. , Acar O., "Bazı patlıcan çeşitlerinin antioksidan savunma sistemi üzerine canavar otu (Phelipanche ramosa L.) parazitinin etkilerinin incelenmesi", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.282-282
Yildiz V., Acar O., "Eryngium maritimum bitkisinde tohum dormansisi", 20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.379-380
Aydin B., Acar O., Demirbaş S., Yildiz V., Görkem H.N. , "Capsicum annuum L. Bitkisinin Büyüme ve Pigment İçeriğine Orobanche aegyptiaca Pers. Bitkisinin Etkisi", 20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.324-325
Acar O., Demirbaş S., Aydin B., Yildiz V., "Orobanche ramosa L. Parazitinin Lycopersicon esculentum Mill. Bitkisinin Büyüme ve Pigment İçeriği Üzerine Olan Etkileri", 20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.354-355
Acar O., Demirbaş S., Yildiz V., Aydin B., "Lycopersicon esculentum Mill. Yapraklarında Orobanche ramosa L. Stresine Karşı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin ve Lipit Peroksidasyonunun Değişimi", 20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.347-348
Acar O., Demirbaş S., Yildiz V., Aydin B., "Lycopersicon esculentum Mill. Köklerinde Orobanche ramosa L. Penetrasyonu Boyunca Antioksidan Enzim Aktivitelerinin ve Lipit Peroksidasyonunun Değişimi", 20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.340-341
Acar O., Baykal Akay F., "Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında Total Süperoksit Dismütaz (SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD; EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.408-408
Demirbaş S., Acar O., "Helianthus annuus L. Köklerinde Orobanche cumana Wallr. Penetrasyonu Sırasında Meydana Gelen Kısa Süreli Antioksidatif Yanıtlar", 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.410-410
Acar O., Aki C., Şik L., "Manisa Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine Giren Ve Çıkan Suyun Allium Cepa L. (Soğan) Kök Ucu Hücrelerinde Mitoz Bölünme Üzerine Etkileri", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.247-247
Acar O., Binici A., "Hordeum marinum L.’da Tuz Stresine Bağlı Olarak Süperoksit dismütaz (SOD; EC 1.15.1.1) Aktivitesinin Belirlenmesi", V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2004, ss.34-34
Acar O., Türkan İ., Özdemir F., "Superoxide Dismutase And Peroxidase Activities In Drought And Sensitive Barley (Hordeum Vulgare L.) Varieties", Second Balkan Botanical Congress, TÜRKIYE, May 14-18, 2000
Acar O., Özörgücü B., Türkan İ., Oğuz G., Gönüz A., " Endüstriyel Bölge Yeraltı Sularının Allium Cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde Mitoz Bölünme Üzerine Etkileri", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 06-08 Temmuz 1994, ss.1-7
Çelik Ü., Türkan İ., Acar O., "Bir Demir-Çelik Fabrikası Yakınlarında (Foça) Pinus Brutia Ve Quercus Coccifera'Da Nikel Birkiminin Araştırılması", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 06-08 Temmuz 1994, ss.184-186
Kitap ve Kitap Bölümleri
Acar O., Demirbaş S., "Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Uygulama Kitabı ", KRİTER, İSTANBUL, 2012 (Link)
"Bitki Yetiştirme Teknikleri Laboratuvar Kılavuzu", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları Teksirler Serisi , ÇANAKKALE, 2007
"Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları Teksirler Serisi , ÇANAKKALE, 2006
"Biyoloji Ii (Bitki Ve Hayvan Fizyolojisi) Laboratuvar Kılavuzu", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları Teksirler Serisi, ÇANAKKALE, 2006
Diğer Yayınlar
"Biyoloji Ii (Bitki Ve Hayvan Fizyolojisi) Laboratuar Kılavuzu", Deney Föyü, ss.50, 2006
Desteklenen Projeler
"Dumanlı Dağ (İZMİR) Karayosunu Florası ", BAP Arastırma Projesi, 92-FEN-018, Yönetici, 1993
"Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Arpa (Hordeum spp.) Çeşitlerinde Süperoksit Dismutaz (SOD; E C 1.15.1.1) Aktivitelerinin Araştırılması", BAP Doktora, 94-FEN-022, Yönetici, 1999
"Hordeum marinum L.’da Tuz Stresine Bağlı Olarak Süperoksit dismutaz (SOD; E.C. 1.15.1.1) Aktivitesinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2002-12, Yönetici, 2004
"Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) varyetelerinde Orobanche cumana Wallr.ın Süperoksit Dismütaz (SOD;EC1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;EC.1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", BAP Y.Lisans, 2005/27, Yönetici, 2006
"Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında Süperoksit Dismütaz (SOD;EC 1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", BAP Y.Lisans, 2005/103, Yönetici, 2006
"Çanakkale İlinde Tarımı Yapilan Simita, 8354 ve Rio Grande Domates Çeşitlerinde Orobanş (Orobanche ramosa L.) Parazitine Dayanıklılıkta Antioksidant Enzim (SOD, POX, GR, APX, CAT) Seviyelerindeki Değişimlerin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TOVAG 107O905, Yönetici, 2009
"Çanakkale İlinde Tarımı Yapılan Impala ve Super Red Domates Çeşitlerinde Orobanş (Orobanche ramosa L.) Parazitin Dayanıklılıkta Antioksidant Enzim (POD, GR, CAT) ve Lipid Peroksidasyon Seviyelerindeki değişimlerin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008/64, Yönetici, 2009
"Orobanş’ın Çanakkale (Türkiye)’de Tarımı Yapılan Bazı Biber Çeşitlerindeki Antioksidant Enzim Seviyelerinde Neden Olduğu Değişimlerin Araştırılması. ", BAP Y.Lisans, 2008/65, Yönetici, 2009
"Eryngium maritimum L. Bitkisinin Tohum Dormansisinin Kırılması Üzerine Araştırmalar ", BAP Y.Lisans, 2009/121, Yönetici, 2011
"Bazı Patlıcan Çeşitlerinin Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Canavar otu (Phelipanche ramosa L.) Parazitinin Etkilerinin İncelenmesi ", BAP Y.Lisans, 2010/188, Yönetici, 2012
"Kısır Yabani Yulaf Bitkisinde (Avena Sterilis L.) Herbisit Direncinin Antioksidan Enzim Sistemiyle İlişkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 115Z678, Yönetici, 2017
"Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde Kuraklık Stresi ve Orobanche crenata Enfeksiyonunun Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-334, Yönetici, 2016
"Biyoloji Bölümü Ortak Laboratuvar İyileştirme Projesi", BAP Alt Yapı, FAY-2014-164, Araştırmacı, 2015
"Alüminyum (Al3+)?a Dayanıklı (Tam 202) ve Duyarlı (Tam 105) Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Köklerinde Alüminyuma Bağlı Kalsiyum Dağılımı ve Kalsiyum (Ca2+)?un Al Toksisitesindeki rolünün araştırılması", TÜBITAK Projesi, 198T011, Araştırmacı, 2001
"Farklı Kuraklık Toleransına Sahip İki Nohut Cicer arietunum L Çeşidinde Magnezyum Noksanlığının Antioksidan Enzim Yanıtlarında Neden Olduğu Değişimler", BAP Y.Lisans, FYL-2017-1203, Yönetici, 2018
"Tuz Stresine Dayanıklı ve Duyarlı Buğday Çeşitlerinde Strigolakton Uygulamasına Fizyolojik ve Biyokimyasal Yanıtlar", BAP Y.Lisans, FYL-2017-1189, Yönetici, 2018
"Mercimek Bitkisi Orobanche crenata Forsk. İnteraksiyonunda Eksojen Glisin Betainin Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-729, Yönetici, 2017
"Kurağa Tolerant Yaygın Yonca (Medicago sativa) Genotiplerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 116O417, Araştırmacı, 2019
"Kuraklık Stresi Altındaki İki Buğday Varyetesinde Rosa canina L. Ekstraktının Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2503, Yönetici, 2019
"Hordeum marinum L.’nin süperoksit Dismütaz (SOD;E.C.1.15.1.1.) aktivitesinin  belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2002//12, Yönetici, 2006
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
SCIREA Journal of Environment, Editör, 02.04.2019 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
European Weed Research Society (EWRS), , Üye, 01.07.2013 - Devam Ediyor
Federation of European Societiies of Plant Biology (FESPB), , Üye, 01.07.2007 - Devam Ediyor
Biyologlar Derneği, , Üye, 01.09.1992 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Joint ESENIAS&DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Eylül 2019
Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Kasım 2018
III. Plant Physiology Symposium, Çanakkale, Eylül 2018
ISEEP 2017, Çanakkale, Nisan 2017
II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Ağustos 2016
Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Eylül 2016
17th European Weed Research Society Symposium, Montpellier, Haziran 2015
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Haziran 2014
4th ESENIAS Workshop, ÇANAKKALE, Aralık 2013
16th EWRS Symposium, SAMSUN, Haziran 2013
EWRS WORKSHOP:Novel and Sustainable Weed Management In Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems and Weed Mapping, Chania/CRETE, Kasım 2013
21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, Eylül 2012
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyosensörler: Metodlar, uygulamalar ve Son Gelişmeler), MUĞLA (Bodrum), Haziran 2012
X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, Ekim 2011
20.Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, Haziran 2010
19.Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, Haziran 2008
18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN (Kuşadası), Haziran 2006
5.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu (Abant), Ekim 2004
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Proteom Analizi "Metod ve Uygulamalar"), ÇANAKKALE, Ağustos 2002
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler), AYDIN (Kuşadası), Ağustos 2000
Second Balkan Botanical Congress, İSTANBUL, Mayıs 2000
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Protein Saflaştırılması ve Karakterizasyonu), İZMİR (Çeşme), Eylül 1996
8. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, Eylül 1996
Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Membran Proteinleri), İZMİR, Mayıs 1995
12. Ulusal Biyoloji Kongresi, EDİRNE, Temmuz 1994
1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İZMİR, Ekim 1993
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Botany, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Turkish Journal of Biology, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Turkish Journal of Life Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Turkish Journal of Botany, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Turkish Journal of Botany, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Fresenius Environmental Bulletin, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Fresenius Environmental Bulletin, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Etkinlik Organizasyonu
III. Plant Physiology Symposium, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Eylül 2018
X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2011
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
III. Plant Physiology Symposium, Moderatör, , TÜRKIYE, 2018
VII. Bitki Koruma Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
ISEEP 2017, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Novel and Sustainable Weed Management In Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems, Moderatör, , YUNANISTAN, 2013
Aristotle University Biology Faculty Dep. of Botany, Davetli Konuşmacı, , YUNANISTAN, 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 105
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 124
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ, TÜBİTAK 2224-A YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI, Haziran 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi